FDA je odobrila Incivek za hepatitis C

IncivekAmerička agencija FDA je danas odobrila Incivek (telaprevir) za liječenje određenih odraslih osoba sa kroničnom hepatitis C infekcijom. Incivek se koristi kod pacijenata koji nisu primali terapiju baziranu na interferonu za svoju infekciju ili kojinisu imali odgovarajući odgovor na prethodne terapije. Incivek je odobren za upotrebu sa interferonskom terapijom koja se sastoji od pegiliranog interferona alfa i ribavirina.

Trenutni standard liječenja za pacijente sa kroničnom hepatitis C infekcijom je pegilirani interferon alfa plus ribavirin koji se uzima 48 tjedana. Manje od 50% pacijenata ima odgovor na ovu terapiju.

Sigurnost i efikasnost Inciveka je bila procijenjena u tri faze 3 klinička pokus sa približno 2250 odraslih pacijenata koji prethodno nisu bili liječeni ili koji su prethodno primili terapiju. U svim studijama pacijenti su također primali lijekove iz standardnog tretmana. Kod prethodno neliječenih pacijenata, 79% onih koji su primali Incivek je imalo stalan virološki odgovor (infekcija se nije mogla detektirati u krvi 24 tjedna nakon prekida tretmana) u usporedbi sa  samostalnim standardnim tretmanom.

Stalan virološki odgovor za pacijente liječene sa Incivekom u svim studijama i svim grupama pacijenata je bio između 20-45% veći nego li sa standardnim tretmanom.

Studije pokazuju kako liječenje sa Incivekom može skratiti tretman sa 48 na 24 tjedna kod većine pacijenata. 60% prethodno neliječenih pacijenata je postiglo rani odgovor i primilo je samo 24 tjedna tretmana (u usporedbi sa standardnim liječenjem od 48 tjedana). Stalan virološki odgovor kod tih pacijenata je bio 90%.

Incivek

Kada osoba postigne stalan virološki odgovor nakon završetka tretmana, to sugerira kako je infekcija hepatitisom C izliječena.

Stalan virološki odgovor može rezultirati smanjenom cirozom i komplikacijama jetrenog oboljenja, smanjenim omjerom raka jetre (hepatocelularnim karcinomom) i smanjenim mortalitetom.

„Sa odobrenjem Inciveka, sada postoje dvije važne nove opcije tretmana za hepatitis C koje nude veće šanse za izlječenje za neke pacijente sa ovim ozbiljnim oboljenjem,“ izjavio je dr. Edward Cox direktor ureda za anti mikrobiološke proizvode u FDA centru za istraživanje i procjenu lijekova. „Raspoloživost novih terapija koje značajno povećavaju odgovore dok istovremeno smanjuju trajanje tretmana je veliki korak naprijed u borbi protiv kronične infekcije hepatitisa C.“

Prema CDC, približno 3.2 miliona osoba u SAD ima kroničnu hepatitis C infekciju, virusno oboljenje koje uzrokuje upalu jetre a koja može dovesti di smanjenja jetrene funkcije ili zatajenja jetre. Većina osoba sa hepatitisom nemaju simptome oboljenja sve dok se ne dođe do oštećenja jetre a što može potrajati i nekoliko godina.

Većina transplantacija koja se provedu u SAD imaju kao uzrok progresivno jetreno oboljenje uzrokovano virusnom infekcijom hepatitisa C. Nakon početne infekcije sa hepatitisom C (HCV) većina osoba razvije kronični hepatitis C. Kod nekih osoba tijekom godina dođe do razvitak ciroze. Ciroza može dovesti do oštećenja jetre sa komplikacijama kao što su krvarenje, žutilo (žute oči ili koža), nakupljanje tekućine u abdomenu, infekcije ili rak jetre.

Incivek tableta se uzima tri puta dnevno sa hranom. Incivek bi se trebao uzimati u prvih 12 tjedana u kombinaciji sa pegiliranim intrferonom alfa i ribavirinom. Većina osoba sa dobrim ranim odgovorom na Incivek režim može biti liječena 24 tjedna umjesto preporučenih 48 tjedana liječenja sa standardnom terapijom. Incivek je dio klase novih lijekova koji se nazivaju inhibitori proteaze koji djeluju tako što sprječavaju razmnožavanje virusa.

Većina uobičajenih prijavljenih nuspojava kod pacijenata koji primaju Incivek u kombinaciji sa pegintrferonom alfa i ribavirinom uključuju osip, smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (anemija), mučnina, umor, glavobolja, dijareja, svrab (pruritus) i analna ili rektalna iritacija i bol. Osip može biti ozbiljan te može zahtijevati prekid uzimanja Inciveka ili sva tri lijeka u režimu liječenja.

LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)