Novosti

Novo izdanje Hepatology 2009

"Hepatology 2009" je medicinska knjiga na engleskom jeziku koja je sveobuhvatan pregled najnovijih istraživanja, dijagnoza i tretmana oboljenja jetre (501 stranica, 9MB).Knjigu potpuno besplatno možet...

Dopuna faze 3 telaprevir studije

Kompletirani ADVANCE I ILLUMINATE pokusi za do sada neliječene pacijenteVertex je objavio kako je popunjen ILLUMINATE klinički pokus. Zajedno sa ADVANCE kliničkim pokusom koji je popunjen u listopadu...