Novosti

Hepatitis B i transplantacija jetre

Prema studiji Mayo klinike prezentiranoj na American Transplant Congress u San Diegu, čini se kako liječenje u cilju smanjivanja ponovnog pojavljivanja hepatitisa B poboljšava rezultate transplantacij...

Locteron poboljšava HCV terapiju

Privremeni rezultati druge faze pokazuju kako kada se usporedio sa ribavirinom, Locteron je pokazao snagu protiv hepatitisa C sličnu pegiliranom interferonu. Dodatno, Locteron je prikazao 57% manje oz...