Pharmasset je objavio da je R7128 postigao 85% rapidni virološki odgovor u 4-tjednoj kombiniranoj studiji za liječenje kroničnog hepatitisa C

Pharmasset
85% pacijenata je postiglo nedetektabilni HCV RNA nivo nakon 4-tjednog tretmana s R7128 1500mg i Pegasys s Copegus sa sigurnošću i tolerancijom u usporedbi s placebom.


Kombinirani Placebo
+ Pegasys + Copegus (standardna terapija)
(n=10)
R7128 500mg + Pegasys + Copegus
(n=20)
R7128 500mg + Pegasys + Copegus
(n=20)
Značajno smanjenje kod HCV RNA (log10 IU/mL) -2.95 -3.82 -5.12
Postotak pacijenata s
nedetektabilnim HCV RNA
(<15 IU/mL) na 4. tjednu (RVR)
10%30% 85%

Pharmasset je objavio preliminarne rezultate 4-tjedne faze 1 kliničkog pokusa kojim su se evaluirale dva stupnja oralne doze R7128 u kombinaciji s Pegasusom (pegiliranim interferonom) s Copegusom (ribavirinom) kod 50 pacijenata s hepatitisom C (genotip 1) koji nisu prethodno liječeni. U ovoj studiji R7128 pokazao je kvalitetnu kratkoročnu antivirusnu aktivnost i, općenito gledajući, pokazao dobru toleranciju. 85% pacijenata koji su primali R7128 1500mg i Pegasus+Copegus postigli su nedetektabilni HCVRNA nivo nakon 4 tjedna tretmana sa sigurnošću i tolerabilnošću koju se može usporediti s palcebom. R7128 je pro-lijek PSI-6130 citidin nucleosid analogan polimeraza inhibitoru HCV koji se razvija kroz suradnju Pharmasset i Roscha.

Dr Michelle Berrey, Pharmassetov glavni medicinski službenik izjavio je: "R7128 u kombinaciji s Pegasusom i Copegusom pokazao je da nukleosidi polimerase inhibitori pokazuju visok virološki odgovor sličan proteaze inhibitoru s prihvatljivim kliničko-sigurnosnim profilom. Ova studija pokazuje na postojanje vjerojatne sinergije između nukleoside polimerase inhibitora i standarda zaštite koje nema kod drugih klasa HCV inhibitora. Dodatak R7128 na oba nivoa doziranja pokazala je veći postotak RVR u usporedbi sa samim standardom zaštite što bi moglo voditi prema poboljšanju kliničkih ishoda s dužim razdobljima liječenja. Nivo antivirusne aktivnosti od 500mg-1500mg osigurava fleksibilnost u doziranju za buduće kliničke studije.

R7128 Faza 1 pregled studija kombinacije
Faza 1 kombiniranog kliničkog testa bila je s više središta, isključen utjecaj promatrača, randomizirana s placebo testovima kod 50 pacijenata koji nisu bili prethodno liječeni, a imaju HCV genotip 1. Primarni cilj bio je ocijeniti sigurnost, toleranciju, farmakokinetiku R7128 u kombinaciji s Pegasys + Copegus. Drugi cilj je bio ocijeniti promjenu u HCV RNA nakon 4 tjedna tretmana.

Studija je ispitivala 2 oralna-doza nivoa R7128,500mg i 1500mg oba administrirana 2-put dnevno s jedno-tjednim injekcijama Pegasys+copegus. Obe skupine od 25 pacijenata sastavljene od 20 pacijenata koji primaju aktivni R7128 i 5 pacijenata koji primaju placebo s Pegasys + Copegus (standard zaštite). Inicijalno evaluacijsko razdoblje je 4 tjedna.

Velika antivirusna aktivnost pokazala se nakon 4 tjedna tretmana s R7128 1500mg BID s Pegasys + Copegus, prilikom koje su pacijenti imali srednju vrijednost od 5.12 log10 IU/mL pada u HCV RNA i 85% (17 od 20) nedetektabilnih nivoa HCV RNA (<15 IU/mL), ili RVR. Prateći 4 tjedna tretmana s R7128 500mg BID s Pegasys + Copegus, kod pacijenata je primijećena srednja vrijednost pada od 3.82 log10 IU/mL kod HCV RNA i 30% (6 od 20) koji su postigli RVR. Osnovna linija HCV RNA bila je slična kod sve tri skupine.

Preliminarni sažetak o sigurnosti

Preliminarna sigurnost i tolerancija slične su za R7128500mg ili R71281500mg u kombinaciji s Pegasys + Copegus u usporedbi sa samim standardom zaštite. Nije bilo nikakvih ozbiljnih štetnih događaja za vrijeme 4-tjednog tretmana. Najčešće nuspojave bile su glavobolja, trnci, premorenost, mučnina i temperatura. Neutropenia je nađena u 5% (1 od 20) pacijenata svake skupine te kod 10% pacijenata koju su primili placebo. Sve laboratorijske vrijednosti i štetni događaji bili su unutar očekivanih granica.

Finalno izviješće bit će predano u drugom kvartalu 2008.

Podaci o R7128
R7128 je razvijen za liječenje kronične HCV infekcije. R7128 je pro-lijek PSI-6130 cytidine nukleoside analogan polimeraza inhibitoru HCV RNA. Kemijski je modificirana forma molekule kreirana za povećavanje apsorpcije, distribucije, i metaboličke karakteristike te molekule. Rezultati oralne studije PSI-6130 u 24 muška volontera pokazala su da je PSI-6130 općenito bolje toleriran bez štetnih događaja u dozama do 3000mg.

R7128 je pokazao visoku anti-virusnu aktivnost zavisno o dozi za 4 skupine pacijenata koje su primale 750mg ili 1500mg koji su je primali jednom ili dvaput dnevno tijekom 14 dana kao monoterapiju. Najveće srednje smanjenje kod HCV RNA od bazne linije pokazalo se kod one skupine koja je primala 1500mg dva puta dnevno što je bila najveća doza R7128. Kod tih pacijenata uočena je srednja vrijednost smanjenja od 2.7 log10 IU/mL (>99%) u HCV RNA. Nije zamijećeno virusno povratno djelovanje kod nijedne skupine u 14 dana terapije.


Izvor natap.org

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)