Dugotrajna terapija entekavirom dovodi do regresije fibroze i ciroze kod pacijenata sa kroničnim hepatitisom B

entekavirIstraživači iz ove međunarodne studije su otkrili kako pacijenti sa kroničnim hepatitisom B (HBV) koji su najmanje tri godine kumulativno primali terapiju entekavirom, postigli su značajno histološko poboljšanje i regresiju fibroze ili ciroze. Svi detalji ove studije su objavljeni u rujanskom izdanju žurnala  Hepatology.

Prema centru za prevenciju i kontrolu oboljenja (CDC), kronični hepatitis B utječe na približno 800000 – 1.4 miliona ljudi u SAD. On je čak i veći problem u svijetu jer utječe na približno 350 miliona ljudi.  Procijenjeno je kako 15-25% osoba sa ovim kroničnim oboljenjem razvije ozbiljne probleme sa jetrom uključujući oštećenje jetre, cirozu, zatajenje jetre ili karcinom a približno 620000 osoba širom svijeta umre svake godine od oboljenja povezanih sa HBV.

Virusna replikacija je prepoznata kao ključna u oštećenju jetre i progresiji oboljenja a primarni cilj tretmana je dugotrajna supresija replikacije hepatitis B virusa na nedetektabilni nivo. Entekavir je snažan HBV antivirusni lijek koji je u prethodnim pokusima prikazao superiorni virološki, histološki i biokemijski rezultat kod pacijenata koji nisu bili liječeni sa nukleozidima, a vrijem tretmana varira od 48 tjedana do 3 godine sa minimalnom pojavom otpornosti. Trenutna studija potvrđuje ove rezultate.

Studija je procjenjivala pacijente koji nisu bili liječeni sa nukleozidima iz faze II studije o entekaviru sa HBeAg pozitivnim i HBeAg negativnim pacijentima koji su naknadno ušli u otvorenu studiju i primali entekavir kroz ukupno 3 godine. HBeAg je otkriven u serumu za vrijeme akutne i kronične HBV infekcije i ukazuje da se virus replicira te da inficirana osoba ima visoki nivo HBV DNA.

Za vrijeme programa faze III pacijenti su primali entekavir pri dozi od 0.5 mg dnevno a za vrijeme dugotrajne „rollover“ studije su svi pacijenti primali 1.0mg entekavira dnevno. Neki pacijenti su istovremeno primali lamivudin (100 mg dnevno) kroz kratki vremenski period u „rollover“ studiji prije nastavka monoterapije sa entekavirom (1.0 mg dnevno) nakon dopune protokola.

69 pacijenata (50 HBeAg pozitivnih; 19 HbeAg negativnih) koji su primali entekavir su prošli kroz dugoročne biopsije jetre (srednje vrijeme biopsije je bilo 6 godina; raspod: 3-7 godina). Histološka poboljšanja su bila analizirana za 57 pacijenata koji su imali adekvatnu polaznu biopsiju, polazna Knodell nekroupalna ljestvica ?2, i adekvatna dugoročna biopsija. Kroz sve vrijeme dugoročne biopsije svi pacijenti u skupini su imali HBV DNA <300 kopija/mL a kod 86% je došlo do normalizacije ALT. Histološka poboljšanja definirana kao ?2 stupnja smanjenje Knodell nekroupalne ljestvice i bez pogoršanja Knodell ljestvici fibroze su primijećena kod 96% svih pacijenata a ?1 stupanj poboljšanja na Ishahovoj ljestvici fibroze je primijećeno kod 88% pacijenata uključujući svih deset pacijenata sa uznapredovanom fibrozom ili cirozom.

Vodeći autor, profesor Ting-Tsung Chang je objasnio kako „ovi podaci podržavaju zaključak kako kod većine pacijenata koji nisu liječeni sa nukleozidima, dugotrajna terapija sa entekavirom dovodi do snažne supresije HBV DNA, normalizacije ALT i histološkog poboljšanja jetre sa pratećom regresijom fibroze uključujući one osobe sa uznapredovanom fibrozom ili cirozom. Značajno više pacijenata je prikazalo histološko poboljšanje u vrijeme dugoročne biopsije u usporedbi sa 48 tjednom potvrđujući vrijednost dugotrajnog tretmana za kroničnu HBV infekciju.  Vezano za sigurnosni profil, snažna supresija HBV replikacije i niski potencijal antivirusne otpornosti kod pacijenata koji do sada nisu bili liječeni sa nukleozidima omogućuje dugotrajno liječenje kronične HBV infekcije sa monoterapijom entekavirom.“
LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)