Novosti

InfoHep Centar u Sinju

  Dana 04. 04. 2014. godine u Sinju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, u suradnji s liječnicima Zavoda, proveli smo savjetovanje te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C, uz distribuciju...

Upotreba Baraclude proširena i na djecu

20 travnja 2014 godine, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) je odobrila novo obilježavanje za BARACLUDE (entecavir) proširujući populaciju pacijenata da uključuje pedijatrijske osobe starosti...