Vertex izvješćuje 52% kontinuiranom virološkom odgovoru od 12 tjedana (SVR 12) za 24 tjedni tretman Telaprevirom kod pacijenata sa hepatitisom C i genotipom 1 koji nisu imali pozitivan odgovor u prethodnom tretmanu

Vertex- 73% pacijenata kod kojih se ponovo aktivirao virus (relapseri) je postiglo SVR12 sa 24-tjednim tretmanom telaprevirom
- 41% pacijenata koji nisu imali pozitivan odgovor na terapiju (non-responderi) je postiglo SVR12 sa 24-tjednim tretmanom telapreviromVertex Pharmaceuticals Incorporated je objavio pozitivne rezultate iz planirane privremene analize PROVE3, tekuće 2b faze studije koja procjenjuje tretman baziran na telapreviru kod pacijenata sa kroničnim hepatitsom C (HCV) i genotipom 1 koji nisu postigli kontinuirani virološki odgovor (SVR) sa najmanje jednim prethodnim tretmanom pegliranim interfeonom i ribavirinom. Vertex razvija telaprevir u suradnju sa Tibotecom.

U privremenoj analizi, 52% (60 od 115) pacijenata nasumično je primalo tretman sa 24-tjednom telaprevir baziranom režimu (12 tjedana telaprevira u kombinaciji sa pegiliranim interferonom i ribavirinom, poslije toga 12 tjedana samo sa pegiliranim interferonom i ribavirinom) je uspjelo zadržati nedetektabilnu HCV RNA 12 tjedana nakon prestanka tretmana (SVR12). U privremenoj analizi, nepovoljne nuspojave su bile slične onima koje se uobičajeno pojavljuju sa pegiliranim interferonom i ribavirinom uključujući umor, mučninu, osip, glavobolju, gastrointestinalne poremećaje i anemiju i bile su jednake kao i prethodno prijavljene kod pacijenata liječenih sa telaprevirom u PROVE 1 i 2 studijama kod prethodno neliječenih pacijenata.
Na osnovi ovih podataka, Vertex i Tibotec planiraju pokrenuti treću fazu kliničkog pokusa kod pacijenata koji nisu imali pozitivan odgovor na prethodni tretman sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Telaprevir (TVR) je naj napredniji inhibitor proteaze u kliničkom razvoju koji ima za cilj kronični hepatitis C i u trećoj je fazi razvoja kod do sada ne liječenih pacijenata. Hepatitis C je bolest utječe na 3 miliona ljudi samo u SAD te 170 miliona ljudi širom svijeta.

PROVE 3 je nasumična, "dvostruko slijepa"* kontrolirana 2b faza studije koja uključuje pacijente na koji prethodni tretman sa pegiliranim interferonom i ribavirinom nije imao učinak. Pacijenti koji su uključeni u PROVE 3 uključuju prethodne non-respondere (uključujući i one koji nisu imali baš nikakav odgovor), prethodne relapsere i one kod kojih je virus ostao aktivan za vrijeme terapije . Privremena analiza je uključila 453 pacijenata koji su bili registrirani i primili najmanje jednu dozu proučavanog lijeka. U privremenoj analizi, 52% (60 od 115) pacijenata koji su nasumično primali 24-tjedni bazirani tretman telaprevirom (12 tjedana telaprevira u kombinaciji sa pegiliranim interferonom i ribavirinom, te naknadno 12 tjedana samostalno pegiliranog interferona i ribavirina) postiglo je nedetektabilni HCV RNA (manje od 10IU/mL) u 12 tjedana nakon tretmana (SVR12). Od 115 pacijenata, 66 su bili kategorizirani kao non-responderi na prethodni tretman (definirano kao pacijenti koji nikada nisu postigli nedetektabilni HCV RNA za vrijeme prethodnog tretmana uključujući null-respondere), 40 su bili prethodni relapseri (definirano kao pacijenti koji su imali nedetektabilni HCV RNA na kraju prethodnog tretmana ali se virus naknadno aktivirao), a 9 sa prethodnim pojavljivanjem virusa - tzv. "viral breakthroughs" (definirano kao pacijenti kod kojih je virus bio konstantan za vrijeme prethodnog tretmana). Među pacijentima koji su dobivali 24-tjedni tretman baziran na telapreviru, 41% (27 od 66) od prethodnih non-respondera, 73% (29 od 40) od prethodnih relapsera i 44% (4 od 9) sa konstantnim virusom je postiglo kontinuirani virološki odgovor - SVR 12.

"Pacijenti koji nisu postigli kontinuirani virološki odgovor sa jednim ili više prethodnih interferon baziranih tretmana predstavljaju značajne neispunjene medicinske potrebe. Ti pacijenti imaju malo ili uopće nemaju raspoložive opcije liječenja i spadaju u skupinu sa povećanim rizikom od napredovanja jetrenog oboljenja", izjavio je dr. John McHutchison, glavni istraživač u PROVE 3 studiji i pomoćnik direktora u Duke Clinical Research institutu.

Sažetak raspoloživog tekućeg tretmana i antivirusnih podataka nakon tretmana iz 24-tjednog tretmana telaprevirom su prikazani ispod:

Nedetektabilan HCV-RNA kao odgovor na prethodni tretman pegiliranim interferonom/ribavirinom (PROVE 3 24-tjedni tretman; 12 tjedana telaprevir+pegilirani interferon+ribavirin, praćeno sa 12 tjedana pegilirani interferon+ribavirin); analiza s namjerom liječenja

  Tjedan 12 Tjedan 24 - kraj tretmana Tjedan 36-12 tjedana nakon tretmana
Non-responderi (n=66)  
71%65% 41%
Relapseri (n=40)
88%83%73%
Konstantni virus (n=9)44%44%44%
Ukupno (n=115) 75%70%52%

U kontrolnom dijelu (n=114), koji ocjenjuje 48 tjedana samo pegiliranog intergerona i ribavirina, raspoloživi podaci pokazuju da je 8% pacijenata imalo nedetektabilni HCV-RNA u 12-om tjednu a 30% je imalo nedetektabilni HCV-RNA u 36-om tjednu tretmana. U prethodnim studijama kod pacijenata kod kojih nije uspio tretman sa pegiliranim interferonom i ribavirinom, omjer pacijenata koji su imali nedetektabilni HCV-RNA u 36 tjednu tretmana je bio značajno veći nego li udio onih koji su konačno postigli SVR. Podaci na kraju tretmana i nakon tretmana (uključujući omjer SVR) još nisu raspoloživi u ovom dijelu PROVE 3 studije.
Kao dodatak 24-tjednom tretmanu baziranom na telapreviru koji uključuje ribavirin i 48 tjedni kontrolni dio opisan iznad, dva druga režima tretmana se proučavaju u PROVE 3: 24-tjedni tretman telaprevirom bez ribavirina i 48-tjedni tretman koji uključuje 24 tjedna doziranja telaprevira u kombinaciji sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Privremena analiza podržava uključivanje ribavirina u budućim studijama režima baziranog na telapreviru kod pacijenata kod kojih nije uspjela prethodna terapija, slično kao što je bilo primijećeno kod do sada ne liječenih pacijenata. Dodatno, raspoloživi podaci trenutnog tretmana sugeriraju da dodatno doziranje telaprevira nakon 12 tjedana ne donosi nikakve koristi pacijentima. U PROVE 3 je završeno doziranje pacijenata i svi pacijenti se sada prate u vremenu poslije tretmana. Vertex procjenjuje da će podaci iz PROVE 3 biti prezentirani na medicinskoj konferenciji kasnije u 2008. godini.

"Ovo su prvi podaci koji pokazuju potencijal STAT-C agensa kojima ovaj stupanj antivirusnog odgovora kod pacijenata - uključujući kako non-respondere tako i relapsere - koji nisu postigli SVR sa prethodnim tretmanom. Privremeni podaci sugeriraju da bi tretman baziran na telapreviru mogao biti važan buduća opcija u liječenju pacijenata sa hepatitisom C i genotipom 1 kod kojih prethodni tretman nije djelovao." izjavio je dr. John Alam izvršni potpredsjednik odjela medicinskog razvoja i glavni medicinski službenik Vertexa. "Sada planiramo početi treću fazu kliničkog pokusa sa telaprevirom kod pacijenata koji nisu uspjeli sa prethodnim tretmanom pegiliranim interferonom i ribavirinom"

U privremenoj analizi, ozbiljne nuspojave su bile slične onima primijećenima sa pegiliranim interferonom i ribavirinom uključujući umor, mučninu, osip, glavobolju, gastrointestinalne poremećaje i anemiju i bile su u skladu s prethodno primijećenim kod pacijenata koji su bili liječeni sa telaprevirom u PROVE 1 i 2 studijama kod do sada ne liječenih pacijenata. Trinaest pacijenata (11%) primajući 24-tjedni tretman baziran na telapreviru (12 tjedana telaprevira u kombinaciji sa pegiliranim interferonom i ribavirinom, u slijedu sa 12 tjedana samostalnog pegiliranog interferona i ribavirina) su prekinuli tretman zbog ozbiljnih nuspojava. Najčešći razlog za prekid tretmana među pacijentima koji su primali 24-tjedni tretman baziran na telapreviru je bio osip (7% pacijenata). U kontrolnom dijelu, 5 pacijenata (4%) je prekinulo tretman prije 36-og tjedna zbog ozbiljnih nuspojava.
Treća faza studije kod pacijenata koji nisu uspjeli sa prethodnim tretmanom

Vertex i Tibotec planiraju pokrenuti treću fazu kliničkog pokusa kod HCV pacijenata sa genotipom 1 koji nisu uspjeli sa prethodnim tretmanom sa pegiliranim interferonom i ribavirinom u trećem kvartalu, koji će voditi Tibotec.Nasumična, "dvostruko-slijepa"* i placebo kontrolirana studija će biti fokusirana na sveukupno 48-tjednom trajanju tretmana u kojem će telaprevir biti davan 12 tjedana sa ciljem maksimiziranja stope SVR. Planira se izvođenje studije u više od 50 centara u SAD i EU i određenim drugim zemljama.

 
Dvostruko slijepa* - ni pacijent ni liječnik ne znaju tko prima pravi lijek a tko placebo


Izvor: www.natap.org

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)