2 lijeka koja dobro djeluju bez interferona

HCVIstraživači su izvijestili kako su dva istražna lijeka za hepatitis C (HCV), oba koja se uzimaju oralno, kombinirala efikasnost kod teško lječivih pacijenata bez upotrebe pegiliranog interferona.

Prema dr. med. Stefan Zeuzem sa Johann Wolfgang Goethe University Medical Center u Frankfurtu i njegovim kolegama, dva lijeka (faldaprevir i deleobuvir + plus ribavirin) su dovela do nedetektabilnog HCV u 12 tjedana nakon završenog tretmana kod 52-69% pacijenata bez potrebe za interferonom.

Ali je efikasnost bila manja kada su istraživači izostavili standardni lijek za HCV, ribavirin, iz kombinacije, izvijestili su Zausem i kolege u žurnalu New England Journal of Medicine.

Trenutna standardna terapija za teže lječivi HCV genotip 1 je interferon i ribavirin u kombinaciji sa jednim inhibitorom proteaze, Telaprevirom (Incivek) i Boceprevirom (Victrelis).

Faldaprevir je inhibitor proteaze iste klase kaoi telaprevir i boceprevir te je otkriveno da je efikasan sa interferonom i ribavirinom uz manje nuspojava nego li što ih imaju ostali lijekovi. Istraživači ulažu velike napore da se riješe interferona koji je teško uzimati te često dovodi do prekida tretmana tako da je malo vjerojatno da će faldaprevir biti korišten u tom kontekstu. Umjesto toga, istražitelji testiraju kombinaciju sa takozvanim direktno djelujućim lijekovima koji ciljaju samu HCV, nego li da pojačavaju imunološki sistem što radi interferon.

Otkrića koja su objavili Zeuzem i kolege su „ohrabrujuća i pokazuju kako su na vidiku „ efikasniji tretmani sa skraćenim trajanjem i poboljšanim profilom nuspojava“, komentirala je dr.sc Gyongyi Szabo sa University of Massachusetts Medical School u Worcesteru.

Studija je prva koja je bila velikog opsega i koja je pokazala „velike terapeutske koristi oralnog tretmana bez interferona kod HCV, genotip 1 infekcije“, izjavila je Szabo za MedPgeToday. U trenutnoj studiji nazvanoj SOUND-C2, faldaprevir je pripojen sa deleobuvirom, ne-nukleozidnim inhibitorom polimeraze te testiran u različitim kombinacijama kod 362 do sada ne liječenih pacijenta sa genotipom 1.

Oni su nasumice bili raspoređeni u 5 dijelova studije:

  • 81 pacijent je primao faldaprevir od 120mg/dnevno plus 600mg deleobuvir tri puta dnevno plus ribavirin kroz 16 tjedana
  • 80 pacijenata je primalo isti režim kroz 28 tjedana dok je drugih 77 primalo taj režim 40 tjedana.
  • 78 pacijenata je primilo faldaprevir od 120mg/dnevno plus deleobuvir dva puta dnevno plus ribavirin kroz 28 tjedana
  • 46 pacijenata je primilo faldaprevir od 120mg/dnevno plus 600mg deleobuvir tri puta dnevno ali bez ribavirina kroz 28 tjedana


Primarni cilj studije je bio omjer pacijenata u svakom dijelu koji su imali nedetektabilan HCV 12 tjedana nakon završetka terapije (SVR12). Ali je dizajn studije omogućio Zauzemu i kolegama da odrede da li je doziranje deleobuvira, trajanje tretmana, prisutnost ili odsustvo ribavirina imalo utjecaja na ishod. Oni su također raslojili pacijente po podgenotipovima 00 1a ili 1b te po polimorfiji IL28B gena koji predviđa odgovor na tretman sa interferonom i ribavirinom.

Istražitelji su otkrili kako je 59% pacijenta u 16-tjednoj grupi zadovoljilo primarni cilj kao i 59% onih koji su dobili isto doziranje za 28 tjedana i 52% koji su to dobili kroz 40 tjedana. Također, 69% pacijenata koji su prošli 28 tjedana terapije ali bez dva puta dnevne doze deleobuvira je imalo SVR12. S druge strane, samo 39% onih koji su bili liječeni bez ribavirina je postiglo SVR12.

Doziranje deleobuvora i trajanje tretmana nije značajnije utjecalo na retultat tertmana, prijavili su Zeuzem i kolege, ali je omjer odgovora kada je iz kombinacije bio izostavljen ribavirin bio značajno niži (P=0.03). Omjer SVR12 je bio veći među pacijentima sa genotipom 1b, 56-85% u usporedbi sa onim koji su imali genotip 1a, 11-47%. Također, pacijenti sa IL28B CC polimorfijom su imali SVR12 omjer od 58-84% u usporedbi sa 33-64% među onima sa CT ili TT genotipovima, prijavili su Zeuzem i kolege.

Prijavili su kako su jake nuspojave su bile učestale, 340 pacijenta je prijavilo najmanje jednu, 34 je prijavilo ozbiljnu nuspojavu a 24 je imalo nuspojavu koja je bila opasna po život. Osip, fotosenzibilnost, mučnina, povraćanje i dijareja su bili najučestalije ozbiljne nuspojave.

Zeuzem i kolege su upozorili kako je otvoreni dizajn studije prezentirao pristranost protiv dužeg perioda terapije zbog toga što su pacijenti u tim dijelovima mogli biti podložniji ranijem odustajanju. Također su upozorili kako je manjak kontrolne grupe sa interferonom „ograničio interpretaciju rezultata u odnosu sa trenutni standard liječenja“. Szabo je dodala kako je najbolji omjer odgovora od 69% „još daleko od željenog 100% cilja“. Također je izjavila kako su pacijenti u studiji bili bijelci što ograničava primjenjivost otkrića na ostale etničke skupine. Posebno to vrijedi za Afro Amerikance sa HCV za koje je poznato da su teže lječivi.

Studija je bila sponzorirana, dizajnirana i provedena od strane Boehringer Ingelheim u suradnji sa akademskim istražiteljiama. Sponzor je pratio studiju, prikupio podatke i izvršio statističku analizu. Zeuzem je prijavio financijsku povezanost sa kompanijom kao i sa Abbott, AstraZeneca, Achillion, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Novartis, Merck, Idenix, Janssen, Roche, Vertex, Presidio, Santaris, i ITherX. Neki ko-autori su bili zaposleni od strane Boehringer Ingelheim.

Napomene:

  • Ovaj nasumični pokus je pokazao kako kombinacija faldaprevir i deleobuvir (bez interferona) je bio relativno efikasan u liječenju hepatitisa C bez obzira na režim doziranja ili trajanje
  • Jedan od dijelova pokusa u kojem je izostavljeno istovremeno uzimanje ribavirina je prošao značajno lošije.


LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)