Novosti

Hepatitis vs. AIDS

Prije godinu dana Julie Sutherland je u Suva provela projekt sa ciljem raspršivanja mita kako se oboljenja kao što su HIV/AIDS mogu dobiti doniranjem krvi. Mislila je kako bi uključila što je više mog...