Novosti

Info-hep centar na terenu

U sklopu projekta „Dostupnom uslugom do zadovoljne zajednice: Info-hep centar na ratom pogođenim područjima Zadarske županije", koji se provodi uz financijski doprinos PSGO-a, u suradnji s Nastavnim Z...

Roche REPEAT studija

Novoobjavljena studija, objavljena u Annals of Internal Medicine pokazuje da ponovna terapija Pegasysom (peginterferon alfa-2a) omogućuje hepatitis C pacijentima drugu šansu za izlječenje.Rezultati is...

Finalni rezultati SPRINT-1 studije

Stalni virološki odgovor iz faze 2 studije bocaprevira i pegintrona (peginterferon alfa-2b) te ribavirina za tretman do sada ne liječenih pacijenata sa kroničnim hepatitisom C, genotipom 1Pozadina: HC...

Hepatos na EASL-u 2009.

Ovim putem vam donosimo dio video prezentacija sa 44. EASL-a u Kopenhagenu za koje smatramo da postoji zanimanje šireg kruga korisnika. Video materijali se odnose na:ELPA simpozium - sa temom najbolji...