Iz Hepatosa

Hepatos o stigmi u "Ivanovoj igri"

Kroz biografski dokumentarac "Ivanova igra", za koji je ideja potekla od  Hepatos-a, progovara se o stigmi (vidi ovdje). Tim više vrijedno je spomenuti i osobnu nagradu grada Splita za 2019. koju je,...

Mobilni InfoHep Centar u Gospiću

U skladu s uputama vezano uz COVID-19 i strogim epidemiološkim mjerama Hrvatsko društvo za bolesti jetre "Hepatos" ponudilo je 14.10.2020. usluge Mobilnog InfoHep Centra građanima grada Gospića. Na po...