Tenofovir Alafenamide pokazuje sličnu Anti-HBV aktivnost sa smanjenom toksičnošću za bubrege

HBVNa 64om sastanku AASLD istraživači su prijavili kako je nova formulacija tenofovira koja može biti uzimana u smanjenim dozama pokazala snažnu aktivnost protiv hepatitis B virusa sličnu onoj koju je pokazala postojeća formulacija u 28-dnevnoj studiji ali sa manje učinka na funkcioniranje bubrega.

Tenofovir disoproxil fumarate (TDF, tržišnog imena Viread) je jedan od trenutno najefikasnijih antivirusnih lijekova za hepatitis B kao i jedan od naj upotrebljavanijih anti-retrovirusnih lijekova za HIV. TDF je općenito siguran i dobro podnašan ali može prouzročiti toksičnost bubrega kod osjetljivih osoba te je također povezan sa gubitkom gustoće kostiju.

Nova formulacija prolijeka poznatog kao tenofovir alafenamide (TAF, prijašnji naziv GS-7340) proizvodi pet puta veću koncentraciju aktivnog tenofovir difosfata u limfoidnom tkivu koje čuva HIV ali je stabilnije u plazmi a rezultira manjim nivoima lijeka u krvi i sistemskim izlaganjima nego li onima viđenim kod TDF. Ovo omogućava smanjivanje doze sa potencijalno manje štetnim učinkom na bubrege i kosti.

Tijekom proteklih godina kroz 48 tjedana druge faze studije istraživači su prijavili kako je doza od 10mg TAF efikasna protiv HIV kao i doza od 300 mg ali ima manje utjecaja na markere funkcioniranja bubrega i mineralne gustoće kostiju.

TAF također dovodi do većih nivoa aktivnog tenofovira u hepatocitima (jetrenim stancama). Na sastanku su Josh Agarwal iz Kings College Hospital u Londonu zajedno sa svojim kolegama prijavili otkrića iz studije koja uspoređuje TAF sa TDF za liječenje kronične hepatitis B infekcije.

Ova otvorena faza 1b studije je uključila 51 pacijenta sa kroničnim hepatitisom B i HBV DNA nivoima od najmanje 2000 IU/mL. Većina sudionika su bili muškarci, približno 60% su bili Azijati, približno 30% su bili crnci a približno polovica su bili hepatitis B „e“ antigen (HBeAg) negativni. Početno su svi imali ALT nivoe do 10 puta veće od normale i kreatinin klirens >70 mL/min.

Sudionici su bili nasumično raspoređeni u dijelove sa jednakim brojem sudionika sa dozama TAF od 8,25, 40 ili 120mg ili TDF dozama od 300mg kroz 28 dana sa naknadnim periodom praćenja od 4 tjedna.

Rezultati:

  • Smanjenje HBV DNA tijekom 28 dana je bilo slično u svim TDF grupama te usporedivo onim viđenim kod TDF (približno -2.5 log IU/mL).
  • Farmakokinetika TAF uključujući maksimalnu koncentraciju plazme je bila proporcionalna dozi.
  • Sveukupno izlaganje tenofoviru (u odnosu na TDF) je bilo smanjeno za 97% uz upotrebu doza TAF od 8 mg, 92% kod doze od 25 mg, 81% kod doze od 40 mg i 33% kod doze od 120 mg.
  • TAF doze od 25 mg ili manje smanjuju sistemsko izlaganje tenofoviru na manje od 8% nivoa koji daje 300 mg TDF.
  • TAF je općenito bio siguran i dobro podnošen tijekom 28 dana.
  • Pojave ozbiljnih nuspojava su varirale od blagih do umjerenih i nisu bile povezane sa doziranjem.
  • Niti jedan sudionik nije imao ozbiljne nuspojave te nitko nije prekinuo terapiju zbog ozbiljnih nuspojava.
  • 5 osoba koje su primile 40 ili 120 mg TAF je doživjelo laboratorijske nepravilnosti 3-4 stupnja kao i jedna osoba koja je primala TDF.
  • Niti jedan sudionik nije imao ozbiljne nuspojave vezane uz bubrege uključujući povećanje kreatinina >0.5mg/dL od osnove, nivoa fosfora > mg/dL ili kreatinin klirensa <50 mL/min.
  • TAF je bio povezan sa manjim smanjenjem kod kreatinin klirensa nego li onim viđenim kod TDF; najmanje smanjenje u 29 dana je bilo -2.0 mL/min sa 25 mg TAF u usporedbi sa -10.4 mL/min sa 300 mg TDF.

„Tijekom perioda doziranja od 28 dana TAF je bio siguran i dobro podnašan kod pacijenata sa kroničnim HBV,“ zaključili su istraživači. „Antivirusna aktivnost TAF nije varirala kod doza i bila je usporediva sa TDF.“

Daljnji klinički pokusi TAF za kronični hepatitis B se planiraju uz upotrebu odabrane doze od 25 mg.

Reference:

K Agarwal, SK Fung, TT Nguyen, et al.Twenty-Eight Day Safety and Efficacy of Tenofovir Alafenamide (TAF) Fumarate in Chronic Hepatitis B (CHB) Patients. 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2013). Washington, DC, November 1-5, 2013. Abstract973.


LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)