Iz Hepatosa

Sastanak odbora World Hepatitis Alliance

U Londonu je 6-7 veljače održan sastanak odbora World Hepatitis Alliance (WHA) sa volonterom iz Hepatosa kao predstavnikom Europskih pacijenata.Na sastanku je prikazan strateški plan za 2014-2015 godi...

InfoHep Centar u Makarskoj

12. 12. 2013. godine u Makarskoj u Domu zdravlja proveli smo savjetovanje, te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C, uz distribuciju informativno-edukativnog i promotivnog materijala.Akcija j...