Dopune Američke agencije za hranu i lijekove – dopune uputa za Victrelis (boceprevir)

HCVUpute za Victrelis (boceprevir) su dopunjene uključujući slijedeću informaciju u petom poglavlju: Upozorenja i mjere opreza

5.4 Pancitopenija (Upotreba sa Ribavirinom i Peginterferonom Alfa)

Prijavljeni su ozbiljni slučajevi pancitopenije postmarketinškom periodu kod pacijenata koji primaju Victrelis u kombinaciji sa pegilranim interferonom alfa i ribavirinom. Kompletna krvna slika (sa diferencijalnom krvnom slikom za leukocite) bi se trebala obaviti prije tretmana te u 2, 4, 8 i 12 tjednu tretmana te bi se trebala pažljivo motriti u ostalim vremenskim periodima za koje se klinički smatraju potrebnim.

Potrebno je pogledati priložene upute za ribavirin i pegilirani interferon u vezi prekida tretmana na osnovi laboratorijskih nalaza.

Nadalje, poglavlje 6.2 Postmarketinško iskustvo je dopunjeno tako da uključuje agranulocitozu, pancitopeniju, pneumoniju i sepsu.

Odgovarajuće upute za pacijente i upute za uzimanje lijeka su dopunjene tako da odražavaju ove promjene

Kompletne revidirane promjene se mogu pogledati na Drugs@FDA

Victrelis je proizvod kompanije Merck Sharp & Dohme.

LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)