Novorođenčad nema problema u koliko majke primaju tenofovir

HBVIstraživači su izvijestili kako se čini da trudnice koje se liječe od hepatitis B infekcije sa tenofovirom (Viread) nemaju prijenos patogena na svoju nerođenu djecu.

Od 14 trudnoća koje su praćene sve do poroda, niti jedan slučaj pozitivnog hepatitis B površinskog antigena nije pronađen među novorođenčadi te nije primijećena niti jedna porođajna mana među 12 žena koje su uzimale tenofovir kroz trudnoću uključujući prvo tromjesečje, izjavila je Dr. Christiane Stern, stariji medicinski znanstvenik u Gilead Sciences u Francuskoj koja je predstavila poster u ime konzorcija Francuskih liječnika i bolnica koje su sudjelovale u VIREAL studiji.

„U skupini sa hepatitisom B, tretman tenofovirom za vrijeme trudnoće je bio najbolje podnašan uključujući pacijente liječene od prvog tromjesečja. Nisu prijavljeni nikakvi sigurnosni problemi kod dojenja za vrijeme boravka na terapiji tenofovirom koja je trajala do jedne godine,“ izjavila je Stern za MedPage Today na AASLD sastanku. Izjavila je kako su tri žene prijavile dojenje uključujući tri žene koje su bile na tenofoviru.

Istraživači iz tridesetak bolnica u Francuskoj su angažirali 441 pacijenta sa kroničnim hepatitisom B koji su bili liječeni sa tenofovirom od svibnja 2008 godine do travnja 2010 godine. U studijskoj grupi je bilo 16 trudnoća a 14 njih je imalo dovoljno podataka za analizu.

11 od 14 slučajeva kod žena su bile na tenofoviru za vrijeme trudnoće; u jednom slučaju je tretman tenofovirom bio započet u 4 tjednu trudnoće. Ostala 2 slučaja su uključivala žene čiji je visoki nivo hepatitisa B bio otkriven kasno u trudnoći a kojima je bio dat tenofovir nakon 20 tjedana i 30 tjedana kako bi se spriječio prijenos sa majke na dijete.

„Kao kliničari, ovo je informacija koju moramo reći pacijentima,“ izjavio je Dr. Alexander Lalos, gastroenterolog. „Puno žena želi znati da li je sigurno uzimati određene lijekove dok su trudne. Sada možemo reći kako postoji studija koja pokazuje kako je sigurno.“

Lalos je izjavio za MedPage Today kako je prevencija prijenosa sa majke na dijete virusa hepatitisa B ključna u prekidu kruga u kojem majka prenosi infekciju na dijete kreirajući kroničnu infekciju koja onda može biti prenijeta na ostale. „Približno 10% majki sa hepatitisom B prenese virus na novorođenčad ako se ne liječe.“

„Prijenos sa majke na dijete je jedan od glavnih načina prijenosa hepatitisa B a rizik od prijenosa se povećava ako trudnica ima virusni DNA veći od 6-7 log IU/mL prilikom poroda,“ izjavio je Stern. „Antivirusna terapija koje se primjeni za vrijeme zadnjeg tromjesečja trudnoće a koja je povezana sa serokonverzijom novorođenčadi, može smanjiti rizik prijenosa sa majke na dijete. Ipak, upotreba tenofovira od prvog tromjesečja nije dobro dokumentirana kod pacijenata sa hepatitis B monoinfekcijom.“

Napomena: ova studija je objavljena kao sažetak te predstavljena na konferenciji. Podaci i zaključci se trebaju smatrati preliminarnima sve dok se ne objave u žurnalu.


LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)