Povećana konzumacija kofeina povezana je sa smanjenjem fibroze jetre (članak iz NATAP)

kava„U tri prigode pacijenti podvrgnuti biopsiji jetre su ispunili detaljan upitnik o kofeinu  tijekom perioda od 6 mjeseci. Razvijen je koristan instrument za sveobuhvatnu procjenu konzumacije kofeina koji se pokazao jednostavan za upotrebu te jednostavan za reprodukciju. Konzumacija kofeina je bila povezana sa smanjenim rizikom uznapredovane fibroze jetre posebno kod pacijenata sa HCV infekcijom; ipak, podaci sugeriraju kako postizanje korisnih učinaka zahtijeva konzumaciju kofeina iznad uobičajene doze od dvije šalice dnevno. Učinak je izgleda izraženiji sa čistom kavom nego li sa ostalim proizvoda koji sadrže kofein. Sa akumulirajućim podacima o korisnoj ulozi kave i kofeina kod jetrenog oboljenja kao i podržavajući „in vitro“ podaci, sada bi moglo biti vrijeme za razmatranje prospektivne studije o utjecaju kave i kofeina na hepatičnu fibrogenezu.
Za svako uzimanje 67mg kofeina (približno pola šalice kave) bilo je 14% smanjenje šansi za uznapredovanu fibrozu kod pacijenata sa HCV infekcijom ali ova povezanost nije bila tako jaka kod pacijenata sa ostalim dijagnozama.
Ovaj učinak je bio izraženiji kod pacijenata sa HCV infekcijom. Među pacijentima sa HCV, 30 od 84 (36%) sa blagom fibrozom je konzumiralo više od 308mg kofeina dnevno u usporedbi sa samo 4 od 37 (11%) sa uznapredovanom fibrozom.

Osim pokazanog smanjenja fibroze na biopsiji jetre, pacijenti sa povećanom konzumacijom su također imali manji nivo AST (51 nasuprot 74 U/L), alkalnu fosfatazu (66 nasuprot 81 U/L) i direktni bilirubin (0.14 nasuprot 0.19 mg/dL) te povećani nivo albumina u serumu (3.99 nasuprot 3.78 g/dL).

Važno je razmotriti potencijalne faktore smutnje kada se interpretiraju podaci iz ove studije. Studija je po prirodi bila intersekcijska a konzumacija kofeina je bila procijenjena u vrijeme biopsije jetre usprkos činjenici da bi se bilo koji zaštitni učinak vjerovatno pojavio tek tijekom mnogo godina. Pacijenti koji su konzumirali veću količinu kofeina su imali manju fibrozu prilikom biopsije. Iako je primamljivo zaključiti kako kofein ima zaštitni učinak na fibrogenezu, ostala objašnjenja su također moguća. Pacijenti sa većim stupnjem fibroze možda bi trebali smanjiti unos kofeina zbog pretpostavke da kofein nije dobar za njihovo zdravlje. Kofein se metabolizira u jetri te je zbog toga također moguće da uslijed smanjenja funkcije jetre pacijentu može trebati manje kofeina da postigne isti fiziološki učinak što dovodi do smanjenja konzumacije tijekom vremena.
Iako je konzumacija kave bila povezana sa smanjenom učestalosti jetrenog oboljenja ostaje nejasno da li učinak dolazi od kave i kofeina da li postoji učinak posebno na hepatičnu fibrozu. Ova studija je izvršena u cilju procjene učestalosti konzumacije kofeina kako bi se procijenila povezanost ozmeđu unosa kofeina i fibroze jetre. Pacijenti podvrgnuti biopsiji jetre su ispunili detaljan upitnik vezan uz kofein u tri navrata kroz period od 6 mjeseci. Unos kofeina je bio uspoređen između pacijenata sa blagom i uznapredovanom fibrozom.

Potencijalna dobrobit učinka kofeina na zdravlje je kontroverzna. Usprkos uobičajenoj predodžbi kako konzumacija kave može imati negativne posljedice za zdravlje, nedavna studija bazirana na velikoj populaciji je pokazala kako povećanje unosa kave u stvarnosti dovodi do smanjenja sveukupne smrtnosti u većini zbog smanjenog omjera kardiovaskularne smrti. Slično tome, povećanje kofeina i posebno konzumacije kave je bila povezana sa smanjenim prevladavanjem kroničnog oboljenja jetre. Dvije nedavne studije su pokazale kako je veća konzumacija kave (>2 šalice dnevno) bila povezana sa smanjenim rizikom od povećanog nivoa ALT i smanjenim rizikom od kroničnog oboljenja jetre. U jednoj analizi je bilo 44% smanjenje rizika povećanog nivoa ALT kod osoba koje su konzumirale više od 2 šalice dnevno u usporedbi sa osobama koje nisu konzumirale kavu. Dodatno, nedavna velika kohortna studija na 330 pacijenata sa alkoholnom i nealkoholnom cirozom je pokazala jeku obrnutu vezu između konzumacije kave (>4 šalice dnevno) i povećanih serumskih enzima posebno kod onih koji su konzumirali velike količine alkohola. Oa povezanost je sugerirana u ranijim studijama koje su otkrile kako je konzumacija kave povezana sa smanjenim nivoom GGT i ALT u serumu.

Iz podataka je teško razabrati kako bi kava mogla igrati blagotvornu ulogu kod pacijenata sa jetrenim oboljenjem. Čini se kako  konzumacija kave smanjuje jetrene enzime i ima zaštitni učinak u vezi komplikacija kod pacijenata sa uznapredovanim oboljenjem. Ipak, povezanost kave i progresije fibroze nije bila istražena te je također nejasno da li sama kava ili kofein imaju blagotvornu ulogu. Stoga je cilj ove studije bio točna procjena konzumacije kofeina i procjena povezanosti unosa kave i kofeina sa veličinom fibroze kod pacijenata sa kroničnim oboljenjem jetre. Rezultati pokazuju kako je veća konzumacija kofeina povezana sa blažom fibrozom kod pacijenata sa jetrenim oboljenjem, posebno onih sa kroničnim hepatitisom C (HCV).

Zaključak:

Razvijen je korisni instrument za sveobuhvatnu procjenu konzumacije kofeina koji se pokazao jednostavnim za uporabu. Konzumacija kofeina je bila povezana sa smanjenim rizikom od uznapredovane fibroze jetre, posebno kod pacijenata sa HCV infekcijom; ipak, podaci sugeriraju kako blagotvorni učinci zahtijevaju konzumaciju kofeina iznad  praga od približno ekvivalenta 2 šalice kave dnevno. Čini se kako je učinak izraženiji sa originalnom kavom za razliku od proizvoda koji sadrže kofein. Sa prikupljenim podacima o korisnoj ulozi kave i kofeina kod jetrenog oboljenja kao i in vitro podacima, sada bi moglo biti vrijeme za razmatranje prospektivne studije o utjecaju kave ili kofeina na hepatičnu fibrogenezu.


Puni članak možete pročitati ovdje

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)