Iz Hepatosa

ELPA – Sastanak pokrovitelja u Briselu

Predsjednica Hepatosa i ELPA-e, mr.sc. Tatjana Reić, sudjelovala je na sastanku pokrovitelja ELPA-e u Briselu, 11.siječnja 2012. Čelni ljudi ELPA-e prezentirali su ELPA-in radni plan za 2012. predstav...

ELPA Policy trening & sastanak

Predsjednica Hepatosa i ELPA-e, mr.sc. Tatjana Reić, i predstavnica Hepatosa sudjelovale su na ELPA Policy treningu i sastanku, održanom u Parizu od 25. – 27. studenog. U programu je sudjelovalo ukupn...