Iz Hepatosa

InfoHep Centar u Makarskoj

12. 12. 2013. godine u Makarskoj u Domu zdravlja proveli smo savjetovanje, te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C, uz distribuciju informativno-edukativnog i promotivnog materijala.Akcija j...