Stiže puno lijekova za liječenje hepatitisa C

HCVPuno je pažnje bilo posvećeno studiji objavljenoj u New England Journal of Medicine i to sa pravom. Ona je objavila rezultate koji su prezentirani prošle godine na EASL. Rezultati ove studije su prouzročili „zemljotres“ u liječenju hepatitisa C (HCV), ova studija je prva koja je otkrila kako se HCV može izliječiti bez pegiliranog interferona i ribavirina. Prije ove studije mislili smo kako je moguće izliječenje HCV bez pegiliranog interferona i ribavirina ali nije bilo podataka koji su to podržavali.

Istražitelji u studiji i BMS koji je razvio 2 oralna HCV lijeka koja su upotrjebljena u studiji su dali 2 oralna HCV lijeka, eksperimentalne NS5A inhibitore i samo eksperimentalne HCV inhibitore proteaze, bez ostalih lijekova i to najteže liječenim pacijentima: null responderima, pacijentima sa genotipom 1, pacijentima koji nisu imali odgovor na prethodno liječenje sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Jedina prethodna opcija za takve pacijente je bilo ponovno liječenje sa pegiliranim interferonom i ribavirinom a studije su otkrile kako je omjer odgovora u tim slučajevima bio samo 10% što je vrlo slabo.

Ova nova studija koja je provedena na samo 11 pacijenata je otkrila kako je 36%, 4/10 pacijenata bilo izliječeno samo sa 2 nova oralna HCV lijeka. Zanimljivo je kako su 11 različitih pacijenata u ovoj studiji primilo 4 različita lijeka, 2 nova oralna HCV lijeka i pegilirani interferon/ribavirin a svih 11 je bilo izliječeno. Ova studija je dokazala kako možemo izliječiti HCV pozitivne pacijente bez pegiliranog interferona i ribavirina. Zbog toga što je ova studija bila prezentirana prošlog travnja ona je potakla puno istraživača i farmaceutskih kompanije da provedu studije kako bi duplicirali iste rezultate kod većeg broja pacijenata kako bi mogli sa sigurnošću označiti da možemo eliminirati pegilirani interferon i ribavirin iz liječenja i otkriti s kojim točno liječenjem to možemo postići.

Također kompanije provode studije koje pokušavaju eliminirati pegilirani interferon ali zadržavajući ribavirin u svim režimima, sa odličnim rezultatima. Višestruke studije otkrivaju kako su kombinacije ribavirina sa novim oralnim terapijama za HCV ali bez interferona vrlo efikasne. Prema tome, ja očekujem da ćemo u skoroj budućnosti  vidjeti vrlo velik omjer izliječenja sa 1, 2 ili možda 3 nova HCV lijeka u kombinaciji sa ribavirinom. Na godišnjem sastanku AASLD u studenom 2011 godine Pharmasset je prijavio kako je na relativno malom broju do sada ne liječenih pacijenata sa genotipom 2/3 postigao izliječenje od 100% sa samo 2 HCV lijeka, svojim nukleotidom PSI-7977 i ribavirinom a nakon te konferencije je Gilead kupio Pharmasset za 11 milijardi dolara kako bi mogli imati taj lijek PSI-7977 tako da Gilead razvija terapije i režime liječenja koji uključuju PSI-7977. Gilead je već razvijao svoje vlastite dodatne HCV lijekove u ostalim klasama uključujući proteaze, NS5A i NNRTI.

BMS je u isto vrijeme ranije prošle godine počeo studiju koja je uključila neke do sada ne liječene pacijente sa genotipom 1 koji su primali samo 2 nova eksperimentalna HCV lijeka, PSI-7977 sa njihovim vlastitim NS5A inhibitorom  rezultati se očekuju uskoro i očekuje se da budu dobri. Očekuje se da će Gilead početi sa PSI-7977 3 fazu studije sa očekivanim trajanjem od 2 godine do dolaska na tržište osim ako ne dobije ubrzano odobrenje od FDA ako rezultati budu vrlo dobri što je po mom mišljenju moguće, a onda postoji prioritet za ubrzano odobravanje.

U isto vrijeme Tibotec počinje svoju vlastitu studiju sa samo 2 HCV lijeka koji uključuju ponovo PSI-7977 plus Tibotecov HCV inhibitor proteaze a mi čekamo na rezultate. U veljači 2011 Pharmasset je izvijestio o rezultatima male studije dajući pacijentima sa genotipom 1 samo 2 nova eksperimentalna HCV lijeka, PSI-7977 i PSI-938 koji je drugi nukleotid koji su razvijali a postignut je omjer izliječenja od 95% kod pacijenata sa genotipom 1 bez pegiliranog interferona i ribavirina.  

Neki od novih lijekova djeluju samo na pacijente sa genotipom 1 ali neki drugi novi lijekovi nazvani pan-genotipski što znači da su učinkoviti za sve genotipove od 1 do 6. Zbog toga što su se nedavno pojavile vijesti kako je otkriveno da je PSI-938 toksičan, taj je lijek stavljen ana čekanje ali se PSI-7977 nastavlja istraživati bez ikakve toksičnosti a toksičnost nije utvrđena niti kod ostalih nukleotida. PSI-7977 je nukleotid koji se smatra važnim u novoj klasi HCV lijekova zbog svoje snage, primjene jednom dnevno, naizgled bez ili sa malim nuspojavama i na njega se uopće ne razvija otpornost.

Mala biotehnološka kompanija Inhibitex je razvila INX189, nukleotid koji je u ranoj fazi razvoja ali je o njemu izvješteno na AASLD u studenom 2011 a čini se da je pokazao snagu na pacijentima u studijama kao i PSI-7977 pa je BMS kupio ovu kompaniju i ovaj lijek za 2.5 milijarde dolara. U isto vrijeme, ranije 2011 godine Vertex je kupio 2 nukleotida od male biotehnološke kompanije Alios. Oni su grozničavo počeli nove studije kasnije 2011 godine kako bi istražili i što je prije moguće ustanovili sigurnost i snagu ovih lijekova a rezultati se očekuju u prvom dijelu 2012 godine i sa naravno pozitivnim/ohrabrujućim rezultatima Vertex će vrlo brzo razviti i studirati ova dva nukleotida u studijama na pacijentima u vremenu od približno 2 godine kako bi imali iscrpne podatke.

Također su u trećoj fazi dva nova HCV inhibitora proteaze. Kao što znate, dva nova HCV inhibitora proteaze su u ljeto 2011 godine odobrena od strane FDA, boceprevir (Victrelis) iz Mercka i telaprevir (Incivek) iz Vertexa. Jedan od ova dva inhibitora proteaze sa pegiliranim interferonom i ribavirinom povećava omjer izlječenja na približno 79% u usporedbi sa standardnim liječenjem čiji je omjer 40-45% kod pacijenata sa genotipom 1. Studije sa telaprevirom su pokazale omjer stalnog virološkog odgovora/izlječenja od 79% a studije sa boceprevirom su pokazale omjer stalnog virološkog odgovora/izlječenja od 69%. Ovi inhibitori proteaze se uzimaju tri puta dnevno. Nuspojave povezane sa telaprevirom uključuju mogućnost osipa na koži, anemije a potencijalna nuspojava povezana sa boceprevirom je anemija.

Trenutno su u trećoj fazi 2 nova HCV inhibitora proteaze, Boerhinger Ingelheimova proteaza i Tibotecova HCV proteaza. Oba se uzimaju jednom dnevno, Također je u trećoj fazi ciklofilinski inhibitor, nova klasa HCV lijekova nazvan alisporivir iz Novartisa. Ovaj lijek također izgleda snažno. Ova tri lijeka su trenutno u trećoj fazi te se očekuje da će za 2 godine biti na tržištu.

Također, BMS razvija snažan, prvi u klasi NS5A inhibitor kao što je gore spomenuto. Ovaj lijek bi trebao ući u treću fazu (ako već i nije) te se također očekuje da će biti na tržištu za 2 godine.  Kad se sve zbroji, imamo u ljekarnama 2 nova inhibitora proteaze a u iduće 2 godine se očekuju 2 dodatna nova inhibitora proteaze i nukleotic PSI-7977 i ciklofilinski inhibitor alisorivir. PSI-7977 će se vjerojatno moći kombinirati sa inhibitorom proteaze ali ne može kombinirati 2 inhibitora proteaze u istom režimu liječenja. Mogućnost kombiniranja ciklofilinskog inhibitora sa inhibitorom proteaze će biti prostudirana, ja mislim da ćemo biti u mogućnosti kombinirati alisporivir sa nukleotidom PSI-7977ali naravno to će se morati prostudirati ipotvrditi.

U isto vrijeme Abbott i Roche/ Genentech razvijaju nekoliko svojih novih HCV lijekova. Abbott ima snažne HCV proteaze, 2 NNRTIi NS5A inhibitore u studijama na pacijentima. Roche/Geentech ima snažnu HCV proteazu, nukleozid a NNRTI je u studijama na pacijentima. Očekuje se da Abbott i Roche/Genentech objave nove studijske rezultate u travnju na EASL sastanku u Barceloni gdje također možemo očekivati studijske rezultate od svih ovih novih lijekova uključujući liječenje sa malim dozama pegiliranog interferona i režime liječenja koji uključuju ribavirin ali bez pegiliranog inteferona,

Također postoji nekoliko malih biotehnoloških kompanija koje također razvijaju lijekove uključujući Idenix, Achillion i Presidio, a sve imaju zanimljive i obečavajuće HCV lijekove. Achilion ima prvu i drugu generaciju NS5A inhibitora i inhibitora proteaze. Presidio ima nekoliko obečavajućih NS5A inhibitora. Idenix ima IDX1948 nukleotid koji se čini manje snažan nego li ovi ostali nukleotidii također ima proteazu i NS5A. Moja je procjena da u SAD ima između 4-8 miliona osoba sa HCV a 170 miliona u svijetu, ali ih je u SAD samo 1 milion testirano i dijagnosticirano a puno manje ih se liječi. Prema tim podacima postoji puno osoba u SAD i svijetu kojima nije dijagnosticiran HCV. Biti će potrebni veliki resursi i financije kako bi se pružila prilika za odgovarajuće testiranje kako u SAD tako i u svijetu.

Do sada savezna vlada u SAD skoro ništa nije pružila kako bi omogućila testiranje na HCV. U 2012 godini očekuje se objavljivanje malog testnog projekta koji financira NIH ali će vjerojatno biti premali da bi imao odgovarajući utjecaj na dijagnosticiranje svih HCV pozitivnih pacijenata.
 
Veliki dio osoba sa HCV je bio inficiran u periodu od 1950-1960 godine a sada su u 50-im i 60-im godinama. Kod puno pacijenata može proći i 20-30 godina dok ne dođe do ozbiljne progresije oboljenja. Zbog toga se sada oboljenje prijavljuje kod sve više starijih pacijenata što znači da ako se ti stariji pacijenti sa uznapredovanim jetrenim oboljenjem ne dijagnosticiraju i liječe, kod njih postoji veliki rizik od ozbiljnih komplikacija i smrti.

Mi trebamo kampanje o svjesnosti i programe testiranja kako bi identificirali i pružili liječenje za ove pacijente. Dodatno, postoji ozbiljni nedostatak dobro obučenih kliničara koji bi se mogli pobrinuti o svim ovim ne dijagnosticiranim pacijentima. Trenutno nemamo dovoljno kliničara koji bi se pobrinuli ta tako veliki broj pacijenata. Moramo biti u mogućnosti obučiti nove kliničare. Za razliku od HIV gdje imamo 1 milijardu dolara u sklopu Ryan White Care Act koji pruža brigu i uslugu za HIV pozitivne osobe, ne postoji takav program za HCV. Ovaj akt o brizi također podržava financiranje za klinike gdje pacijenti mogu dobiti njegu i to je posebno važno za siromašne pacijente i marginaliziranu populaciju pacijenata. Ovaj program također pruža besplatne lijekove za HIV za pacijente koji nemaju osiguranje.

Njega i liječenje HCV pacijenata je težak proces za pacijente koji trebaju njegu, liječenje i podršku uključujući pojedinačno liječenje i kljčunu uslugu podrške. Puno HCV pozitivnih osoba dolazi iz ozbiljno marginalizirane populacije pacijenata uključujući bivše i trenutne intravenske ovisnike i osobe na metadonskoj terapiji. Neki od ovih osoba trebaju podršku i posebnu njegu. Provođenje studija osiguravanje specijaliziranih klinika bi bilo vrlo važno u pružanju adekvatne njege za puno ovih pacijenata. Ali opet postoji vrlo malo od svega ovog. Financiranje od strane federalnih, državnih i gradskih vlasti kako bi se osigurali takvi programi u osnovi i ne postoji. U konačnici, mi ćemo biti u mogućnosti izliječiti skoro 100% HCV inficiranih lječivih pacijenata ali trebamo financiranje i programe kako bi bili bolje pripremljeni da možemo odgovoriti na potrebe puno marginaliziranih populacija pacijenata.


Autor:
Jules LevinLINK:
www.natap.org

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)