Merck upozorava na interakciju Victrelisa i HIV inhibitora proteaze

HCVPrema preliminarnim podacima iz kliničkog pokusa te upozorenja izdanim od strane pružatelja zdravstvenih usluga (Mercka), inhibitor proteaze za hepatitis C, Victrelis (boceprevir) ima neke značajne interakcije sa Norvir (ritonavir) – pojačanom kombinacijom inhibitora proteaze.

Interakcija lijekova između HIV anti-retrovirusnih lijekova (ARV) i nedavno odobrenih PI za hepatitis C Victrelisa i Inciveka (telaprevir) je važno područje u studiji uzimajući u obzir da približno 1/3 osoba koja ima HIV je ko-inficirana sa virusom hepatitisa C (HCV) i može poželjeti upotrijebiti Victrelis ili Incivek kako bi pojačali efikasnost tretmana pegiliranim interferonom i ribavirinom. Iako ni Merckov Victrelis ni Vertexov Incivek nisu službeno odobreni za osobe ko-inficirane sa HIV i HCV (studije o ko-infekciji su t toku), neki kliničari su već počeli propisivati ove lijekove za pacijentekoji žive sa oba virusa.

Zbog toga što se inhibitori proteaze za HCV razlažu (metaboliziraju) od strane istih enzima koji su odgovorni za procesuiranje anti-retrovirusa, temeljito istraživanje potencijalne interakcije lijekova i načini za zaobilaženje potencijalnih problema su postavljeni kao prioritet istraživača.

Do sada Incivek je bio sugeriran kao siguran za uporabu sa Norvir pojačanim Reyatazom i Efavirenzom (otkriven u Sustiva i Atripla), iako se doze Inciveka trebaju pojačati zbog toga što efavirenz smanjuje koncentraciju Inciveka u krvi. Značajne interakcije sa ostalim Norvir-pojačanim inhibitorima proteaze su već dokumentirane i zbog toga se Norvir pojačan Reyataz efavirenz studiraju u kombinaciji sa Incivekom u trenutnoj fazi II kliničkog pokusa o koinfekciji.

Za Victrelis postoji značajna interakcija sa efavirenzom. Na taj način su samo Norvirom pojačanim inhibitorima proteaze su odobreni za upotrebu u kombinaciji sa Victrelisom u Merckovoj fazi II studije o koinfekcije.

Novi podaci iz ove studije ipak ukazuju da postoji značajna interakcija lijekova između Victrelisa i Norvirom pojačanih inhibitora proteaze koji „mogu biti od kliničke važnosti za pacijente inficirane sa HCV i HIV potencijalno smanjujući efikasnost ovih lijekova kada se zajedno primjenjuju“, upozorava Merck u pismu od 6 veljače.

Iako Merckovo pismo ukazuje kako Norvir-pojačan Reyataz nije imao efekt na nivo Victrelisa u krvi, Kaletra je smanjila nivo Victrelisa u krvi za 45% a Norvir pojačani Prezista je smanjio nivo Victrelisa u krv za 32%.i

„Merck ne preporučuje zajedno primjenu Victrelisa i ritonavir-pojačanih inhibitora proteaze za HIV,“ navodi se u pismu.

Za davatelje zdravstvenih usluga koji su već propisali Victrelis zajedno sa Norvir-pojačanim inhibitorom proteaze, Merck je izjavio kako bi „trebali prodiskutirati ova otkrića sa pacijentima i pažljivo pratiti te pacijente na odgovor na HCV liječenje i za potencijalno HCV i HIV virološki povrat.“

Važno je naglasiti kako niti Victrelis ni Incivek ne očekuju interakciju sa Merckovim Isentress-om (raltegravir) – integrase inhibitor koji se preferira kao prva opcija liječenja u kombinaciji sa ostalim anti-retrovirusima od strane U.S. Department of Health and Human Services – a ta studija o interakciji koja bi trebala potvrditi te hipoteze se provodi.

LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)