Iz Hepatosa

ELPA Policy trening & sastanak

Predsjednica Hepatosa i ELPA-e, mr.sc. Tatjana Reić, i predstavnica Hepatosa sudjelovale su na ELPA Policy treningu i sastanku, održanom u Parizu od 25. – 27. studenog. U programu je sudjelovalo ukupn...