Novosti

Sastanak odbora World Hepatitis Alliance

U Londonu je 6-7 veljače održan sastanak odbora World Hepatitis Alliance (WHA) sa volonterom iz Hepatosa kao predstavnikom Europskih pacijenata.Na sastanku je prikazan strateški plan za 2014-2015 godi...