Nova opcija za liječenje kod kroničnog hepatitisa C

consensus interferonNova kombinirana terapija sastavljena od dnevno doziranog consensus-interferona i ribavirina je efikasna za neke ljude s kroničnim hepatitisom C (HCV) koji ne reagiraju na standardnu terapiju. Terapija je posebno djelotvorna kod interferon-osjetljivih pacijenatakoji imaju niži stupanj fibroze, sudeći prema novoj studiji u lipanjskom broju Hepatology. dostupan je online na Wiley Interscience.

Gotovo polovica HCV pacijenata ne reagiraju na standardnu terapiju pegilirani interferon-ribairin. Za njih i dalje postoji rizik od razvoja smrtonosnog jetrenog oboljenja. Dosad, druge alternativne terapije nisu pokazale neku učinkovitost kod ovih non-respondera.

Istraživači su proučili 487 pacijenata čiji HCV nije reagirao na početno liječenje sa standardnom terapijom. Mnogi su imali općenito gledajući loše karakteristike glede reakcije na tretman. Gotovo svi su imali genotip 1; 80% nije osobito reagiralo na prethodno liječenje; 68% su imali visoke nivoe virusa u krvi; 60% su imali uznapredovalo oboljenje jetre; a 20% su bili Afro-Amerikanci. Svi ovi faktori su se pokazali kao reducirajući za trajni virološki odgovor nakon liječenja.

Pacijenti su bili podijeljeni u 3 skupine. 2 su primile novu terapiju, različito doziranu, a treća je bila bez terapije. Nakon 24 tjedna, kontrolna skupina je postala jedna od skupina studije.

245 pacijenata je primilo 9mcg consensus interferona s ribavirinom, i 242 drugih je primilo 15mcg iste kombinacije. Nakon 24 tjedna, pacijenti s detektabilnim nivoom HCV RNA su smatrani non-responderima i prekinuli su uzimanje terapije. Responderi su nastavili s terapijom do 48 tjedana, i onda su praćeni do 72 tjedna. Ako je HCV RSA opet uočen, pacijent je smatran relapserom.

Gotovo 7% pacijenata koji su uzimali 9mcg CIBN i 20.7% onih koji su uzimali 15mcg ostvarili su trajni viralni odgovor. Omjeri su još bolji među pacijentima koji su bolje reagirai na standardnu terapiju i među onima koji su imali manji stupanj fibroze.

„Najbolji odgovor, 31.6%, je postignut kod pacijenata koji nisu imali cirozu, a ostvarili su djelomični viralni odgovor s većim 2-log10 pad HCV RNA za vrijeme prethodnog peg-IN tretmana.

Iako je bilo neželjenih reakcija, većina pacijenata je nastavila s terapijom bez obzira na njih.  Najčešće nus-pojave: neutropenia, umor, leukopenia, depresija, mučnina, bol u mišićima, limfopenia, i anemia.

„Ova studija pokazala je da neki pacijenti s kroničnim hepatitisom C koji nisu reagirali na liječenje peg-INF i RBV mogu biti uspješno ponovo liječeni kombinacijom dnevno dozirani consensus interferon i ribavirin“, zaključuju autori. Najveći omjer trajnog viralnog odgovora za vrijeme ponovnog liječenja je uočena kod F0-F3 pacijenata koji su imali djelomični viralni odgovor za vrijeme prethodnog liječenja.“Izvor: LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)