Nova otkrića mogu ponuditi zaštitu protiv anemije povezane sa liječenjem hepatitisa C

HCVZnanstvenici su otkrili dvije funkcionalni varijanti inozin trifosfat gena (ITPA) koji štite pacijenta sa hepatitisom C (HCV) protiv anemije koja se javlja kao posljedica antivirusnog tretmana.

Mogućnost identifikacije pacijenata zaštićenih protiv anemije uzrokovane tretmanom će osigurati završetak antivirusne terapije i uspješnu eliminaciju virusa.

Alessandra Mangia sa svojim kolegama iz bolnice Sollievo della Sofferenza u Italiji su procijenili povezanost između ITPA inačica i anemije u kohorti od 238 pacijenata liječenih sa varijabilnim pegiliranim interferonom te težinski doziranim ribavirinom. Istraživački tim je otkrio kako su ITPA varijanti bili snažno i neovisno povezani sa zaštitom od anemije ali nisu pružili povećanje stalnog virološkog odgovora,

„Kada dođe do razvitka anemije samo četiri tjedna nakon početka tretmana, liječnici su prisiljeni odmah smanjiti dozu ribavirina. Ovo rano smanjenje će imati utjecaj na sveukupno trajanje tretmana koji kao kombinacija pegiliranog interferona i ribavirina traje 24 tjedna za pacijente inficirane sa HCV genotipovima dva i tri (G 2/3) i 48 tjedana za pacijente sa HCV genotipom jedan (G1). Trenutno jedino lijek eritropoetin (EPO) – skupi lijek koji zbog visoke cijene u više zemalja ne može biti nadoknađen – može spriječiti neuspjeh antivirusnog tretmana u tim slučajevima,“ objasnio je Mangia.

„Naša otkrića pokazuju kako su ITPA varijanti snažno povezani sa zaštitom od četvrtog tjedna od anemije u pomaže nam u ranom odabiru kome će trebati smanjiti dozu ribavirina te mogući tretman sa EPO. Ovo može dovesti do racionalnijeg korištenja ekonomičnih resursa i individualiziranog EPO tretmana,“ zaključio je Mangia.

„Kod pacijenata sa genetskim profilom koji uključuju dva ITPA varijanta može biti sigurno primijenjena visoka doza ribavirina što povećava vjerojatnost HCV eliminacije nakon tretmana – važno otkriće koje može poslužiti u postizanju eliminacije virusa sa visokom dozom ribavirina koja se treba upotrijebiti u ranoj fazi tretmana.“

Slična studija predvođena Fumitaka Suzuki sa Toranomon Hospital u Japanu je dobila slične rezultate u svojoj kohorti od 61 Japanskog pacijenta sa HVC.

Pacijenti u ovoj studiji su primili trostruku terapiju pegiliranog interferona, ribavirina i inhibitora proteaze – telaprevira. Suzuki i kolege su otkrili kako su ITPA varijanti utjecali na novoe krvi; ipak, stalni virološki odgovor može biti postignut sa pažljivim praćenjem anemije i brzom prilagodbom doze ribavirina. Autori sugeriraju kako su potrebna buduća istraživanje utjecaja ITPA genskih varijanta na anemiju izazvanu ribavirinom u većem opsegu te na pacijentima različitih etničkih pripadnosti.


LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)