AASLD: Obećavajući novi lijekovi za hepatitis C bez interferona

hcvLiječenje sa istražnim lijekovima za hepatitis C je omogućilo istražiteljima da se oslobode starog lijeka – pegiliranog interferona alfa.
Prema dr. Edward Gane iz Auckland City Hospital, sastojak, nazvan PSI.7977 je nukleotid analog koji direktno djeluje na virusnu polimerazu te je do sada imao dobar odgovor kod pacijenata sa sva tri glavna genotipa hepatitisa C.

U prethodnim studijama on je bio testiran (kao i većina novih direktno djelujućih antivirusnih lijekova) u kombinaciji sa pegiliranim interferonom i ribavirinom, izvjestio je Gane na godišnjem sastanku AASLD.

Rezultati su obećavajući, sa omjerom stalnog virološkog odgovora iznad 90% a promatrači gledaju sastojke sa velikim interesom kako oni prelaze u viši stupanj kliničkih pokusa.

Ali u maloj fazi II studije u Novom Zelandu, Gene i kolege su se zapitali da li je interferon uopće potreban. Kako bi to otkrili, oni su uključili 40 pacijenata sa genotipom 2 i 3 i nasumično ih rasporedili u jedan od četiri dijela u kojima je trajanje liječenja interferonom variralo od 12 tjedana (puno vrijeme pokusa) pa do toga da ga uopće nisu primjenjivali.

Ostali dio standardne terapije (ribavirin) je bio dat svim pacijentima kroz 12 tjedni pokus.

Istraživači su odabrali genotipove 2 i 3 zbog toga što su oni lakše lječivi nego li genotip 1, nudeći mogućnost „spašavanja“ sa interferonom i ribavirinom ako liječenje ne uspije, izjavio je Gene.

Primarni cilj je bio stalan virološki odgovor – nedetektabilna RNA u dvanaestom tjednu.

Ali bez obzira na dužinu liječenja sa interferonom istraživači su otkrili kako je 100% pacijenata dostiglo stalan virološki odgovor u dvanaestom tjednu, izjavio je Gene. Štoviše, svi pacijenti koji su bili praćeni kroz 24 tjedna su i dalje imali omjer odgovora na terapiju od 100%.

Kombinacija interferona i ribavirina je bila standard za liječenje tijekom više godina: za ove lijekove se smatralo da djeluju tako što stimuliraju imunološki sistem a ne napadaju sam virus. Ali je interferon povezan sa velikim opsegom ozbiljnih nuspojava uključujući simptome nalik gripi i neutropenia, čineći standardno liječenje otežanim.

Nedavno je došlo do razvoja novih lijekova koji ciljaju same dijelove virusa ali dva koja su odobrebna – telaprevir (Incivek) i boceprevir (Victrelis) – se koriste samo kod teže lječivog genotipa 1 i daju se u kombinaciji sa interferonbom i ribavirinom.

Kao rezultat ove studije Gane je izjavio kako će PSI-7977 biti prebačen u fazu III pokusa u kombinaciju samo sa ribavirinom, bez interferona.

Gene je izjavio kako je izostavljanje interferona rezultiralo poboljšanjem u sigurnosti i toleranciji. Posebno, nisu uočene hematološke nepravilnosti u dijelu pokusa bez interferona, bio je minimalni utjecaj na hemoglobin a jetreni enzimi su postali normalni unutar tri tjedna od uzimanja PSI-7977 bez interferona.

Prema dr. Joseph Limu koji nije bio dio studije ali koji je bio jedan od moderatora skupa na kojoj je prezentiran, lijek se prati sa „velikim entuzijazmom“ kako se prebacuje u III fazu pokusa

PSI-7977 je „jedan od najsnažnijih sastojaka koji je do danas proučavan“ za liječenje hepatitisa C, izjavio je Lim za MedPage Today, „te je jasno kako ima potencijala za transformaciju paradigme liječenja, ne samo za genotip 1 nego za sve genotipove.“

On ima (barem prema do sada provedenim studijama) neka vrlo privlačna svojstva kao agent koji direktno djeluje na virus: on djeluje na sve genotipove, ima visoku barijeru otpornosti i do sada nije primijećen niti jedan znak virološkog proboja prilikom njegova korištenja.

Ali je Lim upozorio kako je studija koju je Gane predstavio ima „nevjerojatno mali“ uzorak tako da se mogu izvesti samo nekoliko zaključaka o efikasnosti i sigurnosti. Napomenu je kako među ostalim, istraživači su zapamtili kako su raniji sastojci iste kategorije pali na testu u velikim studijama zbog ozbiljne toksičnosti za jetru i neutropenije.

Druga studija koje je bila predstavljena na AASLD je pokazala slične rezultate kod pacijenata sa teže lječivim genotipom 1 iako u ovom slučaju PSI.7977 je davan u kombinaciji sa pegiliranim interferonom i ribavirinom.

Prema dr. Eric Lawitz sa Alamo Medical Research, stalan virološki odgovor u dvanaestom tjednu je bio 91% a sigurnosni profil lijeka je bio sličan onome za pegilirani interferon i ribavirin.LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)