Iz svijeta

Globalni program za hepatitis

Slijedeći tjedan će se održati Svjetska Zdravstvena Skupština sa temom virusnog hepatitisa Ministarstvo zdravlja Brazila u suradnji sa World Hepatitis Alliance će voditi sastanak na temu virusnog hep...