Novosti

FDA je odobrila Incivek za hepatitis C

Američka agencija FDA je danas odobrila Incivek (telaprevir) za liječenje određenih odraslih osoba sa kroničnom hepatitis C infekcijom. Incivek se koristi kod pacijenata koji nisu primali terapiju baz...

Zapovijed za testiranje policajaca

Policijski inspektor Sindh Fayyaz Ahmad Laghari je naredio provo­enje testa za hepatitis B i C za sve policijske djelatnike te pru×anje medicinskih usluga svima koji boluju od ovog oboljenja. To je iz...

Svibanj je mjesec svjesnosti o hepatitisu

Hepatitis B i C mogu postati kronične, doživotne infekcije koje mogu dovesti do raka jetre. Milioni Amerikanaca žive sa kroničnim virusnim hepatitisom a puno njih ne zna da je inficirano.Iako je sviba...