FDA je odobrila sigurnosnu reviziju za terapijske preporuke koje mogu smanjiti rizik od razvijanja otpornosti na terapiju Adefovirom

HepseraPreporuka za upotrebu Adefovir Dipivoxil (Hepsera) može smanjiti rizik od razvitka otpornosti.

27. svibnja FDA je odobrila sigurnosnu reviziju za adefovir dipivoxil (Hepsera) kao savjet za potencijalnu klininičku otpornost.

Otpornost na adefovir može imati za rezultat povratak viremije i pogoršavanje virusne hepatitis B infekcije (HBV) koja može dovesti do dekompenzacije jetre i fatalnog ishoda kod pacijenata sa smanjenom jetrenom funkcijom.

Kako bi se smanjio rizik od razvitka otpornosti kod pacijenata koji već imaju razvijenu otpornost na lamivudin, umjesto lamivudinske monoterapije adefovir se treba davati u kombinaciji sa lamivudinom. Za one koji uzimaju samo adefovir, treba razmotriti izmjenu tretmana ako je nivo HBV DNA u serumu iznad 100 kopija/mL sa kontinuiranom terapijom.

Spomenuta preporuka je zasnovana na dugoročnim podacima (114 tjedana) iz kliničkog pokusa sa adefovirom (n=124), u kome je nivo HBV DNA veći od 1000 kopija/mL u 48 tjednu povezan sa povećanim rizikom od razvitka otpornosti.

Adefovir je naznačen kao tretman za HBV kod pacijenata starijih od 12 godina kod kojih postoji dokaz aktivnog razmnožavanja virusa ili stalno povećanih transaminaza u serumu ili histološki aktivnog oboljenja.

Izvor:www.medscape.com, originalni članak možete pročitati ovdje

*FDA - Food and Drug Administration; Američka agencija za odobravanje hrane i lijekova 

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)