EASL - Sažetak glavnih prezentacija iz Amsterdama

EASL2013 - godišnji sastanak EASL (European Association for the Study of the Liver). Kratki pregled najzanimljivijih studija vezanih uz napredak lijekova za hepatitis C i B:

QUEST-2: Simeprevir plus PegIFN/RBV je pokazao superiornost nasuprot PegIFN/RBV kod stalnog virološkog odgovora u 12 tjednu (SVR-12) kod liječenja do sada ne liječenih pacijenata sa HCV genotipom 1. Trostruka terapija je bila dobro podnošena i omogućila je većini pacijenata (91%) da skrate trajanje terapije na 24 tjedna istovremeno održavajući visoki virološki odgovor u 12 tjednu od čak 86% u ovoj podgrupi.

POSITRON: Sofosbuvir/Ribavirin superiorni u usporedbi sa placebom sa SVR omjerom od 78% kod pacijenata sa HCV, genotipa 2/3 kod kojih se pokazala netolerantnost, neprihvatljivost ili nesklonost primanju interferona. Sofosbuvir plus ribavirin je sigurna i efikasna alternativa bez interferona za pacijente sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 2/3 a koji nemaju druge mogućnosti liječenja.

FUSION: Sofosbuvir/Ribavirin u 12 tjedana u povijesnim kontrolnim skupinama u 12 tjedana SVR kod do sada liječenih HCV pacijenata sa genotipom 2/3. Značajno bolji omjer stalnog virološkog odgovora u 12 tjedana kod 12 i 16 tjedana terapije u usporedbi sa povijesnim kontrolnim skupinama a sa boljim rezultatima liječenja sa 16 tjedana terapije kod pacijenata sa genotipom 3 HCV.

FISSION: Sofosbuvir/Ribavirin nisu inferiorni Peginterferonu/Ribavirinu u 12 tjedana stalnog virološkog odgovora kod do sada ne liječenih pacijenata sa genotipom 2/3. Efikasnost je bila slična između dva ogranka pokusa ali je sofosbuvir/ribavirin pokazao superiornu sigurnost i toleranciju sa skraćenom terapijom u usporedbi sa peginterferonom/ribavirinom.

NEUTRINO: Sofosbuvir plus Peginterferon/Ribavirin je postigao visoki omjer stalnog virološkog odgovora u 12 tjedana, bio je dobro podnašan kod do sada ne liječenih pacijenata sa HCV genotipom 1,4,5 ili 6. Režim trostruke terapije je postigao 90% stalnog virološkog odgovora u 12 tjedana kod sveukupne populacije a kod svih podgrupa pacijenata je postigao najmanje 80% omjer stalnog virološkog odgovora u 12 tjedana uključujući i pacijente sa cirozom te one sa IL28B non-CC genotipom.

STARTVerso1: Faldaprevir plus Peginterferon/Ribavirin je visoko efikasan, dobro je podnašan kod do sada ne liječenih pacijenta sa HCV genotipom 1. Većina pacijenata koja je primala faldaprevir (88%) je bila u mogućnosti skratiti terapiju na ukupno 24 tjedna ne ugrožavajući stalan virološki odgovor koji je u toj podgrupi bio 88%.

Daclatasvir plus Sofosbuvir ± Ribavirin postiže 95-100% stalnog virološkog odgovora u 12 tjednu kod pacijenta kod kojih nije uspjelo prethodno liječenje Telaprevirom ili Boceprevirom. Na omjer virološkog odgovora u oralnom, jednom dnevno 24-tjednom režimu nisu utjecali početni NS3 varijanti – otpornost na inhibitore proteaze.

AVIATOR: ABT-450/Ritonavir, ABT-267 i/ili ABT-333 i RBV postigli su stalan virološki odgovor u 24 tjedna koji je bio ? 90% kod do sada ne liječenih pacijenata sa HCV genotipom 1 ili onih koji nisu imali nikakav odgovor na terapiju. Režim liječenja sa 4 lijeka bez interferona je također postigao omjer stalog virološkog odgovora ? 89% kod do sada ne liječenih pacijenata te prethodnih null-respondera bez obzira naspol, podvrstu HCV, osbnovni nivo HCV RNA, IL28B genotip i ozbiljnost fibroze.

COMMAND: Daclatasvir plus PegIFN/RBV poboljšava omjer stalnog virološkog odgovora u 24 tjedna u usporedbi sa Pegiliranim interferonom/RBV kod do sada ne liječenih pacijenata sa HCV genotipom 2/3. Trostruki režim lijekova je omogućio 83% pacijenata da primaju tretman u skraćenom vremenu od samo 12 ili 16 tjedana a sigurnost i tolerancija je bila usporediva sa samostalnim pegIFN/RBV.

Ledipasvir, GS-9451 i Peginterferon/Ribavirin su postigli 70% stalnog virološkog odgovora u 12 tjedana sa dobrom tolerancijom kod prethodno liječenih pacijenata sa HCV genotipom 1. U ovoj studiji 71% pacijenata je bilo u prilici primati skraćenu 24 tjednu terapiju; sigurnosni profil je bio konzistentan sa samostalnim peginterferonom/ribavirinom.

QUANTUM: Režim Sofosbuvir/Ribavirin bez interferona je postigao 52-72% stalan virološki odgovor u 12 tjedana kod do sada ne liječenih pacijenata sa kroničnom HCV infekcijom. QUANTUM je također identificirao povećane vrijednosti ALT i/ili AST povezane sa guanidin analogom nukleotida GS-0938 što je rezltiralo da dio pokusa koji je uključivao GS-0938 bude zaustavljen.

Primijećena je manja učestalost hepatocelularnog karcinoma nego li što je predviđena kod pacijenata sa kroničnim hepatitisom B a koji primaju Tenofovir u 3 fazi kliničkih pokusa. Učinak Tenofovira je bio primjetniji kod pacijenata bez tenofovira, pojavljujući se 2 godine nakon tretmana postižući statistički značaj 6 godina nakon tretmana.

Produžena antivirusna terapija na osnovi Tenofovira je održala supresiju HBV DNA kod pacijenata sa kroničnim hepatitisom B (HBV), normalnim nivoima ALT i visokim nivoima HBV DNA. Supresija HBV DNA je bila povećana sa tenofovirom plus emtricitabinom u usporedbi samo sa tenofovirom ali je sigurnosni profil oba režima bio povoljan kroz 192 tjedna studije.

LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)