Novom paletom opcija za liječenje do portreta finalnog lijeka za pacijente zaražene hepatitisom C na kliničkom platnu

EASLTrenutni način liječenja hepatitisa C je i uzbudljiv, ali i opterećen frustracijama. Trenutni stupanj izlječenja je, nakon terapije pegiliranim interferonom, između 40 i 90%, te zavisi o mnogim faktorima, kao što je genotip virusa, tolerancija na lijek, upotrebi pune doze pegiliranog interferona i ribavirina, kao i pridržavanje liječničkih uputa do kraja tretmana.  Ključni faktori u predviđanju tko će imati kvalitetan odgovor pri samom liječenju i tko će u konačnici imati stalni virološki odgovor uključuju osnovni virusni titar, nivo fibroze prije terapije, te reakcija na terapiju u četvrtom tjednu. Trenutno koristimo SVR kao sinonim za izlječenje  kod većine, iako postoje istraživanja gdje se taj znak jednakosti dovodi u pitanje. Važno je napomenuti da većina liječnika i istraživača ipak vjeruje da glavnina pacijenata s ovim RNA virusom koji se ne integriraju u genom inficirane osobe, ima mogućnost sasvim se riješiti infekcije.

Na EASL 2009 predstavljeno je puno novih terapijskih opcija za hepatitis C koje ili ulaze u pred-klinički stadij ili su u prvoj, drugoj ili trećoj fazi pokusa. Svrha ovog pregleda je razvrstavanje općih grupa novih terapijskih opcija u perspektivu i raspraviti o specifičnim novim terapijama kao i staviti tretmane koji se pojavljuju u strukturu kako bi mogli razraditi kako voditi pacijente kroz idućih 3-5 godina. Također je moguća komunikacija sa liječnicima i pacijentima zbog toga što postoji značajna  nada u povećanje omjera izlječenja, dajući smanjeno trajanje terapije sa umjerenim povećanjem toksičnosti, nuspojava ili složenosti njege. Trenutno se najčešće postavlja pitanje trebam li ostati u toku i planirati hitnu terapiju ili bih trebao odgoditi tretman i pričekati buduće opcije tretmana koje mogu biti razvijene u idućih 2-5 godina? Naravno, za neke pacijente tretman će tijekom vremena napredovati do terapije bez interferona i ribavirina. Većina kliničkih istraživača ipak vjeruje kako će interferon ostati u upotrebi i kroz prijelazno razdoblje iako će možda doći do smanjenja doza interferona i ribavirina zbog tog što se pojavljuju snažne nove ciljane terapije.

Svakoga dana se u klinikama odvija dijalog između pacijenata i liječnika da li treba odgoditi liječenje pacijenata sa novim opcijama tretmana ili ih umjesto toga treba liječiti dostupnim tretmanom te zatim procijeniti odgovor na tretman u četvrtom tjednu (ili manje) kako bi se odredilo nastavak ili prekid terapije. Ovaj brzi virološki odgovor omogućava precizno određivanje koliko pacijenata ima značajnu šansu postići stalni virološki odgovor. Postavljanje ovog pravila u novu perspektivu je dokumentirano  od strane Hollanda koji je izmjerio količinu virusa pri 48 sati kako bi predvidio stalni virološki odgovor. Motivirani pacijenti sa uznapredovanim oboljenjem (3-6 stupanj fibroze po Ishak ljestvici) te bez dokaza o jetrenoj dekompenzaciji jasno predstavljaju podgrupu kod koje će postojati veće zanimanje za početak terapije bez odlaganja sa trenutnim standardom liječenja.

Kada je pacijentima ponuđeno pravilo ranog prekida terapije, pacijenti četo dobivaju daljnju motivaciju zasnovanu na razumijevanju kako se neće suočiti sa 24 ili 48 tjedana terapije koja se može pokazati beskorisnom. Pravilo ranog odgovora daje neposrednu motivaciju za početak terapije kod puno pacijenata. Nasuprot tome, onima koji imaju slabi odgovor na terapiju ponuđen je nastavak terapije do 72 tjedna kako bi se povećao omjer izlječenja zasnovano na višestruko objavljenim publikacijama. Važan dokument od strane dr Buti predstavljen na ovoj konferenciji je prikazao kako produžena terapija do 72 tjedna nije rezultirala povećanjem stalnog virološkog odgovora te je dovedeno u pitanje dali se treba nastaviti terapiju kroz 72 tjedna čak i kod pacijenata koji imaju srednji ili kasniji odgovor na terapiju. Također, iz EPIC 3 studije je dobivena dodatna potvrda (dopunjavajući HALT-C studiju) kako terapija održavanja ima minimalnu ili čak nikakvu ulogu u liječenju pacijenata koji nemaju odgovor na terapiju.

NOVE MALE MOLEKULE
Kao što je istaknuto, postoji više od 25 STAT-C lijekova u kliničkom razvoju. Dvije male molekule koje će vjerovatno ući u kliničku praksu do 2011 gdine su Telaprevir (Vertex) i bocaprevir (Schering-Plough). Iduća grupa inhibitora proteaze uključuju sstojak R7227 (također pozbat kao ITMN-191) koji razvija Roche u suradnji sa InterMune. Rocheovoj grupi možemo nadodati i nukleozidni inhibitor proteaze R7128 koji se razvija u suradnji sa Pharmassetom. Na EASL su predstavljeni rezultati prve faze INFORM-1 studije koja je pokazala kako kombinacija ova dva oralna lijeka (proteaza R7227 sa nukleozidom polimeraze R7128) rezultira značajnim smanjenjem količine virusa. Ovo je bila važna studija dokaza koncepta pokazujući  bartem kratkoročnu efikasnost i sigurnost isključivo oralne kombinacije.

Ostali sastojci, kao PSI 7851 Pharmasetov nukleotidni inhibitor polimeraze druge generacije, bi mogao brže napredovati te bi na taj način imali još više opcija do 2014 godine ili čak ranije. Dodatni spojevi proteaze kao Merckov MK-7009, Boehringer Ingelheimov BI 201355 i Schering-Plough SCH 900518 su pokazali značajne mogućnosti terapeutskih vrijednosti kod životinjskim modela ili u prvoj fazi studije. Abbot & Enanta napreduju prema modelu terapije jednom dnevno (što je trenutni standard za liječenje HIV) sa njihovim inhibitorima proteaze EA-058 i EA-063. Tibotec je u ranoj fazi studije terapije koja se uzima također jednom dnevno.

Dodatni NRTI/NNRTI inhiitori polimeraze se razvijaju od stane brojnih kompanija uključujući Pfizer, Idenix, Anadys, Vertex/ViroChem, ViroPharma/Wyeth, Boehringer Ingelheim, Merck, GeneLabs/GSK i Gilead koristeći doziranje svakih 12 ili svaka 24 sata koji u ranoj fazi pokazuju povoljniji profil nuspojava i manjom otpornošću te pretskazatelj ne-preklapajućih profila otpornost.

Napredak u imunomodulaciji uključuje seriju novih sastojaka za koje postoji nada da će pojačati jedan ili više sastojaka ljudskog imunološkog odgovora koji ima za cilj HCV infekciju. Ovi novi sastojci imaju potencijal za sličan ili poboljšan profil nuspojava i manje učestalo doziranje. Ove molekule uključuju pegilirani interferon lambada, kontrolirano oslobađani interferon (Locteron) i varijantu interferona, albinterferon alfa-2b (Albuferon),  genetsko fuziran polipeptid albumina i interferona alfa-2b. Albuferon je dovršio veliku treću fazu studija, poznate kao ACHIVE 1 i ACHIVE 2/3, u kojima je albinterferon alfa-2b koji je davan svaka dva tjedna uspoređivan sa tjednim peginterferonom alfa-2a, oba u kombinaciji sa ribavirinom. Ovi podaci koji su predstavljeni na EASL-u su pokazali ne-inferiornost i slične ozbiljne nuspojave ova dva lijeka, a prijedlog za FDA odobrenje se očekuje u skoroj budućnosti.

Locteron, proizvod Biolex Therapeutics, kontrolirano otpuštani interferon alfa 2b je dovršio 2a PLUS fazu pokusa u kojem je bio uspoređivan sa programom jednom tjedno uzimanja PEG-Introna, a oba lijeka su uzimana sa ribavirinom. Rezultati inicijalnog pokusa prikazani na EASL su pokazali usporedivu supresiju količine virusa. Objavljeno je kako su simptomi slični gripi bili manje učestali i blaži kod pacijenata koji su primali Locteron. ZymoGenetics je objavio rezultate svije faze 1a pokusa sa PEG-interferonom lambada. Niti pri jednom nivou testirane doze nisu primijećeni vrućica, umor, nesanica, razdražljivost, bol na mjestu uboda ili značajne hematološke promjene uključujući neutropeniu. U toku je istraživanje sa ostalim lijekovima sa imunomodulacijskim efektom uključujući nitazoxanide, IV silibinin (derivat silymarina) i ciklofilin inhibitori kao što su Debio 025, NIM811 i SCY-635. Sa daljnim poboljšanjem proizvoda i zanimljivim kliničkim informacijama, ovi proizvodi mogu također ući u partnerstvo sa STAT-C molekulama i smanjiti ili eliminirati potrebu za terapijama baziranim na interferonu/ribavirinu.

Što je posebno važno, ako bude moguće postići temeljnu supresiju sa minimalnom otpornošću sa 2 oralna STAT-C lijeka, ovi novi imunomodulatorni lijekovi bi mogli biti u mogućnosti dospjeti na „scenu“ inficiranih hepatocita u isto vrijeme napadajući ekstrahepatične lokacije vezane za razmnožavanje na taj način izvodeći „likvidiranje“ virusne infekcije i omogućavajući visoki omjer stalnog virološkog odgovora. Nadamo se kako će ovi sastojci konačno omogućiti čišćenje od virusa kod većeg dijela pacijenata sa manjim utjecajem na kvalitetu života te će omogućiti visoki omjer pune radne sposobnosti i održavanje normalnih aktivnosti svakodnevnog života. Ribavirin i analozi oralnog ribavirina koji omogućavaju povećanje izloženosti hepatocitnog odjeljka omogućili bi niži sistemski krvni nivo i manji omjer anemije. Taribavirin je takva molekula i podaci sa EASL-a pokazuju potencijalnu ulogu koju ovaj lijek može imati u sprječavanju anemije kod pacijenata te eventualno omogućavanje korisnog partnerstva sa STAT-C molekulama. Ovo može biti posebno važno za STAT-C molekule koje su pokazale značajnu supresiju koštane srži sa anemijom kod primjera kao što je bocaprevir.

Dodatne kategorije lijekova uključuju Progenics-ov inhibitor PRO206 i Bristol-Myers Squibb-ov BMS-790052, prvi u klasi NS5A inhibitora. Takvi lijekovi će potencijalno pružiti daljnje poboljšanje našeg arsenala oružja u borbi protiv hepatitisa C. Do 2015 godine studije koje koriste različite kombinacije direktnih nukleozidnih inhibitora polimeraze, ne-nukleo inhibitora polimeraze i ostalih malih molekula koje imaju za cilj HCV protein proteaze, oba NS3 i NS-4A bi mogle dovesti do daljnjih uzbuđujućih napredaka u liječenju pacijenata sa hepatitisom C.
Izvor: LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)