Iz svijeta

Dopuna faze 3 telaprevir studije

Kompletirani ADVANCE I ILLUMINATE pokusi za do sada neliječene pacijenteVertex je objavio kako je popunjen ILLUMINATE klinički pokus. Zajedno sa ADVANCE kliničkim pokusom koji je popunjen u listopadu...