Novosti

Konačni rezultati PROVE 2 studije

Telaprevir u kombinaciji s peginterferonom-a-2a, sa ili bez ribavirina u liječenju kroničnog hepatitisa C do sada ne liječenih pacijenata s genotipom 1.Konačni rezultati PROVE 2 studije (provedena u E...