Nove terapije za Hepatitis C

Viekirax i Exviera su novi lijekovi za liječenje kroničnog hepatitisa C. Viekirax u obliku tablete sastavljene od paritaprevira i ombitasvira s dozom ritonavira za pospješivanje učinka. Exviera, ili dasabuvir, je zasebna tableta koja se uobičajeno uzima zajedno s Viekirax-om. Viekirax i Exviera su odobreni, u Europskoj uniji u siječnju 2014. godine, za tretman odraslih osoba oboljelih od kroničnog hepatitisa C genotipa 1. Većina osoba trebala bi uzimati ove pripravke u kombinaciji s ribavirinom. Viekirax bez Exviera-e je također odobren za liječenje osoba s hepatitisom genotipa 4. U Europi, Viekirax i Exviera na recept su dostupni zasebno, dok su u nekim zemljama pakirani zajedno (Viekira Pak u SAD-u i Australiji, Holkira Pak u Kanadi).
Viekirax i Exviera tretman pruža novu opciju liječenja osoba oboljelih od kroničnog hepatitisa C bez uzimanja interferona. Uspješan tretman snižava mogućnost nastanka dugoročnih komplikacija kao što su rak jetre ili potreba za transplantacijom jetre.


Kako djeluju Viekirax i Exviera?

Viekirax sadrži dvije antiviralne supstance usmjerenoga djelovanja koje ciljaju na različite stadije životnog ciklusa virusa hepatitisa C (HCV). Paritaprevir je inhibitor proteaze HCV-a, što znači da blokira enzim prijeko potreban reprodukcijskom ciklusu virusa hepatitisa C. Kombinira se s malom dozom ritonavira u svrhu povećanja koncentracije lijeka u krvi. Ombitasvir je inhibitor NS5A replikacijskog kompleksa HCV-a koji također remeti funkcioniranje jednog važnog proteina potrebnog virusu hepatitisa C. Exviera ili dasabuvir je nenukleozidni inhibitor polimeraze HCV-a koji blokira i treći viralni enzim.
Ciljajući na nekoliko faza životnog ciklusa HCV-a čini ovu kombinaciju uspješnijom te također otežava virusu razvijanje rezistencije, tj. obrane od lijeka.


Tko može uzimati Viekirax i Exviera?

Viekirax i Exviera namijenjeni su odraslim osobama s kroničnim hepatitisom C genotipa 1. Kroničnim hepatitisom C smatra se infekcija u trajanju dužem od 6 mjeseci. Viekirax plus Exviera, u kombinaciji s ili bez ribavirina, odobreni su za liječenje osoba s HCV-om genotipa 1. Genotip 1 je najučestaliji genotip hepatitisa C u Europi. Viekirax bez Exviera odobren je u kombinaciji s ribavirinom za liječenje osoba s HCV-om genotipa 4. 
Viekirax i Exviera mogu koristiti osobe koje se po prvi put liječe od hepatitisa C (poznato kao „treatment-naive“) i za ponovni tretman osoba čiji prethodni tretman, baziran na interferonu, nije bio uspješan (poznato kao „treatment-experienced“).
Viekirax i Exviera su testirani kod osoba koinficiranih HCV-om i HIV-om te su uspješnost liječenja i nuspojave slične kao i kod osoba bez koinfekcije. No, u slučaju koinfekcije treba posebno obratiti pozornost na mogućnost negativne interakcije lijekova za HCV i HIV (prvenstveno antiretroviralnih lijekov za HIV) te je neophodno savjetovati se s liječnikom koji ima iskustva u liječenju pacijenata s obe navedene infekcije.
Viekirax i Exviera mogu koristiti osobe bez obzira na stadij oštećenja jetre, uključujući i cirozu, no ipak uspješnije djeluje kod osoba bez značajnijih oštećenja jetre i potrebno je naglasiti da osobe s cirozom jetre mogu osjetiti ozbiljnije nuspojave. Ovu kombinaciju ne bi smjele koristiti osobe s dekompenziranom bolešću jetre ili osobe kojima je izrazito narušeno funkcioniranje jetre no mogu je koristiti osobe kod kojih postoji povratak infekcije HCV-om nakon uspješne transplantacije jetre.
Viekirax i Exviera mogu koristiti osobe koje primaju zamjensku terapiju opioidima, kao što su metadon ili buprenorfin, u svrhu suzbijanja ovisnosti.


Kako se uzimaju Viekirax i Exviera?

Viekirax se uzima u obliku dviju tableta jednom dnevno (kroz jutro) uz obrok. Exviera se uzima u obliku jedne tablete dvaput dnevno (ujutro i uvečer) uz obrok. Većina osoba također će trebati uzimati i tablete ribavirina, dvaput dnevno, u dozama koje se određuju ovisno o tjelesnoj težini. Preporučene kombinacije i dužina tretmana ovisit će o genotipu HCV-a te o visini oštećenja jetre.  Genotip 1 možemo podijeliti na dva podtipa, podtip 1a i podtip 1b, od kojih je podtip 1a teži oblik za liječenje.

Kombinacija sa: Kombinacija sa: Trajanje tretmana
Genotip 1b
bez ciroze
 Viekirax + Exviera  12 tjedana
Genotip 1b s
kompenziranom cirozom
 Viekirax + Exviera + ribavirin  12 tjedana
Genotip 1a
bez ciroze
 Viekirax + Exviera + ribavirin   12 tjedana
Genotip 1a s
kompenziranom cirozom
Viekirax + Exviera + ribavirin 24 tjedna
Genotip 4
bez ciroze
Viekirax + ribavirin 12 tjedana
Genotip 4 s
kompenziranom cirozom
Viekirax + ribavirin 24 tjedna

       

Svi oboljeli bez prisustva ciroze jetre mogu uzimati terapiju 12 tjedana, no osobe s HCV-om genotipa 1a (genotip 1 podtip 1a) i genotipa 4 i kompenziranom cirozom jetre trebali bi produljiti terapiju na ukupno trajanje od 24 tjedna. Osobe s HCV-om genotipa 1b (genotip 1 podtip 1b) i bez prisutstva ciroze ne trebaju kombinirati terapiju s ribavirinom. Exviera ne djeluje na HCV genotipa 4, što znači da bi te osobe trebale uzimati samo Viekirax s ribavirinom.
Preporuke o terapiji za osobe s koinfekcijom HIV-HCV iste su kao i za HIV-negativne osobe. No, Viekirax se ne bi smio uzimati u kombinaciji s nekim antiretroviralnim lijekovima. Viekirax sadrži ritonavir te se ne smije kombinirati s dodatnim ritonavirom koji služi kao pojačivač inhibitora HIV enzima proteaze.     Osobe s koinfekijom HIV-HCV koji ne uzimaju nikakvu antiretroviralnu terapiju ne bi trebale uzimati Viekirax jer ritonavir može uzrokovati rezistenciju virusa HIV na lijek.
Osobe s HCV-om genotipa 1, a koje su primile transplatiranu jetru, trebali bi uzimati Viekirax i Exviera s ribavirinom kroz 24 tjedna. Doza ribavirina može se umanjiti da bi se umanjile nuspojave. Vekirax i Exviera nisu odobreni za liječenje osoba s HCV-om genotipa 2, 3, 5 ili 6.


Koliko su  Vekirax i Exviera učinkoviti?

Viekirax i Exviera su djelotvorniji kod nekih osoba nego kod drugih. Uspješnost tretmana ovisi o nekoliko faktora, uključujući HCV genotip, obujam oštećenja jetre i povijest prethodnih tretmana. Osobe s uznapredovalom bolesti jetre možda neće reagirati dobro na tretman kao osobe s blagom ili umjerenom fibrozom jetre. Osobe kojima je tretman Viekirax-om i Exviera-om prvi tretman vjerojatno imaju veće šanse u izliječenje od osoba koje su prethodno imale negativnu reakciju na neki tretman. Ove faktore moguće je nadići produžavanjem tretmana ili dodavanjem ribavirina u tretman što ujedno i umanjuje mogućnost povratka infekcije HCV-om.
Drugi faktori koji tradicionalno predviđaju loš ishod tretmana baziranog na interferonu ne utječu na ishod tretmana u kojem se ne uzima interferon.


Reakcije na Viekirax i Exviera tretman
Sigurnost i uspješnost Viekirax i Exviera tretmana (poznat kao „3D“ tretman) ispitani su na više od 2300 pacijenata, s kroničnim hepatitisom C, u šest velikih međunarodnih bolničkih ispitivanja.
Ukupno, 90% do 100% sudionika studije s HCV-om genotipa 1 je izliječeno upotrebom Viekirax plus Exviera tretmanom, s ili bez ribavirina, kroz 12 ili 24 tjedna. Osobe s neprekidnim virološkim odgovorom (SVR) kojima je iznos viremije HCV-a približan nuli 12 tjedana nakon završetka terapije (poznat kao SVR12) smatraju se izliječenima.
Istraživanja „SAPPHIRE-I“ i „SAPPHIRE-II“ pokazala su da Viekirax plus Exviera tretman s ribavirinom kroz 12 tjedana liječi 96% pacijenata s HCV-om genotipa 1 bez ciroze, koji se  po prvi put liječe od hepatitisa C („treatment-naive“) ili prethodni tretman baziran na interferonu nije imao uspjeha („treatment-experienced“). Treba napomenuti da je većina pacijenata bolovala od težeg oblika kroničnog hepatitisa C (genotip 1 podtip 1a).
Istraživanja „PEARL-II“ i „PEARL-III“ usporedno su ispitivala uspješnost liječenja kroničnog hepatitisa C genotipa 1 podtipa 1b bez prisustva ciroze, Viekirax i Exviera tretmanom u trajanju od 12 tjedana, s ili bez ribavirina, kod osoba koje se po prvi put liječe („treatment-naive“) i kod osoba kod kojih prethodni tretman baziran na interferonu nije imao uspjeha („treatment-experienced“). S druge strane, „PEARL-IV“ istraživanje vršeno je na pacijentima s kroničnim hepatitisom C genotipa 1a koji se po prvi put liječe („treatment-naive“). Svi pacijenti s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 podtipa 1b izliječeni su uporabom Viekirax i Exviera tretmanom bez ribavirina. Postotak uspješnosti liječenja osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 podtipa 1a iznosio je 90% bez kombiniranja s ribavirinom i 97% u kombinaciji s ribavirinom.
Klinička studija „TURQUOISE-II“ pokazala je da Viekirax plus Exviera u kombinaciji s ribavirinom kroz 12 tjedana ima uspješnost liječenja od 99% kod osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 podtipa 1b, s cirozom jetre i umjereno umanjenom funkcijom jetre, koji se po prvi put liječe („treatment-naive“) i kod osoba kod kojih prethodni tretman baziran na interferonu nije imao uspjeha („treatment-experienced“). Među pacijentima s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 podtipa 1a postotak uspješnosti za tretman od 24 tjedna iznosio je 95%. Nuspojave uočene u ispitivanju bile su slične kao kod osoba kod kojih nije bilo prisutnosti ciroze jetre.
Manja „TURQUOISE-I“ studija pokazala je da Viekirax plus Exviera u kombinaciji s ribavirinom kroz 12 ili 24 tjedna ima 92%-tnu uspješnost liječenja osoba s koinfekcijom HIV-HCV (od kojih je većina imala teži oblik za liječenje; genotip1 podtip 1a). Studija „CORAL-I“ pokazala je da Viekirax plus Exviera u kombinaciji s ribavirinom kroz 24 tjedna uspješno liječi 97% soba s transplantiranom jetrom i kroničnim hepatitisom C genotipa 1.  Također, istu uspješnost od 97% pokazala je studija vršena na osobama koje su primale zamjensku terapiju opioidima.
Prema „PEARL-I“ ispitivanju, Viekirax plus ribavirin bez Exviera-e (poznat kao „2D“ tretman) bio je 100% uspješan u liječenju pacijenata s kroničnim hepatitisom C genotipa 4 koji se po prvi put liječe („treatment-naive“) i kod osoba kod kojih prethodni tretman baziran na interferonu nije imao uspjeha („treatment-experienced“). No, uspješnost liječenja pala je na 91% u slučajevima kada se nije kombiniralo s ribavirinom.
Uspješnost Viekirax i Exviera tretmana u realnim uvjetima možda je nešto niža nego u kliničkim istraživanjima djelomično zbog različitih stanja pacijenata i stadija bolesti koja mogu uzrokovati dodatne komplikacije.


Koje su nuspojave Viekirax and Exviera tretmana?

Viekirax and Exviera tretman je siguran i  generalno se dobro tolerira. Najučestalije nuspojave kod osoba iz kliničkih ispitivanja su umor, mučnina, nesanica, osjećaj slabosti i svrbež. Ribavirin može uzrokovati druge nuspojave, kao anemiju (niska razina hemoglobina u krvi). Za sudionike „SAPPHIRE“ istraživanja koji su primali Viekirax i Exviera terapiju nije bilo vjerojatnije da će zbog nuspojava prekinuti terapiju od osoba koje su primale samo neaktivne placebo tablete.
Viekirax i Exviera nisu testirani na trudnicama i dojiljama. Ribavirin također može uzrokovati pojave deformacija kod novorođenčadi  te ga ne bi smjele uzimati trudnice i njihovi partneri.


Da li Viekirax i Exviera imaju negativnu interakciju s drugim lijekovima?
Viekirax i Exviera mogu imati negativnu interakciju s lijekovima koje procesuiraju isti enzimi u jetri ili u crijevima. Oni uključuju antiretroviralne lijekove za HIV, kontracepcijske pilule, lijekove za alergije, antibiotike, lijekove za tuberkulozu, statine i ostale lijekove za srčane bolesti, psihijatrijske medikamente i biljne preparate koji sadrže kantarion (Hypericum fasciculatum). Za neke od tih lijekova je moguće promjenom doza izbjeći negativne interakcije, no većinu treba izbjegavati u kombinaciji s Viekirax and Exviera tretmanom.
Dodatne informacije moguće je pronaći na www.hep-druginteractions.org


Kako nabaviti Harvoni?
Viekirax i Exviera dostupni su uz recept u zemljama Europske unije za liječenje hepatitisa C genotipa 1 ili 4 (ovisno o nacionalnom odobrenju). Pravi trenutak kada trebate započeti s terapijom ovisi o mnoštvu faktora, kao što je zdravstveno stanje jetre (određeno „FibroScan“-om ili biopsijom jetre). Upitajte svoga liječnika ili specijalistu za bolesti jetre da li je Harvoni dostupan u Vašoj zemlji i da li je ova terapija dobra opcija za Vaše liječenje.

Sofosbuvir (Sovaldi) je novi lijek za liječenje hepatitisa C. Odobren je u Europi u siječnju 2014. godine za tretman odraslih osoba s kroničnim hepatitisom C neovisno o genotipu.

Za neke osobe, sofosbuvir će biti prvi odabir za tretman hepatitisa C terapijom bez interferona. Za druge, sofosbuvir može znantno umanjiti trajanje tretmana kada se kombinira s pegiliranim interferonom i ribavirinom. Uspješan tretman umanjuje rizik nastanka dugotrajnih komplikacija uzrokovanih hepatitisom C kao što su rak jetre ili potreba za transplantacijom jetre.


Kako djeluje sofosbuvir?
Sofosbuvir je jedan od lijekova nove generacije s usmjerenim djelovanjem koji cilja određene stadije životnog ciklusa hepatitisa C (HCV). Sofosbuvir je inhibitor nukleotidnih analoga polimeraze HCV-a, što znači da blokira enzim polimerazu koji je virusu HCV-a neophodan pri reprodukciji. Sofosbuvir treba kombinirati s drugim lijekovima kao što su pegilirani interferon (stimulans imunološkog sustava), ribavirin ili neki drugi antivirusni lijek s direktnim djelovanjem koji djeluje na drugačiji način.


Tko smije uzimati sofosbuvir? 

Sofosbuvir je namijenjen odraslim osobama s kroničnim hepatitisom C, što znači da infekcija traje duže od šest mjeseci. Odobren je za liječenje osoba s HCV-om genotipa 1, 2, 3, 4, 5 ili 6. Genotip 1 je najučestaliji tip hepatitisa C u Europi i ujedno se smatra najtežim oblikom za liječenje.

Sofosbuvir mogu koristiti osobe koje se liječe od hepatitisa C po prvi put („treatment-naive“) te se također može koristiti za ponovni tretman osoba koje nisu izliječene u prethodnom tretmanu baziranom na interferonu („treatment-experienced“).

Sofosbuvir je također testiran na osobama s HIV-HCV koinfekcijom. Postotak uspješnosti liječenja i nuspojave uzimanja tretmana slične su kao kod osoba bez HIV-HCV koinfekcije te sofosbuvir nema negativne interakcije s lijekovima za HIV. Osobe koje imaju koinfekciju a žele uzimati sofosbuvir trebale bi to činiti pod prismotrom liječnika koji ima iskustva a liječenju obiju spomenutih infekcija.

Sofosbuvir mogu uzimati osobe neovisno o stadiju bolesti jetre, uključujući dekompenziranu i kompenziranu cirozu jetre. No, sofosbuvir djeluje bolje kod osoba sa slabije uznapredovalim oštećenjima jetre. Podatci o sigurnosti i uspješnosti liječenja osoba s dekompenziranom cirozom jetre još uvijek nisu objavljeni. Osobe s kroničnim hepatitisom C koje su primile transplantaciju jetre, ili je očekuju, značajno bolje toleriraju tretman sofosbuvirom nego tretmane lijekovima starije generacije.


Kako se uzima sofosbuvir?
Sofosbuvir se uzima u obliku jedne tablete, jednom dnevno, uz obrok. Sofosbuvir nije učinkovit ako se uzima bez dodataka drugih lijekova te se na taj način čak može steći rezistentnost na lijek.


Kako kombinirati sofosbuvir i preporučeno trajanje tretmana: 
Genotip 1:

Sofosbuvir + pegilirani interferon i ribavirin: 12 tjedana 
Sofosbuvir + ribavirin: 24 tjedna

Genotip 2
Sofosbuvir + ribavirin: 12 tjedana

Genotip 3
Sofosbuvir + pegilirani interferon i ribavirin: 12 tjedana 

Sofosbuvir + ribavirin: 24 tjedna

Genotip 4/5/6
Sofosbuvir + pegilirani interferon i ribavirin: 12 tjedana 

Sofosbuvir + ribavirin: 24 tjedna

Osobe s HCV-om genotipa 1, 4, 5 ili 6 trebale bi uzimati sofosbuvir s injekcijama pegiliranog interferona (jednom tjedno) i tabletama ribavirina (dva puta dnevno) kroz 12 tjedana. Osobe koje ne mogu uzimati interferon mogu uzimati sofosbuvir s ribavirinom kroz 24 tjedna.

Osobe s HCV-om genotipa 2 trebale bi uzimati sofosbuvir s ribavirinom kroz 12 tjedana. Genotip 3 je općenito teži za liječenje, u odnosu na genotip 2, te bi osobe koje se liječe od HCV-a ovog genotipa trebale produžiti tretman sofosbuvira i ribavirina na 24 tjedna ili uzimati sofosbuvir s pegiliranim interferonom i ribavirinom 12 tjedana.

Preporučeno doziranje za osobe s HIV-HCV koinfekcijom ne razlikuje se od preporuke za osobe koje nisu HIV pozitivne. Osobe s HCV-om koje iščekuju transplantaciju jetre trebale bi uzimati sofosbuvir i ribavirin, bez interferona, do postupka transplantacije.


Koliko je sofosbuvir učinkovit? 

Sofosbuvir je djelotvorniji kod nekih osoba nego kod drugih. Uspješnost tretmana ovisi o nekoliko faktora kao što su obujam oštećenja jetre i povijest prethodnih tretmana. Osobe s cirozom jetre možda neće reagirati dobro na tretman kao osobe s blagom ili umjerenom fibrozom jetre. Osobe kojima je tretman sofosbuvirom prvi tretman imaju veće šanse uspješnog liječenja od osoba koje su prethodno imale slabu ili nikakvu pozitivnu reakciju na tretman („null-responder“).

No, drugi faktori koji tradicionalno predviđaju loš ishod tretmana baziranog na interferonu ne utječu na ishod tretmana u kojem se ne uzima interferon. Te faktore moguće je eliminirati ako se produži trajanje tretmana ili ako se sofosbuvir kombinira s drugim antivirusnim lijekovima s usmjerenim djelovanjem.


Reakcije na tretman sofosbuvirom?
Osobe kod kojih je, ubrzo nakon početka tretmana, zabilježen ubrzan pad iznosa viremije vjerojatnije će biti izliječene. Osobe s stabilnim virološkim odgovorom, koje 12 tjedana nakon završetka tretmana imaju iznos viremije jednak nuli (SVR12), smatraju se izliječenima.

Klinička studija pod nazivom „NEUTRINO“ testirala je tretman od 12 tjedana sofosbuvira u kombinaciji s pegiliranim interferonom i ribavirinom na osobama s HCV-om genotipa 1, 4, 5 ili 6 (uglavnom genotipa 1) koje nisu imale ranijih pokušaja liječenja. Uspješnost liječenja iznosila je 91%, 12 tjedana nakon završetka tretmana.

Učinak sofosbuvira na liječenje osoba s HCV-om genotipa 1,4,5 ili 6 koje su imale ranije neuspjele pokušaje liječenja („treatment-experienced“) nije testiran u dovoljnoj mjeri da bi dao statističke podatke. Naime, za učinak liječenja genotipa 5 ili 6 kod ovih pacijenata podatci su gotovo i nepostojani.

Studija „FISSION“ testirala je učinak sofosbuvira na osobe s HCV-om genotipa 2 ili 3 koje prethodno nisu imale pokušaj liječenja („treatment-naive“). Ukupno, 67% osoba koje su uzimale sofosbuvir i ribavirin kroz 12 tjedana bilo je izliječeno, što je isti postotak uspješnosti kao kod osoba koje su uzimale pegilirani interferon i ribavirin 24 tjedna. No, sofosbuvir u kombinaciji s ribavirinom imao je 95% uspješnosti liječenja osoba s HCV-om genotipa 2, u usporedbi s 56% uspješnosti liječenja osoba s HCV-om genotipa 3. Za pacijente s HCV-om genotipa 3 i cirozom jetre uspješnost liječenja pala je na svega 34%.

Istraživanje „FUSION“ testiralo je sofosbuvir u kombinaciji s ribavirinom kroz 12 ili 16 tjedana na osobama s HCV-om genotipa 2 ili 3 (većinom u povratu infekcije, relapsu) koje su već ranije primale neku terapiju („treatment-experienced“). Uspješnost liječenja nakon 12 tjedana iznosila je 82% za osobe s HCV-om genotipa 2 i 30% za osobe s HCV-om genotipa 3. Za osobe s HCV-om genotipa 3, pogotovo u slučaju osoba s cirozom jetre, uspješnost je bila veća nakon tretmana od 16 tjedana.

Istraživanje „VALENCE“ pokazalo je da tretman sofosbuvirom i ribavirinom u trajanju od 24 tjedna povećava uspješnost liječenja HCV-a genotipa 3 na 93% u slučaju osoba koje nisu imale ranije pokušaje liječenja („treatment-naive“) te na 77% u slučaju osoba koje su ranije primale neku terapiju („treatment-experienced“). Uspješnost je također bila visoka u slučaju osoba koje u ranijem pokušaju liječenja nisu imale nikakav pozitivan odgovor na terapiju („null-responder“) i kod osoba s cirozom jetre kada se testirao spomenuti produženi tretman.

Studija „PHOTON-1“ testirala je sofosbuvir u kombinaciji s ribavirinom na osobama s HIV-HCV koinfekcijom. Uspješnost tretmana od 12 tjedana kod osoba s HCV-om genotipa 2 ili 3 iznosila je 75%, kao i kod tretmana od 24 tjedna kod osoba s HCV-om genotipa 1.

Studija vršena na pacijentima s HCV-om koji su čekali transplantaciju jetre pokazala je uspješnost liječenja od 62%, s nemjerljivim iznosom viremije u novoj jetri 12 tjedana nakon transplantacije.

Uspješnost sofosbuvir tretmana u realnim uvjetima možda je nešto niža nego u kliničkim istraživanjima, djelomično zbog različitih stanja pacijenata te različitih stadija bolesti koja mogu uzrokovati dodatne komplikacije.


Eksperimentalna upotreba sofosbuvira
 
Druge studije pokazale da sofosbuvir djeluje bolje ako se kombinira s eksperimentalnim antiviralnim lijekovima s usmjerenim djelovanjem koji su trenutno u fazi razvoja. Tretmani bez interferona i ribavirina koji se uzimaju isključivo oralno postajat će sve dostupniji kako se ti novi lijekovi odobravaju.

Studija „ION“ pokazala je da sofosbuvir u kombinaciji s ledipasvirom, eksperimentalnim inhibitorom HCV_NS5A, liječi 90 do 100% osoba s HCV-om genotipa 1, sa ili bez ciroze jetre, i neovisno da li su ili nisu imali prijašnji pokušaj liječenja. Ova kombinacija i dalje se razvija kao koformulat ili kombinirana tableta koja se uzima jednom dnevno.

U studiji „SYNERGY“, 95 do 100% pacijenata s HCV-om genotipa 1 (najtežim oblikom za liječenje) izliječeno je sofosbuvir/ledipasvir tretmanom u trajanju od 12 tjedana ili u čak samo 6 tjedana trostrukim tretmanom, sofosbuvir/ledipasvir s trećim antivirusnim lijekom s usmjerenim djelovanjem.

Studija „COSMOS“ pokazala je da sofosbuvir u kombinaciji sa simeprevirom, inhibitorom proteaze HCV-a, ima uspješnost liječenja od 90% nakon 12 tjedana tretmana. Sličnu uspješnost sofosbuvira kombiniranog s drugim eksperimentalnim lijekovima kao što je daclatasvir dokazale su i druge studije.


Koje su nuspojave sofosbuvira? 
Sofosbuvir se generalno dobro tolerira te nema poznatih nuspojava povezanih isključivo s sofosbuvirom. Najučestalije nuspojave kod osoba koje uzimaju sofosbuvir u kombinaciji s pegiliranim interferonom i/ili ribavirinom su umor, glavobolja, mučnina i nesanica.

Interferon i ribavirin mogu uzrokovati druge nuspojave kao što su bol u mišićima i zglobovima, svrbež, depresiju, anemiju (niska razina hemoglobina u krvi) i neutropeniju (nizak broj bijelih krvnih stanica). Ribavirin također može uzrokovati pojave deformacija kod novorođenčadi te ga ne bi smjele uzimati trudnice i njihovi partneri.


Da li sofosbuvir ima negativnu interakciju s drugim lijekovima? 

Sofosbuvir može imati negativnu interakciju s lijekovima koje procesuira protein „P-gp“, kao što su neki lijekovi za tuberkulozu, psihijatrijski medikamenti i biljnim preparatima koji sadržavaju kantarion (Hypericum fasciculatum).

Dodatne informacije moguće je pronaći na www.hep-druginteractions.org


Kako nabaviti sofosbuvir? 
Sofosbuvir je dostupan uz recept u zemljama Europske unije za liječenje svih vrsta HCV genotipa. Upitajte svoga liječnika da li je sofosbuvir dostupan i optimalan kao Vaša terapija.

Pravi trenutak kada trebate započeti sa sofosbuvir terapijom ovisi o mnoštvu faktora, kao što je zdravstveno stanje jetre. Osobe s relativno slabim oštećenjima jetre možda i mogu pričekati neki novi lijek koji je uspješniji, s blažim nuspojavama i koji se može uzimati bez pegiliranog interferona. No takvu odluku, koja značajno ovisi o brzini napredovanja bolesti jetre i vremenu potrebnom da taj novi lijek postane dostupan na tržištu, zaista nije lako donijeti.

Simeprevir (Olysio) je novi lijek za liječenje kroničnog hepatitisa C genotipa 1 ili 4. odobren u Europskoj uniji u svibnju 2014. godine.

Simeprevir u nekim slučajevima može skratiti trajanje tretmana kada se uzima u kombinaciji s pegiliranim interferonom i ribavirinom. Simeprevir se također može uzimati bez interferona i ribavirina. Uspješan tretman simeprevirom umanjuje rizik dugotrajnih posljedica infekcije virusom hepatitisa C kao što su rak jetre ili potreba za transplantacijom jetre.


Kako djeluje simeprevir?
 
Simeprevir je antivirusni lijek sa usmjerenim djelovanjem na određene faze životnog ciklusa virusa hepatitisa C (HCV). Specifično, simeprevir je inhibitor proteaze HCV-a, što znači da blokira (deaktivira) enzim proteazu koji je virusu neophodan za razmnožavanje. Simeprevir se mora uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima; pegiliranim interferonom (stimulans imunološkog sustava), ribavirinom ili drugim antivirusnim lijekovima..


Tko može uzimati simeprevir?
 
Simeprevir je namijenjen odraslim osobama s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 ili 4. Kroničnim hepatitisom C smatra se infekcija u trajanju dužem od 6 mjeseci. Genotip 1 je najučestaliji genotip hepatitisa C u Europi i smatra se najtežim oblikom za liječenje.

Simeprevir nije odobren za tretman osoba s HCV-om genotipa 2, 3, 5 ili 6 te bi navedene genotipe trebalo liječiti drugim antivirusnim lijekovima sa usmjerenim djelovanjem.

Osobe s HCV-om genotipa 1a prije početka terapije simeprevirom trebale bi se testirati na specifičnu virusnu genetsku varijaciju. Ova mutacija, poznata kao „Q80K“, može umanjiti uspješnost simeprevira ako se kombinira s pegiliranim interferonom i ribavirinom. Testiranje na mutaciju „Q80K“ također bi trebalo uzeti u obzir prije početka tretmana koji ne sadrži interferon.

Simeprevir mogu uzimati osobe koje se po prvi put liječe od hepatitisa C („treatment-naive“) te osobe kod kojih prethodni tretman baziran na interferonu nije imao uspjeha („treatment-experienced“).

Simeprevir je testiran kod osoba koinficiranih HCV-om i HIV-om te su uspješnost liječenja i nuspojave slične kao i kod osoba bez koinfekcije. No, u slučaju koinfekcije treba posebno obratiti pozornost na mogućnost negativne interakcije lijekova za HCV i HIV (prvenstveno inhibitora HIV proteaze) te je neophodno savjetovati se s liječnikom koji ima iskustva u liječenju pacijenata sa obe navedene infekcije.

Simeprevir mogu koristiti osobe bez obzira na stadij oštećenja jetre, uključujući cirozu, no ipak uspješnije djeluje kod osoba bez značajnijih oštećenja jetre i potrebno je naglasiti da osobe sa cirozom jetre mogu osjetiti ozbiljnije nuspojave. Simeprevir nije testiran na osobama s dekompenziranom bolešću jetre ili osobama koje su podvrgnute transplantaciji jetre.


Kako uzimati simeprevir?
 
Simeprevir se uzima u obliku jedne tablete uz obrok jednom dnevno. Simeprevir nije učinkovit ako se uzima bez drugih lijekova te čak postoji opasnost od nastanka rezistentnosti na lijek.

Osobe s HCV-om genotipa 1 ili 4, koje se nisu prethodno liječile ili imaju povrat infekcije (relaps) nakon prethodne terapije bazirane na interferonu, trebaju uzimati simeprevir s tjednim injekcijama pegiliranog interferona i ribavirinom (dvaput dnevno) kroz 12 tjedana te dodatnih 12 tjedana interferon i ribavirin (bez simeprevira), ukupno 24 tjedna.

Osobe koje nisu imale (djelomičnu ili nikakvu) pozitivnu reakciju na prijašnju terapiju baziranu na interferonu trebale bi uzimati simeprevir s pegiliranim interferonom i ribavirinom kroz 12 tjedana, nakon čega bi trebale uzimati samo interferon i ribavirin kroz dodatnih 36 tjedana (ukupno trajanje tretmana 48 tjedana).

Ove preporuke odnose se kako na osobe sa cirozom jetre tako i na osobe s HIV-HCV koinfekcijom. No potrebno je naglasiti da se za osobe sa cirozom jetre koji su HIV pozitivne preporuča 48 tjedana tretmana.

Osobe koje ne mogu uzimati interferon a trebaju hitno primiti terapiju mogu uzimati simeprevir u kombinaciji s sofosbuvirom (Solvadi), inhibitorom polimeraze HCV-a, kroz 12 tjedana. Dodavanje ribavirina ili produžavanje trajanja tretmana može se razmotriti u pojedinim slučajevima.

Simeprevir se ne smije kombinirati s inhibitorima proteaze HCV-a starije generacije kao što su boceprevir (Victrelis) ili telaprevir (Incivo).


Koliko je simeprevir učinkovit?

Simeprevir je djelotvorniji kod nekih osoba nego kod drugih. Uspješnost tretmana ovisi o nekoliko faktora kao što su obujam oštećenja jetre i povijest prethodnih tretmana. Osobe sa cirozom jetre možda neće reagirati dobro na tretman kao osobe s blagom ili umjerenom fibrozom jetre. Osobe kojima je tretman simprevirom prvi tretman imaju veće šanse uspješnog liječenja od osoba koje su prethodno imale slabu ili nikakvu pozitivnu reakciju na tretman.

No drugi faktori koji tradicionalno predviđaju loš ishod tretmana baziranog na interferonu ne utječu na ishod tretmana u kojem se ne uzima interferon. Te faktore moguće je eliminirati ako se produži trajanje tretmana ili ako se simeprevir kombinira s drugim antivirusnim lijekovima s direktnim djelovanjem.


Reakcije na tretman simeprevirom
 
Osobe kod kojih je, ubrzo nakon početka tretmana, zabilježen ubrzan pad iznosa viremije (poznat kao „ubrzani virološki odgovor“) postoji veća vjerojatnost da će biti izliječene. Osobe s stabilnim virološkim odgovorom, koje 12 tjedana nakon završetka tretmana imaju iznos viremije jednak nuli (SVR12), smatraju se izliječenima. No osobe koje nakon 4 ili 12 tjedana tretmana nemaju pozitivnu reakciju na simeprevir (u kombinaciji s pegiliranim interferonom i ribavirinom) trebaju prekinuti terapiju jer je izgledno da navedena terapija neće imati učinka ako se i nastavi.

Dvije kliničke studije, „Quest-1“ i „Quest-2“, testirale su učinak simeprevira kod osoba s HCV-om genotipa 1 koje nisu imale prethodnih pokušaja liječenja. Sudionici istraživanja uzimali su simeprevir ili placebo tretman, u kombinaciji s pegiliranim interferonom i ribavirinom, kroz 12 tjedana, te dodatnih 12 ili 36 tjedana samo pegilirani interferon i ribavirin. Uspješnost liječenja simeprevirom iznosila je 80% dok je kod placebo tretmana bila 50%.

Studija „PROMISE“ istraživala je po istom principu uspješnost liječenja kod osoba s HCV-om genotipa 1 koji su imali povrat bolesti (eng. „relapse“- povraćaj, relaps). Uspješnost tretmana po istom režimu iznosila je 79% kod simeprevira u usporedbi s 37% kod placebo tretmana.

Istraživanje „ASPIRE“ također je vršeno na osobama s HCV-om genotipa 1 koje su već ranije primale neku terapiju. Uspješnost liječenja simeprevir trostruke terapije kroz 12 tjedana te dodatnih 36 tjedana pegiliranog interferona i ribavirina bila je 65% kod osoba koje su u prijašnjem pokušaju imale djelomično pozitivnu reakciju („partial responder“) te 53% kod osoba kod kojih je izostala pozitivna reakcija na prijašnju terapiju („null responder“).

Studija koja je vršena na pacijentima s HIV-HCV koinfekcijom pokazala je da tretman simeprevir trostrukom terapijom u trajanju od 12 tjedana, te pegiliranim interferonom i ribavirinom dodatnih 12 ili 36 tjedana ima uspješnost liječenja od 57% kod osoba koje nisu imale pozitivnu reakciju na prijašnju terapiju („null responder“) te 79% kod osoba koje nisu imale prethodne pokušaje liječenja („treatment-naive“). Postotci uspješnosti približno su isti postotcima uspješnosti liječenja kod osoba bez HIV-HCV koinfekcije.

U studiji koja se još uvijek provodi na osobama s HCV-om genotipa 4 postotak uspješnosti liječenja osoba koje nisu imale prethodnih tretmana („treatment-naive“) trenutno iznosi 88%, kod osoba koje su imale povrat bolesti (relaps) 91% te 80% kod osoba koje nisu imale pozitivnu reakciju na prijašnji tretman („null responder“).

Što se tiče tretmana bez interferona, „COSMOS“ studija, vršena na osobama s HCV-om genotipa 1 koje su primale simeprevir i sofosbuvir 12 tjedana, ukazuje na postotak uspješnosti liječenja iznad 90% kod osoba bez prethodnih tretmana („treatment-naive“) i osoba koje nisu imale pozitivnu reakciju na prethodni tretman („null responder“) .

Uspješnost simeprevir tretmana u realnim uvjetima možda je nešto niža nego u kliničkim istraživanjima, djelomično zbog različitih stanja pacijenata te stadija bolesti koja mogu uzrokovati dodatne komplikacije.


Koje su nuspojave simeprevira?
 
Simeprevir se općenito dobro tolerira. Najučestalije nuspojave kod osoba koje uzimaju simeprevir s pegiliranim interferonom i ribavirinom su mučnina, osip, svrbež, otežano disanje te povećana razina bilirubina u krvi. Simeprevir može također uzrokovati preosjetljivost na izloženost suncu (fotosenzitivnost) te je neophodno nanositi kreme za sunčanje.

Interferon i ribavirin mogu uzrokovati nuspojave kao što su bol u zglobovima i mišićima, svrbež, depresiju, anemiju i neutropeniju. Ribavirin također može uzrokovati pojave deformacija kod novorođenčadi te ga ne bi smjele uzimati trudnice i njihovi partneri.


Da li simeprevir ima negativnu interakciju s drugim lijekovima?
 
Simeprevir može imati neželjene interakcije s drugim lijekovima koji se procesuiraju sa istim enzimima u jetri i crijevima, kao što su antiretrovirusni lijekovi za HIV, lijekovi za tuberkulozu, antibiotici, lijekovi za bolesti srca i psihijatrijski lijekovi. Za neke od tih lijekova je moguće promjenom doza izbjeći negativne interakcije, no većinu treba izbjegavati u kombinaciji s simeprevirom. Dodatne informacije moguće je pronaći na www.hep-druginteractions.org

Kako nabaviti simeprevir? 
Simeprevir je dostupan uz recept u nekoliko zemalja Europske unije za liječenje osoba s HCV-om genotipa 1 ili 4. Upitajte svoga liječnika da li je simeprevir dostupan i optimalan kao Vaša terapija. Pravi trenutak kada trebate započeti sa terapijom ovisi o mnoštvu faktora, kao što je zdravstveno stanje jetre. Osobe s relativno slabim oštećenjima jetre možda i mogu pričekati neki novi lijek koji je uspješniji, s blažim nuspojavama i koji se može uzimati bez pegiliranog interferona. No takvu odluku, koja značajno ovisi o brzini napredovanja bolesti jetre i vremenu potrebnom da taj novi lijek postane dostupan na tržištu, zaista nije lako donijeti.

Boceprevir (Victrelis) je novi lijek za liječenje kroničnog hepatitisa C. Za liječenje odraslih osoba oboljelih od kroničnog hepatitisa C genotipa 1 odobren je u Europi u srpnju 2011. godine. Kombinira se sa pegiliranim interferonom i ribavirinom.

Općenito, trostruka terapija boceprevirom (boceprevir + pegilirani interferon + ribavirin) liječi otprilike dvije trećine pacijenata, no zamjetno je da kod nekih grupa pacijenata ima veću uspješnost nego kod drugih. Uspješan tretman boceprevirom ima pozitivan učinak na smanjenje rizika od oboljenja povezanih s kroničnim hepatitisom C kao što u ciroza jetre, rak jetre ili potreba za transplantacijom jetre.

Kako boceprevir djeluje?
Boceprevir je antivirusni lijek sa usmjerenim djelovanjem na određene faze životnog ciklusa virusa hepatitisa C.  Specifično, boceprevir je inhibitor proteaze HCV-a, što znači da blokira (deaktivira) enzim proteazu koji je virusu neophodan za razmnožavanje. Boceprevir se mora uzimati u kombinaciji s dva starija lijeka; pegiliranim interferonom (stimulans imunološkog sustava) i ribavirinom (pospješuje efikasnost interferona).

Tko može uzimati boceprevir?
Boceprevir je namijenjen odraslim osobama s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 (najučestaliji tip u Europi) koji se smatra najtežim oblikom za liječenje. Boceprevir nije odobren i ne koristi se za liječenje drugih genotipa.
Boceprevir mogu uzimati osobe koje se po prvi put liječe od hepatitisa C („treatment-naive“)  te osobe kod kojih tretmani bazirani na interferonu nisu imali uspjeha.
Boceprevir je također testiran kod osoba koinficiranih HCV-om i HIV-om te su uspješnost liječenja i nuspojave slične su kao i kod osoba bez koinfekcije. No, u slučaju koinfekcije treba posebno obratiti pozornost na mogućnost negativne interakcije lijekova za HCV i HIV te je neophodno savjetovati se s liječnikom koji ima iskustva u liječenju pacijenata s koinfekcijom.
Boceprevir mogu koristiti osobe bez obzira na stadij oštećenja jetre, uključujući cirozu, no ipak uspješnije djeluje kod osoba bez značajnijih oštećenja jetre.  No potrebno je naglasiti da osobe sa cirozom jetre mogu osjetiti ozbiljnije nuspojave, a osobe sa potpunim zatajenjem jetre bi ipak trebale izbjegavati uzimanje ovog lijeka. 

Kako uzimati boceprevir?
Boceprevir se uzima u obliku četiriju kapsula tri puta dnevno uz obrok. Treba se uzimati u kombinaciji s ribavirinom (dvije tablete dnevno) i injekcijama interferona (jednom tjedno). Boceprevir nema efekta ako se uzima samostalno te čak može uzrokovati otpornost virusa na lijek.
Tretman boceprevirom započinje „uvodnim“ periodom gdje se interferon i ribavirin uzimaju samostalno u periodu od četiri tjedna. Nakon četvrtog tjedna uvodi se i boceprevir te se kao trostruka terapija uzima 24 do 44 tjedna. Po isteku 44. tjedna neki pacijenti uzimati će ponovo pegilirani interferon/ribavirin još nekoliko tjedana ovisno o reakciji organizma, prijašnjim terapijama i oštećenju funkcija jetre („response-guided therapy“).

Koliko je uspješan boceprevir?
Boceprevir kod nekih osoba ima veću uspješnost nego kod drugih, ovisno o nekoliko faktora. Kao što smo već spomenuli boceprevir je odobren samo za HCV genotipa 1 dok za genotip 2, 3 i 4 nije učinkovit. Jedan od najbitnijih faktora uspješnosti je prethodna povijest tretmana. Osobe koje prvi put uzimaju antivirusni lijek te osobe kod kojih je zabilježena ponovna zaraza virusom hepatitisa C imaju najveće šanse za oporavak korištenjem Boceprevira. Također, kod osoba kod kojih je zabilježen loš ili nikakav efekt uzimanja pegiliranog interferona trostruka terapija (Boceprevir + pegilirani interferon + ribavirin) neće imati značajnijeg efekta.
Zbog izraženije rezistentnosti osobe kod kojih je izostala pozitivna reakcija na uvodno liječenje i osobe sa cirozom jetre trebaju uzimati Boceprevir trostruku terapiju puna 44 tjedna ako mogu tolerirati izraženije nuspojave.

Reakcije na tretman boceprevirom
Osobe kod kojih je zabilježen ubrzan pad iznosa viremije (broj kopija virusnih RNK u mililitru krvi) za očekivati je i veću uspješnost liječenja. Viremija približna nuli u 8. i 24. tjednu terapije boceprevirom dobar je pokazatelj o uspješnosti liječenja. Takvi pacijenti su uglavnom pogodni za kraću terapiju (24 tjedna) No osobe kod kojih je zabilježen izostanak pozitivne reakcije nakon 12. i 24. tjedna trebaju prestati s tretmanom jer je očigledno da terapija neće imati pozitivan ishod.
Klinička studija „SPRINT-2“ testirala je uspješnost liječenja trostrukom terapijom boceprevirom kod pacijenata bez prethodnih terapija. Rezultati ukazuju na uspješnost od 66%, u usporedbi s 38% pacijenata koji su uzimali samo terapiju pegiliranog interferona i ribavirina.  Druga studija, „RESPOND-2“ testirala je uspješnost trostruke terapije boceprevirom kod pacijenata koji su već prije uzimali neku drugu terapiju. Do 75% testiranih je izliječeno u usporedbi s 29% izliječenih pacijenata koji su uzimali samo pegilirani interferon i ribavirin.
Boceprevir je također testiran na pacijentima s HCV i HIV koinfekcijom te je uspješnost liječenja kod pacijenata koji prvi put uzimaju terapiju iznosila 61% u usporedbi s 27% uspješnosti kod pacijenata koji su uzimali samo pegilirani interferon i ribavirin.
Uspješnost boceprevira izvan kliničkih istraživanja je nešto niža djelomično zbog nuspojava i nedostatka kontrole uzimanja terapije i kontrole zdravstvenog stanja pacijenata što može uzrokovati dodatne komplikacije samog tretmana.
Boceprevir trostruka terapija testirana je i na osobama sa uznapredovalim bolestima jetre, kao i na osobama u iščekivanju transplatacije jetre. Iako se kod takvih pacijenata očekuju izraženije nuspojave rezultati su pokazali veći uspjeh terapije nego kod onih koji su primali samo pegilirani interferon i ribavirin.

Koje su nuspojave uzimanja boceprevira?
Boceprevir uzrokuje neke nuspojave no ipak možemo sa sigurnošću reći da je većina nuspojava prilikom uzimanja trostruke terapije uzrokovana uzimanjem pegiliranog interferona i ribavirina. Najčešće nuspojave su anemija (niska razina hemoglobina u krvi), mučnina, umor, glavobolja i poremećaj osjeta okusa (disgeuzija). Anemija je najčešća ozbiljna nuspojava , dok se kod nekih pacijenata pojavljuje i nizak broj neutrofilnih granulocita, najvažnijeg tipa bijelih krvnih stanica (neutropenija).
Nuspojave uzimanja interferona uključuju glavobolju, umor, bol u zglobovima i mišićima te depresija.  Ribavirin također uzrokuje anemiju, koja je u nekim slučajevima i izraženija nego kada se uzima trostruka terapija. Ribavirin ne smiju uzimati trudnice i njihovi partneri zbog mogućnosti pojave deformacija kod novorođenčeta.

Da li boceprevir ima negativnu interakciju s drugim lijekovima?
Boceprevir može imati neželjene interakcije s drugim lijekovima koji su procesuiraju sa istim enzimima u jetri (antiretrovirusni lijekovi za HIV, lijekovi za bolesti srca i neki psihijatrijski lijekovi). Za neke od tih lijekova je moguće promjenom doza izbjeći negativne interakcije, no većinu treba izbjegavati u kombinaciji s boceprevirom. 
Dodatne informacije moguće je pronaći na www.hep-druginteractions.org

Kako nabaviti boceprevir?
Boceprevir je dostupan uz recept u Europskoj uniji. Upitajte svoga liječnika da li je boceprevir optimalan kao Vaša terapija. Pravi trenutak kada trebate započeti sa terapijom boceprevira ovisi o mnoštvu faktora, kao što je zdravstveno stanje jetre. Osobe s relativno slabim oštećenjima jetre možda i mogu pričekati neki novi lijek koji je uspješniji, s blažim nuspojavama i koji se može uzimati bez pegiliranog interferona. No takvu odluku, koja značajno ovisi o brzini napredovanja bolesti jetre i vremenu potrebnom da taj novi lijek postane dostupan na tržištu, zaista nije lako donijeti.

Daclatasvir (Daklinza) je novi lijek za liječenje kroničnog hepatitisa C. Odobren je u Europi u kolovozu 2014. godine za liječenje osoba oboljelih od kroničnog hepatitisa C genotipa 1, 2, 3 i 4.
Dataclasvir se u nekim slučajevima može uzimati bez interferona u kombinaciji s drugim lijekovima za kronični hepatitis C koji se uzimaju oralno.  U drugim slučajevima Dataclasvir može umanjiti trajanje tretmana kada se kombinira s pegiliranim interferonom i ribavirinom. Uspješan tretman dataclasvirom umanjuje rizik dugotrajnih komplikacija uzrokovanih hepatitisom C kao što su rak jetre ili potreba za transplatacijom jetre.

Kako daclatasvir djeluje?
Daclatasvir  je novi antivirusni lijek sa usmjerenim djelovanjem na određene faze životnog ciklusa virusa hepatitisa C (HCV). Specifično, daclatasvir  je prvi odobreni inhibitor HCV NS5A kompleksa replikacije, što znači da se povezivanjem za specifičan protein remeti ciklus razmnožavanja virusa hepatitisa C.
Daclatasvir treba uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima koji u sastavu imaju antivirusne supstance direktnog djelovanja koje djeluju drugačije od daclatasvira kao što su sofosbuvir (Sovaldi), inhibitor proteaze asunaprevir (Sunvepra) ili pegilirani interferon i ribavirin.

Tko može uzimati daclatasvir?
Daclatasvir je namijenjen odraslim osobama s kroničnim hepatitisom C genotipa 1, 2, 3 i 4 (genotip 1 je najučestaliji genotip HCV-a u Europi i smatra se najtežim oblikom za liječenje). Kroničnim oblikom hepatitisa C smatra se infekcija u trajanju duže od 6 mjeseci.
Daclatasvir mogu uzimati osobe koje se po prvi put liječe od hepatitisa C („treatment-naive“) te osobe kod kojih prijašnji tretmani bazirani na interferonu nisu imali uspjeha („treatment-experienced“).
Uspješnost i sigurnost tretmana daclatasvirom kod osoba s HIV koinfekcijom još uvijek nije potvrđena. Takvi testovi upravo su u tijeku i prvi rezultati ukazuju da nema negativnih interakcija s najučestalije korištenim lijekovima za HIV. Osobe s koinfekcijom HIV-HCV koje namjeravaju uzimati daclatasvir trebaju to činiti pod prismotrom liječnika koji ima prijašnjih iskustava u liječenju pacijenata s HCV-HIV koinfekcijom.
Daclatasvir mogu koristiti osobe bez obzira na stadij oštećenja jetre, uključujući i cirozu, no ipak djeluje uspješnije kod osoba bez značajnijih oštećenja jetre. Dataclasvir se upravo testira na osobama s kroničnim hepatitisom C koji čekaju ili su primili transplantaciju jetre.

Kako uzimati daclatasvir?
Daclatasvir je dostupan u 30mg i 60mg tabletama, dok je uobičajena doza 60mg dnevno neovisno o obroku. Dataclasvir nije uspješan ako se uzima bez drugih lijekova te tretman treba kombinirati s drugim, već spomenutim, lijekovima uz nadzor liječnika koji ima iskustva u liječenju pacijenata oboljelih od kroničnog hepatitisa C.

Kako kombinirati daclatasvir i preporučeno trajanje tretmana:
Genotip 1
daclatasvir i sofosbuvir:
12 tjedana (za pacijente bez ciroze jetre)
24 tjedna (za pacijente sa cirozom jetre)

Genotip 2
daclatasvir i sofosbuvir:
Zbog nedostatka kliničkih ispitivanja za ovaj genotip hepatitisa C ne postoje preporuke u kojem trajanju i kojim pacijentima treba prepisati ovu kombinaciju lijekova.

Genotip 3
daclatasvir i sofosbuvir i ribavirin:
24 tjedna (za pacijente sa cirozom jetre i za pacijente kod kojih prethodna terapija nije bila uspješna („treatment-experienced“))

Genotip 4
daclatasvir i sofosbuvir:
12 tjedana (za pacijente bez ciroze jetre)
24 tjedna (za pacijente sa cirozom jetre)

daclatasvir i pegilirani interferon i ribavirin:
24 ili 48 tjedna


Osobe sa kroničnim hepatitisom C genotipa 1 ili 4 koji se liječe po prvi put a nemaju cirozu jetre preporuča se tretman daclatasvir+sofosbuvir u trajanju od 12 tjedana. Zbog nedostatka kliničkih ispitivanja još nije moguće sa sigurnošću preporučiti terapiju za osobe sa kroničnim hepatitisom genotipa 2, 3 ili 4. 
Za osobe koje boluju od težih oblika kroničnog hepatitisa C, uključujući one koji su se prije neuspješno liječili i one s kompenziranom citrozom jetre, preporuča se terapija u trajanju od 24 tjedna i/ili kombiniranje s ribavirinom.
Daclatasvir i inekcije pegiliranog interferona (jednom tjedno) i tablete ribavirina u trajanju od 24 tjedna je jedna od opcija za osobe s kroničnim hepatitisom C genotipa 4. Kod pacijenata sa slabijom pozitivnom reakcijom na terapiju preporuča se nastavak uzimanja pegiliranog interferona i ribavirina do 48 tjedana.

Koliko je uspješan daclatasvir?
Daclatasvir kod nekih osoba ima veću uspješnost nego kod drugih. Uspješnost ovisi o nekoliko faktora kao što su genotip HCV-a, razmjer oštećenja jetre i ishod prijašnjih terapija. Osobe s blagim i umjerenim oštećenjima jetre reagiraju bolje na terapiju od osoba sa cirozom jetre. Ovisno o kojoj kombinaciji lijekova u terapiji, osobe koje prvi put pristupaju terapiji imaju veću šansu za ozdravljenje od osoba koje su imale neznatan ili nikakav pozitivan ishod prijašnje terapije.
No, faktori koji su tradicionalno ukazivali na slabu uspješnost terapije bazirane na interferonu nemaju utjecaja na ishod terapije koja ne sadržava interferon. Takve faktore moguće je nadići produženjem terapije ili dodavanjem nekog drugog antivirusnog lijeka sa usmjerenim djelovanjem ili ribavirina u terapiju.

Reakcije na tretman daclatasvirom 
Osobe sa stalnim (neprekidnim) virološkim odgovorom (SVR) koje 12 tjedana nakon završetka terapije nemaju detektirano prisustvo virusa u krvi (poznatije kao SVR12) smatraju se izliječenima. Istraživanje (Faza II studije AI444040) je pokazalo da se kod tretmana daclatasvirom kod osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 nakon 12-og ili 24-og tjedna može očekivati  100%-tna uspješnost, bez obzira da li su već prije primali terapiju baziranu na pegiliranom interferonu i ribavirinu kombiniranu s starijim lijekovima kao što su inhibitor proteaze HCV-a boceprevir (Victrelis) ili telaprevir (Incivo). Također je na manjem broju osoba s hepatitisom C genotipa 2 i 3 testirana uspješnost kombinacije lijekova daclatasvir i sofosbuvir kroz 24 tjedna. Rezultati su pokazali da je uspješnost kod osoba s genotipom 2 iznosila 96% te 89% kod osoba s genotipom 3. Dodavanje ribavirina u tretman kod osoba s genotipom 3 uzrokovala je rast uspješnosti liječenja na 100%.
U studiji „COMMAND-4“ (AI444042) daclatasvir je testiran u kombinaciji s pegiliranim interferonom i ribavirinom na osobama s kroničnim hepatitisom C genotipa 4 koje nisu imale prijašnjih tretmana. Rezultati su pokazali uspješnost ove trostruke terapije od oko 80% bez obzira da li su testirane osobe imale cirozu jetre ili ne, što je dvostruko veća uspješnost nego kod osoba koje su primale tretman sastavljen samo od interferona i ribavirina. Uspješnost daclatasvira u realnim uvjetima možda je nešto niža nego u kliničkim istraživanjima djelomično zbog različitih stanja pacijenata i stadija bolesti koja mogu uzrokovati komplikacije tretmana.

Eksperimentalno korištenje daclatasvira
Druge studije su pokazale uspješnost daclatasvira kada se kombinira s drugim eksperimentalnim antivirusnim lijekovima s direktnim djelovanjem koji su trenutno u fazi razvoja. Oralni tretmani bez interferona i ribavirina postat će sve učestaliji kako se ti novi lijekovi odobravaju za korištenje. Daclatasvir u kombinaciji s asunaprevirom (inhibitor proteaze HCV-a), odobrenim u Japanu, prema jednoj studiji (AI447-017) imao je uspješnost liječenja od 87% kod osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1b koji nisu mogli primati interferon i 81%  uspješnosti kod osoba koje su prethodno primale neku terapiju. Navedena kombinacija lijekova ne djeluje toliko dobro kod osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1a, ujedno najtežim za liječenje. No, studija (AI443-014) je pokazala da dodavanje trećeg antivirusnog lijeka sa usmjerenim djelovanjem (inhibitor polimeraze HCV-a BMS-791325) za rezultat je imalo uspješno liječenje većine osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1a i 1b. 
Studija „LEAGUE-1“ (AI444-062) pokazala je da daclatasvir u kombinaciji s nedavno odobrenim inhibitorom proteaze HCV-a simprevirom (Olysio) liječi 85% osoba s kroničnim hepatitisom C genotipa 1b bez prijašnjeg liječenja. Kod osoba koje su prethodno imale neuspješno liječenje ova kombinacija lijekova nije bila u tolikoj mjeri uspješna, no i u takvim slučajevima dodavanjem ribavirina u kombinaciju lijekova uspješnost liječenja iznosila je 95%.

Koje su nuspojave daclatasvira?
Daclatasvir se općenito dobro tolerira i specifične nuspojave nisu poznate. Najučestalije nuspojave kod osoba koje uzimaju daclatasvir i sofosbuvir su umor, mučnina i glavobolja. Uzimanje daclatasvira s interferonom i ribavirinom može uzrokovati dodatne nuspojave uključujući povišenu temperaturu, bol u mišičima i zglobovima, svrbež, depresiju, anemiju (nisku razinu hemoglobina u krvi) i neutropeniju (nizak broj bijelih krvnih stanica). Također, ribavirin nebi smjele uzimati trudnice i njihovi partneri zbog mogućnosti pojave deformacija kod novorođenčeta.

Da li daclatasvir ima negativnu interakciju s drugim lijekovima?
Daclatasvir može imati neželjene interakcije s drugim lijekovima koji su procesuiraju sa istim enzimima u jetri i crijevima, kao što su neki antibiotici, lijekovi za tuberkulozu, lijekovi za sprječavanje napadaja i prirodni pripravci koji sadržavaju kantarion (Hypericum fasciculatum). Za neke od tih lijekova je moguće promjenom doza izbjeći negativne interakcije, no većinu treba izbjegavati u kombinaciji s daclatasvirom.
Dodatne informacije moguće je pronaći na www.hep-druginteractions.org

Kako nabaviti daclatasvir?
Daclatasvir je dostupan uz recept u nekoliko zemalja Europske unije za liječenje hepatitisa C genotipa 1, 2, 3 i 4. Upitajte svoga liječnika ili specijalistu za bolesti jetre da li je daclatasvir dostupan u Vašoj zemlji i da li je uzimanje daclatasvira dobra opcija za Vaše liječenje.
Pravi trenutak kada trebate započeti sa terapijom daclatasvira ovisi o mnoštvu faktora, kao što je zdravstveno stanje jetre. Osobe s relativno slabim oštećenjima jetre možda i mogu pričekati neki novi lijek koji se može uzimati bez pegiliranog interferona. No takvu odluku, koja značajno ovisi o brzini napredovanja bolesti jetre i vremenu potrebnom da taj novi lijek postane dostupan na tržištu, zaista nije lako donijeti.

Harvoni je novi lijek za liječenje kroničnog hepatitisa C genotipa 1 i 4 (u nekim slučajevima i genotipa 3) u obliku tablete sastavljene od sofosbuvira (prodaje se zasebno kao Solvadi) i ledipasvira. Odobren je za tretman odraslih osoba u Europskoj uniji u studenom 2014. godine. Harvoni je opcija za liječenje kroničnog hepatitisa C bez interferona i ribavirina. No kod liječenja osoba s težim oblicima infekcije dodavanje ribavirina može pospješiti rezultate tretmana. Uspješan tretman snižava mogućnost nastanka dugoročnih komplikacija kao što su rak jetre ili potreba za transplantacijom jetre.

Kako djeluje Harvoni?
Harvoni sadržava dva antivirusna lijeka sa usmjerenim djelovanjem koji ciljaju na različite stadije životnog ciklusa virusa hepatitisa C (HCV). Sofosbuvir je inhibitor nukleotidnih analoga polimeraze HCV-a što znači da blokira enzim polimerazu koji je virusu prijeko potreban za reprodukciju. Ledipasvir je inhibitor NS5A replikacijskog kompleksa HCV-a koji remeti funkcioniranje proteina potrebnog reprodukcijskom ciklusu virusa hepatitisa C.

Tko može uzimati Harvoni?
Harvoni je namijenjen odraslim osobama s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 i 4, a u nekim slučajevima i genotipa 3. Kroničnim hepatitisom C smatra se infekcija u trajanju dužem od 6 mjeseci. Genotip 1 je najučestaliji genotip hepatitisa C u Europi.
Harvoni mogu koristiti osobe koje se po prvi put liječe od hepatitisa C (poznato kao „treatment-naive“) i za ponovni tretman osoba čiji prethodni tretman, baziran na interferonu, nije bio uspješan (poznato kao „treatment-experienced“).
Harvoni je također testiran na osobama s HIV-HCV koinfekcijom. Uspješnost liječenja i nuspojave slični su kao kod osoba bez koinfekcije i Harvoni se može uzimati uz većinu lijekova za liječenje HIV-a. Osobe s koinfekcijom HIV-HCV trebale bi uzimati Harvoni pod prismotrom liječnika koji ima iskustva u liječenju osoba s koinfekcijom.
Harvoni mogu koristiti osobe neovisno o stadiju oštećenja jetre, uključujući i kompenziranu cirozu jetre, dekompenziranu cirozu jetre te osobe koje čekaju ili su imale transplantaciju jetre.

Kako se uzima Harvoni?
Harvoni se uzima u obliku jedne tablete jednom dnevno neovisno o obroku. Trajanje tretmana, i kombiniranje s ribavirinom, ovisi o genotipu HCV-a, stupnju oštećenja jetre i povijesti prethodnih tretmana.
Većina osoba s HCV-om genotipa 1 ili 4 bez ciroze jetre trebalo bi uzimati Harvoni bez ribavirina kroz 12 tjedana. Osobe s HCV-om genotipa 1, bez prethodnih tretmana i bez ciroze jetre mogu razmotriti tretman u trajanju od 8 tjedana. Osobe koje su imale prethodne neuspješne tretmane mogu imati koristi od produženja tretmana na 24 tjedna.
Osobe s HCV-om genotipa 1 ili 4 s kompenziranom cirozom jetre trebale bi uzimati Harvoni, bez ribavirina, 24 tjedna. Osobe s dekompenziranom cirozom jetre i osobe koje čekaju ili su transplantirale jetru trebale bi uzimati Harvoni s ribavirinom (tablete ribavirina dvaput dnevno) kroz 24 tjedna.
Osobe s HCV-om genotipa 3 s kompenziranom cirozom jetre, ili neuspješnim prijašnjim tretmanom, trebale bi uzimati Harvoni s ribavirinom kroz 24 tjedna (iako za ovaj genotip ne postoji dovoljno podataka s kliničkih ispitivanja).
Harvoni nije odobren za tretman osoba s HCV-om genotipa 2, 5 ili 6. Osobe s HCV-om genotipa 2 trebale bi uzimati sofosbuvir (Sovaldi) s ribavirinom, ne Harvoni kombiniranu tabletu. Preporučeno doziranje za osobe s HIV-HCV koinfekcijom isto je kao kod osoba koje su HIV negativne.

Koliko je Harvoni učinkovit?
Harvoni je djelotvorniji kod nekih osoba nego kod drugih. Uspješnost tretmana ovisi o nekoliko faktora, uključujući HCV genotip, obujam oštećenja jetre i povijest prethodnih tretmana. 
Osobe sa uznapredovalom bolesti jetre možda neće reagirati dobro na tretman kao osobe s blagom ili umjerenom fibrozom jetre. Osobe kojima je tretman Harvoniem prvi tretman vjerojatno imaju veće šanse u izlječenje od osoba koje su prethodno imale negativnu reakciju na tretman. Ove faktore moguće je nadići produžavanjem tretmana ili dodavanjem ribavirina u tretman što ujedno i umanjuje mogućnost povratka infekcije HCV-om.
Drugi faktori koji tradicionalno predviđaju loš ishod tretmana baziranog na interferonu ne utječu na ishod tretmana u kojem se ne uzima interferon.

Reakcije na tretman Harvoniem
Osobe s neprekidnim virološkim odgovorom (SVR) kojima je iznos viremije HCV-a približan nuli 12 tjedana nakon završetka terapije (poznat kao SVR12) smatraju se izliječenima.
Studija (Faza 3 ION studije) pokazala je uspješnost Harvonia (sofosbuvir i ledipasvir) u 94% do 100% slučajeva kod osoba s HCV-om genotipa 1 neovisno dali su se već prije liječili („treatment-experienced“) ili ne („treatment-naive“). 
Studija ION-1 pokazala je da kod osoba, koje nisu prije primale terapiju („treatment-naive“), visoka uspješnost liječenja nakon 12 tjedana nije ovisila o činjenici dali su imali cirozu jetre ili ne. Naprotiv, studija ION-2 je pokazala da je kod osoba s cirozom jetre, koje su prije primale neku terapiju („treatment-experienced“), uspješnost liječenja bila viša nakon 24 tjedna nasuprot 12 tjedana. Nadalje, ION-3 studija pokazala je da se kod osoba bez ciroze jetre, koje se prije nisu liječile („treatment-naive“), može očekivati 94%-tna uspješnost liječenja nakon samo 8 tjedana. U svim ovim studijama, dodavanje ribavirina u tretman nije pospješilo postotak izlječenja.
Ispitivanje „ERADICATE“ pokazalo je da Harvoni bez ribavirina ima 98%-tnu uspješnost liječenja HCV-a genotipa 1 nakon 12 tjedana kod osoba s HCV-HIV koinfekcijom, bez ciroze jetre, koje nisu ranije primale neku terapiju („treatment-naive“). 
U „SYNERGY“ studiji, koja je uključivala osobe sa ili bez ciroze jetre te osobe koje su se prije podvrgnule nekom tretmanu („treatment-experienced“) i osobe koje nisu („treatment-naive“),  95% sudionika s HCV-om genotipa 4 izlječeno je Harvoni tretmanom bez ribavirina u trajanju od 12 tjedana.
Ispitivanje „SOLAR-1“ pokazalo je 87 do 89%-tnu uspješnost Harvonia u kombinaciji s ribavirinom u liječenju osoba s HCV-om genotipa 1 ili 4, s dekompenziranom cirozom jetre, u trajanju od 12 ili 24 tjedna. Isti tretman imao je ishod ranog kontinuiranog virološkog odgovora (SVR4) u 95% slučajeva kod osoba sa uznapredovalom fibrozom ili kompenzirane ciroze transplantirane jetre. Treba napomenuti da je uspješnost liječenja ipak bila nešto niža kod osoba s dekompenziranom cirozom jetre.
Preliminarni rezultati „ELECTRON-2“ studije pokazali su da 12 tjedni tretman Harvoniem u kombinaciji s ribavirinom liječi 100% pacijenata s HCV-om genotipa 3 koji se liječe po prvi put („treatment-naive“), no uklanjanjem ribavirina iz tretmana uspješnost je iznosila tek 64%.  
Uspješnost Harvoni tretmana u realnim uvjetima možda je nešto niža nego u kliničkim istraživanjima djelomično zbog različitih stanja pacijenata i stadija bolesti koja mogu uzrokovati dodatne komplikacije.

Koje su nuspojave Harvonia?
Harvoni je općenito izrazito tolerabilan. Najučestalije nuspojave tijekom kliničkih ispitivanja bile su umor i glavobolja. Harvoni nije testiran na trudnicama i dojiljama. Ribavirin može uzrokovati nuspojave kao što su anemija i mogućnosti pojave deformacija kod novorođenčadi  te ga ne bi smjele uzimati trudnice i njihovi partneri.

Da li Harvoni ima negativnu interakciju s drugim lijekovima?
Harvoni može imati interakciju s lijekovima koje procesuira protein „P-gp“, kao što su neki lijekovi za tuberkulozu, psihijatrijski medikamenti i lijekovi za snižavanje razine kolesterola. Harvoni se nebi trebao uzimati za vrijeme tretmana rosuvastatin-om (Crestor) ili biljnim preparatom koji sadrži kantarion (Hypericum fasciculatum).
Harvoni može podići razine tenofovira (Viread, te također u nekim drugim antiretrovirusnim lijekovima), lijeka za HIV, te osobe koje uzimaju ovaj lijek trebaju češće kontrolirati stanje funkcija jetre.
Dodatne informacije moguće je pronaći na www.hep-druginteractions.org

Kako nabaviti Harvoni?
Harvoni je dostupan uz recept u nekoliko zemalja Europske unije za liječenje hepatitisa C genotipa 1 ili 4, te u nekim slučajevima genotipa 3. Pravi trenutak kada trebate započeti sa terapijom ovisi o mnoštvu faktora, kao što je zdravstveno stanje jetre. Upitajte svoga liječnika ili specijalistu za bolesti jetre da li je Harvoni dostupan u Vašoj zemlji i da li je ova terapija dobra opcija za Vaše liječenje.

Telaprevir (Incivo, Incivek)

Telaprevir (Incivo u Europi i Incivek u SAD je namijenjen za pacijente sa genotipom 1. On je ihibitor proteaze koji pomaže u borbi sa virusom te je dodan trenutnom tretmanu sa interferonom i ribavirinom. To znači da pacijent mora uzimati 3 lijeka.

Telaprevir može povećati omjer uspjeha odstranjivanja virusa od 50-80% a u nekim slučajevima će skratiti vrijeme koje pacijent treba provesti na tretmanu.

Ako pacijent nikad do sada nije bio liječen (tzv. „naivni“ pacijenti) ili je prethodno bio na tretmanu ali je doživio relaps nakon prvog odgovora i završetka tretmana, tada je procjena kako će više od 50% morati proći samo 24 tjedna tretmana. Ipak, svi oni koji su prethodno bili liječeni ali nisu imali dobar odgovor (djelomični odgovor ili nedostatak odgovora) će morati proći svih 48 tjedana.

Vrijeme tretmana se izračunava upotrebom sistema terapije vođene odgovorom (response guided therapy - RGT). To znači da se testiranja provode u različitim tjednima za vrijeme tretmana kako bi se moglo vidjeti da li pacijent ima odgovor na tretman. To može pomoći da pacijent ne ostane na terapiji duže nego li što je potrebno.

Nuspojave

Telaprevir ne smanjuje nuspojave uzrokovane interferonom ili ribavirinom. Simptomi osipa koji se prate kroz tretman su stupnjevani od 1-4. Ipak, samo 10% slučajeva ima ozbiljan osip te za te pacijente znači prestanak tretmana.

Način uzimanja

Svi pacijenti moraju uzimati Telaprevir kroz prvih 12 tjedana tretmana. On se mora uzimati zajedno sa interferonom i ribavirinom što znači da se ukupno moraju uzimati tri lijeka. Pacijenti zatim nastavljaju uzimati interferon i ribavirin do kraja tretmana.

Tablete Telaprevira se moraju uzimati 3 puta dnevno sa obrokom. To znači da se treba uzimati oralno 2 tablete svakih 8 sati. Nivo virusa u krvi se moja mjeriti u 4 i 12 tjednu kako bi se odredila dužina potrebnog tretmana.

Dijagram ispod prikazuje dužinu terapije korištenjem terapije zasnovane na odgovoru na terapiju.


Naivni pacijenti – oni koji nikada prije nisu bili na tretmanu
Pacijenti sa relapsom – oni koji su prethodno imali odgovorna tretman ali su zatim doživjeli relaps

Ako je virus nedetektabilan u 4 također i u 12 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 24 tjedna
 • Interferon, ribavirin i telaprevir će se uzimati do dvanaestog tjedna
 • Interferon i ribavirin će se uzimati kroz idućih 12 tjedana

Ako je virus detektabilan u 4 ili 12 tjednu:

Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
Interferon, ribavirin i telaprevir će se uzimati do 12 tjedana
Interferon i ribavirin će se uzimati daljnjih 36 tjedana

Prethodni djelomični ili null responderi – osobe koje su prošle tretman ali nisu imali dobar odgovor

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon, ribavirin i telaprevir će se uzimati do 12 tjedana
 • Interferon i ribavirin će se uzimati daljnjih 36 tjedana

Potpuni prekid tretmana se također preporuča za pacijente koji nemaju dobar odgovor u 4 ili 12 tjednu ili kod onih koji imaju detektabilan nivo virusa u 24 tjednu.


Telaprevir pitanja i odgovori


Što je INCIVO® (Telaprevir)?


INCIVO® (također zvan Telaprevir) je novi oblik liječenja osoba sa hepatitisom C. On je inhibitor proteaze koji ciljano uništava hepatitis C virus. Inhibitori proteaze pripadaju grupi lijekova zvanih direktno djelujući antivirusi  (Direct Acting Antivirals - DAAs). Ovi inhibitori proteze se moraju uzimati sa interferonom i ribavirinom.Kome je namijenjen?


INCIVO® (Telaprevir) je licenciran za upotrebu kod odraslih pacijenata sa hepatitisom C - genotipom 1osim ako imaju dekompenzirano oboljenje jetre (uznapredovanu cirozu):

 • Koji do sada nisu bili liječeni od hepatitisa C (takozvani „naivni“) pacijenti
 • Ili koji su prethodno bili liječeni sa interferonom alfa (pegiliranim ili nepegiliranim) samostalno ili u kombinaciji sa ribavirinom uključujući relapsere, pacijente sa djelomičnim odgovorom na terapiju te osobe bez odgovora na terapiju (takozvani null responderi)

Vaš liječnik treba sa Vama razgovarati o potencijalnom tretmanu za Vaš hepatitis C u zavisnosti od virusnog genotipa koji imate.

Imam kronični hepatitis C sa genotipom 2 ili 3, mogu li dobiti Telaprevir?


Ne, Telaprevir je licenciran samo za pacijente sa kroničnim hepatitisom C, genotipom 1.Kako se uzima Telaprevir?


INCIVO® (Telaprevir) dolazi kao dvije tablete koje se uzimaju oralno tri puta dnevno svakih 8 sati sa hranom.

Ako Vam je propisan Telaprevir, Vaš liječnik će Vam objasniti sve o tabletama i kako ih trebate uzimati. On će Vas savjetovati hranu trebate konzumirati sa INCIVO® (Telaprevir).Da li još uvijek morate uzimati peginterferon alfa i ribavirin sa Telaprevirom ili se on može uzimati samostalno?


Telaprevir se mora uzimati u kombinaciji sa peginterferonom alfa i ribavirinom i to samo kada ga je propisao liječnik.Koliko dugo se treba uzimati Telaprevir?


Telaprevir se treba uzimati 12 tjedana. Ipak, ako nema zadovoljavajućeg virusnog  odgovora na Telaprevir u prvih nekoliko tjedana, vaš liječnik može prekinuti Telaprevir.

Vaš liječnik će Vas savjetovati koliko dugo trebate uzimati Telaprevir i ostale lijekove. Ne smijete prestati uzimati Telaprevir osim ako Vam Vaš liječnik to ne kaže.

Vaš liječnik će Vam organizirati testiranje krvi u četvrtom tjednu koje će pokazati količinu hepatitis C virusa u Vašoj krvi. 

Većina pacijenata ima dobar odgovor na Telaprevir u prvih nekoliko tjedana te će primiti 12 tjedana tretmana sa Telaprevirom.

Ako je Vaš virus nedetektabilan u 12 tjednu nastavit će te liječenje sa peginterferonom alfa i ribavirinom kroz daljnjih 12 tjedana (sveukupno 24 tjedna liječenja) osim ako niste prethodno bili liječeni za hepatitis C a u tom slučaju možete ostati duže na tretmanu pegilnterferonom alfa i ribavirinom.

Neke osobe će trebati uzimati peginterferon alfa i ribavirin kroz ukupno 48 tjedana ali Vaš liječnik će o tome raspraviti sa Vama na individualnoj osnovi.Djeluje li?


Telaprevir može povećati omjer uspješnosti odstranjivanja virusa u omjeru 50-80% a u nekim slučajevima će smanjiti vrijeme koje pacijent treba provesti na liječenju.Koje su nuspojave?


Najučestalije nuspojave u kliničkim pokusima su bile:

 • Osip
 • Anemija
 • Mučnina
 • Dijareja
 • Povraćanje
 • Natečen vene u rektumu ili anusu (hemoroidi)
 • Bol u rektumu ili anusu  

O nuspojavama će se pobrinuti Vaš liječnik. Nikada nemojte smanjiti dozu ili prestati uzimati Vaše lijekove bez konzultacije sa Vašim liječnikom. Jednom kada se prekine uzimanje INCIVO® (Telaprevira) ne može se ponovo započeti.

Čuo sam za problem sa osipom kod INCIVO® (Telaprevira). Dali je to točno?


55% osoba koje su uzimale INCIVO® (Telaprevir) u kliničkim pokusima je imalo osip u usporedbi sa 33% koji su primali samo peginterferon alfa i ribavirin.

Većina (više od 90%) osipa je bila blaga ali se kod manjeg broja pacijenata došlo do ozbiljnog osipa. Rijetko se može desiti da pacijent ima ostale simptome sa osipom koji mogu biti znak ozbiljne kožne reakcije.

Ako Vam se pojavi osip trebate odmah kontaktirati Vašeg liječnika a Vaš liječnik bi trebao provjeriti osip kako bi znao kako dalje postupiti.

Također morate odmah kontaktirati Vašeg liječnika:
Ako dođe do pogoršanja osipa ILI ako razvijete ostale simptome sa osipom kao što su:

 • visoka temperatura
 • umor
 • naticanje lica
 • naticanje limfnih žlijezda

ILI

 • ako imate široko rasprostranjeni osip sa guljenjem kože koje može biti popraćeno sa groznicom, simptomima sličnim gripi
 • bolne plikove na koži te plikove u ustima, uočima i/ili genitalijama

Ako imate neki od gore nabrojanih simptoma trebate odmah kontaktirati Vašeg liječnika ili hitno otići u bolnicu.

Kontaktirajte Vašeg liječnika ako dobijete neke od slijedećih simptoma:

 • umornost
 • slabost
 • otežano disanje
 • vrtoglavicu
 • i/ili osjećaj ubrzanog rada srca

Ovo bi mogli biti simptomi anemije (smanjenje crvenih krvnih stanica)

 • Bolne upale u zglobovima, uobičajeno nožnim (giht)
 • Problemi sa vidom
 • Krvarenje iz anusa
 • Naticanje lica

Važno je zapamtiti kako se Telaprevir uzima u kombinaciji sa interferonom i ribavirinom te se zbog toga mogu pojaviti nuspojave koje se uobičajeno pojavljuju sa standardnim liječenjem.

Zbog čega trebam uzimati INCIVO® (Telaprevir) sa hranom?


Telaprevir se mora uzimati zajedno sa hranom. Hrana je važna jer pomaže apsorpciji te unosu odgovarajućeg nivoa lijeka u tijelo. Primjeri hrane koja se može uzimati sa Incivo:

 • Masniji komadi mesa
 • Punomasni sir
 • Salama
 • Slanina
 • Jaja
 • Čips
 • Avokado
 • Riblje ulje
 • Masline
 • Orasi
 • Maslac od kikirikija
 • Kolaču
 • Krafne
 • Punomasno mlijeko i kreme
 • Maslac
 • Hrana koja sadrži biljne masnoće (npr.čoklada)

Da li će INCIVO® (Telaprevir) utjecati na ostale lijekove koje uzimam?


INCIVO® (Telaprevir) može utjecati na ostale lijekove te ostali lijekovi mogu utjecati na INCIVO® (Telaprevir) uključujući lijekove koji se kupuju bez recepta i biljne pripravke.

Važno je da kažete Vašem liječniku ako uzimati ili ste nedavno uzimali lijekove koji ne idu na recept ili biljne pripravke.
INCIVO® (Telaprevir) se ne bi smio uzimati sa slijedećim lijekovima a dodane savjete trebate potražiti od Vašeg liječnika koji Vam je propisao INCIVO® (Telaprevir).
Alfuzosin
Amioderone
Bepridil
Quinidine
Astemizole
Terfenadine
Cisapride
Pimozide
Ergot derivati (dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine,methylergonovine)
Lovastatin
Simvastatin
Atorvastatin
Silenafil ili tadalafil
Midazolam ili triazolom
Kantarion (gospina trava)
Rivampicin
Carbamazepine
Phenytoin
Phenobarbital 

Treba postojati oprez kada se uzima INCIVO® (Telaprevir) sa ostalim lijekovima koji nisu navedeni te bi trebali navesti Vašem liječniku SVE lijekove koje uzimate PRIJE nego li što Vam propiše INCIVO® (Telaprevir).

Mogu li sažvakati, rastopiti ili slomiti INCIVO® (Telaprevir) tablete?


No, tablete se moraju progutati cijele. Nemojte ih žvakati, slomiti ili rastopiti prije nego li što ih progutate. Recite Vašem liječniku ako imate problem sa njihovim gutanjem.Što ako propustim dozu INCIVO® (Telaprevira)?


Ako primijetite da ste propustili dozu unutar 4 sata odmah uzmite propisanu dozu sa hranom.

Ako primijetite da ste propustili dozu nakon 4 sata, PRESKOČITE propuštenu dozu i nastavite sa normalnim rasporedom doza sve do slijedeće doze. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.Što ako sam uzeo više INCIVO® (Telaprevira) nego li što sam trebao?


Kontaktirajte Vašeg liječnika kako bi Vas on mogao savjetovati što trebate uraditi.

Osim ako Vam Vaš liječnik tako ne kaže, nemojte prestati uzimati Telaprevir. Ako liječnik odluči da trebate prestati uzimati Telaprevir, ne možete ga ponovo početi uzimatiKako trebam pohraniti INCIVO® (Telaprevir)?


Tablete trebaju biti phranjene u originalnoj boci. Držite bocu zatvorenom kako bi ih zaštitili od vlage. Boca sadrži vrećicu sa sredstvom za sušenje koje održava tablete suhim. 


Ostale korisne informacije:


INCIVO® (Telaprevir) se ne preporuča za vrijeme trudnoće te kod žena sa reproduktivnim potencijalom koje ne koriste kontracepciju. Još važnije, ribavirin koji se uzima sa INCIVO® (Telaprevirom) se NIKADA ne bi smio uzimati za vrijeme trudnoće. Zbog toga bi pacijenti terbali koristiti 2 učinkovite kontraceptivne metode za vrijeme liječenja INCIVO® (Telaprevirom).

Boceprevir (Victrelis)


Victrelis je namijenjen za pacijente sa genotipom 1. On je inhibitor proteaze koji pomaže u borbi sa virusom te je dodan trenutnom tretmanu sa interferonom i ribavirinom. To znači da pacijent mora uzimati 3 lijeka. On može povećati omjer uspjeha odstranjivanja virusa od 50-80% a u nekim slučajevima će skratiti vrijeme koje pacijent treba provesti na tretmanu.

Ako pacijent nikad do sada nije bio liječen (tzv. „naivni“ pacijenti) ili je prethodno bio na tretmanu ali je doživio relaps nakon prvog odgovora i završetka tretmana, tada je procjena kako će više od 50% morati proći samo 28 tjedna tretmana. Ipak, svi oni koji su prethodno bili liječeni ali nisu imali dobar odgovor (prethodno liječeni) će morati proći svih 48 tjedana.

Vrijeme tretmana se izračunava upotrebom sistema terapije vođene odgovorom (response guided therapy - RGT). To znači da se testiranja provode u različitim tjednima za vrijeme tretmana kako bi se moglo vidjeti da li pacijent ima odgovor na tretman. To može pomoći da pacijent ne ostane na terapiji duže nego li što je potrebno.

Nuspojave

Victrelis ne smanjuje nuspojave uzrokovane interferonom ili ribavirinom. Usprkos tome postoji mogućnost od povećanja anemije kod puno pacijenata. Ona se može liječiti smanjivanjem količine ribavirina koju pacijent uzima.

U nekim slučajevima može doći do pogoršanja efekta neutropenije koju uzrokuje interferona.

Način uzimanja

Svi pacijenti počinju sa interferonom i ribavirinom kroz prva 4 tjedna. Nakon toga se uvodi victrelis što znači da pacijent mora ukupno uzimati 3 lijeka.

Tablete victrelisa se uzimaju 3 puta dnevno sa obrokom. Sveukupno se uzima 12 tableta, 4 sa svakim obrokom. Nivo virusa se mjeri u 8 i 24 tjednu kako bi se odredila dužina potrebnog tretmana.

Donji dijagram prikazuje dužinu terapije upotrebom terapije na osnovi odgovora.


 

Naivni pacijenti – oni pacijenti koji do sada nikako nisu bili na tretmanu

Ako je virus nedetektabilan u 8 te također nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 28 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 28 tjedna

Ako je virus detektabilan u 8 tjednu ali nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 36 tjedna
 • Na kraju se uzima samo interferon i ribavirin do 48 tjedna

Prethodno liječeni pacijenti – oni koji su prethodno bili na tretmanu ali nisu očistili virus.

Ako je virus nedetektabilan u 8 tjednu te također nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju kroz prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 36 tjedna
 • Na kraju se uzima samo interferon i ribavirin do 48 tjedna

Ako je virus detektabilan u 8 tjednu ali nedetektabilan u 24 tjednu:

 • Ukupno trajanje tretmana će biti 48 tjedana
 • Interferon i ribavirin se uzimaju kroz prva 4 tjedna
 • Nakon toga se uzimaju interferon, ribavirin i victrelis do 36 tjedna
 • Na kraju se uzima samo interferon i ribavirin do 48 tjedna

Sveukupni prekid tretmana se preporuča za pacijente koji nemaju dobar odgovor u 12 tjednu ili kod onih sa detektabilnim nivoom virusa u 24 tjednu

Boceprevir pitanja i odgovori

 

Što je Boceprevir (Victrelis®)?

Boceprevir (poznat pod marketinškim imenom Victrelis®) je novi oblik liječenja osoba sa kroničnim hepatitisom C. On je inhibitor proteaze koji ciljano uništava hepatitis C virus. Inhibitori proteaze pripadaju grupi lijekova zvanih direktno djelujući antivirusi  (Direct Acting Antivirals - DAAs). Ovi inhibitori proteze se moraju uzimati sa interferonom i ribavirinom.

Kome je namijenjen?

Boceprevir je licenciran za upotrebu kod odraslih pacijenata sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 1:

 • Koji do sada nisu bili liječeni od hepatitisa C (takozvani „naivni“) pacijenti
 • Ili koji su prethodno bili liječeni sa interferonom alfa (pegiliranim ili nepegiliranim) samostalno ili u kombinaciji sa ribavirinom uključujući relapsere, pacijente sa djelomičnim odgovorom na terapiju te osobe bez odgovora na terapiju (takozvani null responderi)

Vaš liječnik treba sa Vama razgovarati o potencijalnom tretmanu za Vaš hepatitis C u zavisnosti od virusnog genotipa koji imate.

Tko ga ne može primiti?

 • Oni pacijneti koji uzimaju bilo koji gore navedeni lijek
 • Pacijenti mlađi od 18 godina – iako im se teoretski to može dozvoliti
 • Osobe sa autoimunim hepatitisom
 • Ako ste trudni ili ješ seksualan partner trudan ili planira trudnoću, ne uzimajte ovaj lijek.

Imam kronični hepatitis C i genotip 2 ili 3, mogu li dobiti Boceprevir?

Ne, Boceprevir je licenciran samo za pacijente sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 1.

Kako se uzima Boceprevir?

Boceprevir dolazi u kapsulama od 200 mg. Preporučena doza Boceprevira je 800 mg primijenjena oralno tri puta dnevno (TID) sa hranom (obrok ili lagana zakuska). Maksimalna dnevna doza Boceprevir je 2,400 mg.
To znači da se oralno uzimaju 4 tablete tri puta dnevno.
Ako Vam je propisan Boceprevir Vaš liječnik će Vam objasniti sve o tabletama i kada ih trebate uzimati.

Da li još uvijek morate uzimati peginterferon alfa i ribavirin sa Boceprevirom ili se on može uzimati samostalno?

Boceprevir se mora uzimati u kombinaciji sa peginterferonom alfa i ribavirinom i to samo kada ga je propisao liječnik.

Koliko dugo se treba uzimati Boceprevir?

Boceprevir će se uzimati kroz maksimalno 24 tjedna i može se trebati uzimati do 44 tjedna u zavisnosti kako od vaše reakcije na liječenje. Ipak, ako virus nema dobar odgovor na Boceprevir u 12 tjednu liječenja, Vaš liječnik može prekinuti liječenje.
Vaš liječnik će Vas savjetovati koliko dugo trebate uzimati Boceprevir i ostale lijekove. Ne smijete prestati uzimati Boceprevir osim ako Vam Vaš liječnik to ne kaže.

Djeluje li?

Boceprevir može povećati omjer uspješnosti odstranjivanja virusa u omjeru 50-80% a u nekim slučajevima će smanjiti vrijeme koje pacijent treba provesti na liječenju.

Koje su nuspojave?

Boceprevir može imati utjecaja na Vašu koštanu srž te prouzročiti smanjenje trombocita i leukocita na vrlo nizak nivo. Kod nekih osoba taj nivo može biti opasno nizak. Ako Vaša krvna slika dođe na vrlo nizak nivo možete dobiti anemiju ili infekcije. (Anemija je primijećena kod 49% slučajeva u usporedbi sa 29% kada se uzimalo samo interferon i ribavirin)

Najučestalije nuspojave Boceprevira u kombinaciji sa peginterferonom alfa i ribavirinom uključuju:

 • umor
 • mučnina
 • glavobolja
 • promjene u okusu

Informirajte Vašeg liječnika o svakoj nuspojavi koju primijetite ili koja ne nestane. Ovo nisu sve moguće nuspojave Boceprevira. Detaljnije informacije o nuspojavama Boceprevira možete pronaći na desetoj stranici službenog dokumenta „Boceprevir Pharmaceutical Information“ koji je raspoloživ na kraju ove stranice.

Nuspojave će liječiti Vaš liječnik. Nikada nemojte smanjivati dozu ili prekidati liječenje bez dogovora sa Vašim liječnikom.
Važno je zapamtiti kako se Boceprevir uzima u kombinaciji sa interferonom i ribavirinom te se zbog toga mogu pojaviti nuspojave koje se uobičajeno pojavljuju sa standardnim liječenjem.

Što treba poduzeti u slučaju povećane anemije?

Preporučuje se smanjenje doze ribavirina iako neki kliničari mogu propisati EP ili ponuditi transfuziju krvi.

Zbog čega trebam uzimati Bocepevir sa hranom?

Telaprevir se mora uzimati zajedno sa hranom. Hrana je važna jer pomaže apsorpciji te unosu odgovarajućeg nivoa lijeka u tijelo.

Da li će Boceprevir utjecati na ostale lijekove koje uzimam?

Da li je moguća reakcija na neke druge lijekove na koju bi trebalo upozoriti ljude?
Da, ne uzimajte Boceprevir ako uzimate neki od slijedećih lijekova:

 • alfuzosin hydrochloride (UROXATRAL®)

Lijekovi protiv napadaja:

 • carbamazepine (CARBATROL®, EPITOL®, EQUETRO®, TEGRETOL®, TEGRETOL® XR, TERIL™)
 • phenobarbital
 • phenytoin (DILANTIN®)
 • cisapride (PROPULSID®)

Lijekovi koji sadržavaju  drosperinone uključujući:

 • YAZ®, YASMIN®, ZARAH®, OCELLA®, GIANVI®, BEYAZ®, SAFYRAL™

Lijekovi koji sadržavaju Ergot uključujući:

 • dihydroergotamine mesylate (D.H.E. 45®, MIGRANAL®)
 • ergonovine i methylergonovine (ERGOTRATE®, METHERGINE®), ergotamine
 • ergotamine tartrate (CAFERGOT®, MIGERGOT®, ERGOMAR®, ERGOSTAT, MEDIHALER ERGOTAMINE, WIGRAINE, WIGRETTES)
 • lovastatin (ADVICOR®, ALTOPREV®, MEVACOR®)
 • midazolam (VERSED), kada se uzima oralno
 • pimozide (ORAP®)
 • rifampin (RIFADIN®, RIFAMATE®, RIFATER®, RIMACTANE)
 • sildenafil (REVATIO®), kada se upotrebljava za plućne probleme
 • simvastatin (SIMCOR®, VYTORIN®, ZOCOR®)
 • kantarion tj. gospina trava (Hypericum perforatum) ili proizvodi koji sadrže kantarion
 • tadalafil (ADCIRCA®), kada se upotrebljava za plućne probleme
 • triazolam (HALCION®)

Svaki lijek koji Vam propiše liječnik opće prakse ili koji kupite bez recepta morate prijaviti vašem specijalistu koji vas liječi od hepatitisa C.
Detaljniji popis s kojim sastojcima Boceprevir može imati interakciju možete pronaći na šestoj stranici dokumenta „Boceprevir Pharmaceutical Information“ koji je raspoloživ na kraju teksta. 
Boceprevir bi također trebalo oprezno uzimati ako se uzima sa lijekovima koji nisu navedeni te zbog toga trebate informirati Vašeg liječnika o SVIM lijekovima koje uzimate PRIJE nego li što vam propiše Boceprevir.

Mogu li sažvakati, rastopiti ili slomiti Boceprevir tablete?

No, tablete se moraju progutati cijele. Nemojte ih žvakati, slomiti ili rastopiti prije nego li što ih progutate. Recite Vašem liječniku ako imate problem sa njihovim gutanjem.

Što ako propustim dozu Boceprevira?

Ako pacijent propusti dozu u periodu manjem od 2 sata prije rasporeda slijedeće doze, propuštenu dozu treba preskočiti. Ako pacijent propusti dozu u periodu 2 ili više sati prije rasporeda slijedeće doze, pacijent treba uzeti propuštenu dozu sa hranom i nastaviti na normalnim rasporedom doza.

Što ako mi je mučnina nakon uzimanja doze i povratim ju – da li trebam uzeti novu kao nadomjestak? 

Da ako se to desilo unutar 30 minuta od uzimanja inače pričekajte do slijedeće doze.

Što ako sam uzeo više Boceprevira nego li što sam trebao?

Kontaktirajte Vašeg liječnika kako bi Vas on mogao savjetovati što trebate uraditi.

Kako trebam pohraniti Boceprevir?

Pohranite ga u hladnjaku (2-8 C) do isteka valjanosti.
ILI
Pohranite ga van hladnjaka na temperaturi do 30 C kroz period ne duži od 3 mjeseca do isteka valjanosti. Nakon tog perioda bi ga trebalo ukloniti. Držite ga pohranjenog u originalnom pakiranju kako bi ga zaštitili od vlage.

Može li liječnik inzistirati da se prvo pokuša sa standardnim liječenjem ili će Boceprevir biti raspoloživ za sve do sada ne liječene pacijente?

Boceprevir bi trebao biti raspoloživ svima

Kad bi bio dostupan sutra, da li bi bio raspoloživ u svim bolnicama?

Teoretski, da.

Koja je cijena?
22,000 – 30,000 Eura

Postoji li spolne/etničke ili starosne razlike kod omjera uspjeha?

Afroamerikanci imaju 10-20% manje šanse za postizanje SVR sa Boceprevirom nego li ostale grupe. Nivo oštećenja jetre također utječe na rezultate.

Da li će moj liječnik pratiti moje liječenje na isti način kao i standardno liječenje ili ću češće navraćati na preglede?

Izražena je nada da će biti veća uključenost na nivou konzultacija

Ako povi put ne bude djelovao, hoće li mi biti ponovno ponuđen – koji bi tada bio omjer uspjeha liječenja?

 • On može biti ponovo ponuđen u zavisnosti od rezultata testa otpornosti – ipak, postoje vrlo male šanse za uspjeh ako ne bude djelovao prvi put.
 • Ako razvijete otpornost na Boceprevir postoji šansa da će te postati otporni i na Telaprevir
 • Za sada je nepoznato da li će ovo vrijediti na drugu generaciju inhibitora proteaze.

Koja je dodatna podrška potrebna osobama na metadonu?

Potrebno je pažljivije praćenje jer metadon može smanjiti nivo Boceprevira

Što se može dogoditi ako ne uzimam Boceprevir sa masnom hranom?

Masna hrana pomaže apsorpciji i povećava učinkovitost – ne mora biti masna hrana – ali je manji obrok obavezan.

 

Detaljne informacije:

Victrelis Summary.pdf (95kb – Eng.)
Victrelis Pharmaceutical Information.pdf (185kb Eng.)
Victrelis User Information.pdf (169kb Eng.)


Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više