Iz Hepatosa

InfoHep Centar u Makarskoj

12. 12. 2013. godine u Makarskoj u Domu zdravlja proveli smo savjetovanje, te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C, uz distribuciju informativno-edukativnog i promotivnog materijala.Akcija j...

InfoHep Centar u Supetru

29. 10. 2013. godine u Supetru u Domu zdravlja, higijensko-epidemiološka ispostava Supetar (dr. Nađan Šerić) proveli smo savjetovanje, te besplatno i anonimno testiranje na hepatitis C, uz distribucij...