O Hepatosu

Hrvatsko društvo za bolesti jetre "Hepatos"

Hrvatsko društvo za bolesti jetre "Hepatos" je pravni sljednik Hrvatske udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa “Hepatos”. Hepatos je nevladina i nestranačka organizacija osnovana u Splitu 2000. godine s osnovnim ciljem pružanja pomoći oboljelima od hepatitisa. Hepatos je prva NGO u Republici Hrvatskoj koja za ciljnu skupinu ima oboljele od hepatitisa.

Počeci rada

Do jeseni 2003. Društvo je radila neformalno na kontaktima i razmjeni iskustava te na rješavanju pojedinačnih problema oboljelih i članova njihovih obitelji. Od rujna 2003. god. inicijativni odbor "Hepatos"-a radi na izradi Programa društva s točno određenim aktivnostima, koje su se pokazale kao korisne za rješavanje velikih problema s kojima se susreću osobe oboljele od hepatitisa.

Strateške smjernice

 • Usmjerenost/orijentiranost na korisnike
 • Zauzimanje proaktivne uloge u zajednici / drušvu
 • Razvijanje suradnje i partnerstva (geografski, intersketorski...)
 • Jačanje kapaciteta organizacije


Misija društva Hepatos

Hepatos je hrvatsko društvo za bolesti jetre s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim djelovanjem koja ima za cilj spriječiti nastanak i širenje bolesti jetre, smanjiti diskriminaciju te podići kvalitetu življenja oboljelih i njihovih obitelji slijedeći visoke standarde djelovanja.

Hepatos, sa sjedištem u Splitu, djeluje u Republici Hrvatskoj i međunarodno kroz informiranje, edukaciju, javno zagovaranje te stručnu savjetodavnu i psihološku potporu.

Vizija društva Hepatos

Društvo bez straha od bolesti jetre

Naše vrijednosti

info-icon
 • proaktivnost u zajednici
 • uvažavanje različitosti
 • stručnost
 • predanost
 • odgovornost
 • timski rad
 • ekonomičnost
 • suradnja, umrežavanje
 • humanost
 • transparentnost

Međunarodni angažman

info-icon

Hrvatsko društvo za bolesti jetre „Hepatos“ surađuje s više od 150 nevladinih organizacija na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Apsolutno je otvorena za suradnju sa svim OCD (organizacijama civilnog društva) s kojima dogovori principe suradnje i koje poštuju Statut i druge akte (Etički kodeks) kao i pisana i nepisana pravila ponašanja civilnog društva.

Hepatos se od samih početaka zalagao i dao svoj doprinos obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o hepatitisu na području Hrvatske, koji je 2005. godine prvi put obilježen u svijetu.

Danas djelovanje Hepatosa se odvija nje prepoznato i na međunarodnoj razini a posebno su prepoznata aktivna članstva u europskim i svjetskim udruženjima srodnih organizacija, ( World Patient Alliance -WPA, World Hepatitis Alliance – WHA te WHO Euro Regional Collaborating Committee on accelerated response to TB, HIV and viral hepatitis (RCC-THV)).

SOKNO / OK2015

Društvo „Hepatos“ je početkom 2006. godine započelo s primjenom SOKNO-a. Samoprocjenom u svih 12 područja kvalitete dobili smo sliku o tome koliko dobro radimo te odredili prioritetna područja u kojima trebamo raditi na poboljšanjima.

Od 2016. provodimo interni sustav baziran na 10 godišnjem SOKNO iskustvu i OK2015 priručniku

Ono što je ISSO standard u privredi, to je SOKNO odnosno OK2015 u civilnom sektoru.

Hepatos je član

WPA logo info-icon info-icon info-icon

Programi

info-icon
 • “Hepatitis u mom domu”
 • “Hepatitis među rizičnim skupinama”
 • “Prevencija hepatitisa”
 • “Razvoj SOH RH i zdravstvenog podsektora OCD-a u regiji"

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više