Novosti

Negirate li da imate hepatitis C?

Negiranje je logičan odgovor kod novih dijagnoza hepatitisa C. Iako negiranje ima neke praktične koristi, odbijanje prihvaćanja ovog jetrenog oboljenja može biti opasno za vas i važe voljene osobe.Bez...

Hepatitis B i transplantacija jetre

Prema studiji Mayo klinike prezentiranoj na American Transplant Congress u San Diegu, čini se kako liječenje u cilju smanjivanja ponovnog pojavljivanja hepatitisa B poboljšava rezultate transplantacij...