Kod djece sa hepatitisom C antivirusni „koktel“ djeluje bolje nego li samo jedan lijek

djeca hepatitisPrema istraživanju koje su vodili istraživači sa Johns Hopkins Children Center, djeca sa hepatitisom C bez sumnje prolaze bolje sa kombinacijom dva antivirusna lijeka nego li sa uobičajenim standardnim režimom od samo jednog lijeka.

„Naša otkrića ukazuju da kada je u pitanju izlječenje od hepatitis C virusa, kombinirana terapija ozbiljno nadmašuje terapiju sa samo jednim lijekom a njeni učinci traju i dugo nakon prestanka tretmana,“ izjavila je vodeća istražiteljica dr. Kathleen Schwarz, gastroenterolog i direktorica pedijatrijskog centra za jetru pri Hopkins centru.

Rezultati ove studije koja je objavljena online u žurnalu Gastroenterology ukazuju kako je kombinacija više nego dvostruko efikasnija u eliminaciji virusne infekcije nego li samo jedan lijek. Za razliku od tvrdokornijeg rođaka, hepatitisa B, virus hepatitisa C može biti eliminiran iz tijela sa antivirusnim lijekovima zaustavljajući njegovu štetnu aktivnost koja je ključni faktor u sprječavanju oštećenja jetre.

Vjeruje se kako je istraživanje u koje je bilo uključeno 112 djece u dobi od 5 do 17 godina liječenih u 11 bolnica u SAD bilo prvo u tako velikom opsegu sa usporedbom jedan na jedan dvostruke nasuprot samo jedne terapije kod pedijatrijskih pacijenata. Znanstvenici izjavljuju kako su otkrića posebno važna zbog toga što protokoli liječenja kod djece sa hepatitisom C do sada nisu bila dobro proučena.

Od 112 djece, 57 je primilo standardni lijek – tjednu injekciju sa dugotrajnim pegiliranim interferonom ili PEG interferonom – sa placebom dok je 55 primilo kombinaciju injekcija PEG interferona i dnevnu tabletu koja je sadržavala antivirusni lijek ribavirin (RV). Nakon tretmana od jedne godine, pacijenti liječeni sa koktelom PEG interferona si imali izlječenje od infekcije u omjeru dva i pola puta većem nego li djeca koja su primala samo injekcije PEG interferon (53% nasuprot 21%). Uklanjanje virusa se dešava kada je dječja krv slobodna od ostataka virusa na kraju tretmana te se zadrži čista od virusa ili kada dođe do potpunog nestanka virusa za koje se smatra da je postignuto kada krv ostane čista najmanje šest mjeseci nakon završetka tretmana. Potpuni nestanak virusa je znak efikasne terapije i u tom dijelu se pokazala najveća razlika između ova dva pristupa. Djeca na kombiniranoj terapiji su imala manji relaps nakon završetka tretmana (samo ih je 17% imalo relaps) nego li djeca režimu sa samo jednim lijekom (45%). Sveukupno, 41 od 112 pacijenta je postiglo kompletno izlječenje a svi su se dobro osjećali bez lijekova kod provjere nakon jedne i dvije godine. Istraživači će nastaviti pratiti ovu djecu do pet godina nakon prestanka terapije.

28 djece koje su primali 6 mjeseci PEG i placebo kombinaciju a koji nisu imali odgovor na tretman bio je ponuđen tretman sa kombinacijom PEG i ribavirina. Skoro pola njih (13) je imalo dobar odgovor imali su nedetekabilnu viremiju na kraju šestomjesečnog tretmana  a 11 od 13 nije imalo infekciju šest mjeseci nakon završetka tretmana. Djeca koja su imala dobar odgovor na standardnu PEG terapiju su nastavila isti tretman.

Istražitelji su napomenuli kako zbog prethodnih istraživanja koja su pokazala štetan učinak ribavirina na fetus, on bi se trebao izbjegavati za vrijeme trudnoće ili uzimati sa oprezom.

Istraživači su izjavili kako je krvlju prenosivi hepatitis C virus vodeći uzročnik karcinoma jetre, odmah iza hepatitisa B te je glavni razlog za transplantaciju jetre. Procjenjuje se kako je 132,000 djece u SAD inficirano sa hepatitisom C a njih skoro 42,300 ima kroničnu infekciju.

LINK: Medicalnewstoday

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)