Novosti

CDC - dopune uputa za hepatitis B

Američki centar za prevenciju i kontrolu oboljenja CDC je objavio nove upute o sigurnoj kliničkoj praksi za pružatelje zdravstvenih usluga i studente koji su inficirani sa hepatitisom BIzvješće dopunj...