Iz svijeta

Roche REPEAT studija

Novoobjavljena studija, objavljena u Annals of Internal Medicine pokazuje da ponovna terapija Pegasysom (peginterferon alfa-2a) omogućuje hepatitis C pacijentima drugu šansu za izlječenje.Rezultati is...

Finalni rezultati SPRINT-1 studije

Stalni virološki odgovor iz faze 2 studije bocaprevira i pegintrona (peginterferon alfa-2b) te ribavirina za tretman do sada ne liječenih pacijenata sa kroničnim hepatitisom C, genotipom 1Pozadina: HC...