Novosti

InfoHep Centar u Supetru

29. 10. 2013. godine u Supetru u Domu zdravlja, higijensko-epidemiološka ispostava Supetar (dr. Nađan Šerić) proveli smo savjetovanje, te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C, uz distribucij...

Info-hep centar u Vrgorcu

9. 10. 2013. godine  u Vrgorcu u Domu zdravlja proveli smo savjetovanje te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C,  uz distribuciju informativno-edukativnog i promotivnog materijala . Akcija j...