Vertex je objavio privremene rezultate terapije bazirane na Telapreviru kod pacijenata sa kroničnim hepatitisom C i genotipom 1 koji nisu postigli kontinuirani virološki odgovor sa prethodnim tertmanom pegiliranim interferonom i ribavirinom

VertexPrivremeni rezultati su iz trenutne otvorene studije 107 koja je bila dizajnirana da omogući pristup Telapreviru kod pacijenata koji su zadovoljavali kriterije tj. nisu imali nikakav ili samo djelomični odgovor na terapiju ili se dogodio relaps nakon završetka 48 tjedne terapije pegiliranim interferonom i ribavirinom u kontrolnom dijelu faze 2b PROVE studije Telaprevira.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated razvija Telaprevir u suradnji sa Tibotecom.

U privremenoj analizi pacijenti liječeni sa telaprevirom u kombinaciji sa pegiliranim interrferonom i ribavirinom su prikazali visoki omjer virološkog odgovora u četvrtom tjednu (49 od 60 pacijenata je postiglo HCV-RNA<25 IU/mL). Izgleda da se ovaj virološki odgovor zadržava bez napredovanja virusa kod 36 pacijenata koji su završili 4-tjedni tretman te nastavili do 8 tjedana te kod 16 pacijenata koji su dovršili 12 tjednu terapiju.

"Iako rani, ovi rezultati su vrlo obećavajući. Pacijenti koji nisu postigli kontinuirani virološki odgovor sa prethodnim tretmanom predstavljaju najveći zahtjev pred medicinom u svezi hepatitisa C pošto samo 10-15% od ponovno liječenih sa trenutnim terapijama postignu kontinuirani virološki odgovor. Činjenica da su najteže lječivi pacijenti pokazali kvalitetan rani odgovor je vrlo ohrabrujuća," izjavio je Fred Poordad, studijski autor PROVE1 i 107 studija i šef hepatologije u Cedars-Sinai Centru za jetrena oboljenja i transplantacije.

Snimke izlaganja o Telapreviru na EASL-u*

Prvi dio izlaganja
{flv}vijesti/2008/Telaprevir_EASL_1{/flv}
Drugi dio izlaganja
{flv}vijesti/2008/Telaprevir_EASL_2{/flv}

Privremeni sažetak analize podataka studije 107

Rezultati 107 studije predstavljene na EASL-u predstavljaju privremenu analizu za pacijente koji su primali terapiju baziranu na Telapreviru. Pacijenti su se mogli prijaviti na 107 studiju ako prethodno nisu postigli kontinuirani virološki odgovor u kontroliranom dijelu faze 2b telaprevir studije - PROVE 1,2 i 3. Ovi pacijenti su bili pomno praćeni u PROVE studijama i mogu biti karakterizirani kao ne-responderi, djelomični responderi ili relapseri na standardni tretman. Ne-responderi su definirani kao pacijenti koji su imali smanjenje manje od 1 log 10 u HCV RNA u 12-om tjednu ali su imali detektabilan HCV RNA u 24-o tjednu. Djelomični responderi su definirani kao pacijenti koj su imali smanjenje veće od 2 log 10 u HCV rNA u 12-om tjednu ali su imali detektabilan HCV RNA u 24-om tjednu. Relapseri su definirani kao pacijenti koji su imali nedetektabilan HCV RNA na kraju terapije ali se nakon prestanka tretmana ponovno pojavio detektabilan HCV RNA.

Rezultati uključuju podatke svih pacijenata prijavljenih u studiju 107 koji su primili najmanje jednu dozu tretmana baziranog na Telapreviru i koji su dovršili 4-tjednu procjenu. U vrijeme analize, 72 pacijenta su primili najmanje jednu dozu studijskog lijeka a 60 pacijenata je dovršilo četvrti tjedan terapije. Pacijenti su nastavili tretman u 4 i 12 tjednu ako se nije pojavio kriterij za prekid koji je bio definiran da je HCV RNA >25 IU/mL na bilo kojoj od vremenskih pozicija. Devet pacijenata je prekinulo sve studijske tretmane prije 12-og tjedna uključujući 5 pacijenata koji su u 4. tjednu postigli kriterij za prekid tretmana, 2 pacijenta koji su doživjeli značajan napredak (oba u drugom tjednu) i jedan pacijent koji prekinuo tretman zbog nepovoljnog učinka te zadovoljenja kriterija za prekid tretmana.
Prijašnji virološki odgovor u fazi 2
kontrolnog dijela studije 1
Privremeni HCV RNA rezultati kod pacijenata u četvrtom, osmom i dvanaestom tjednu procjene

4. tjedan <25 IU/mL

4. tjedan <10 IU/mL

8. tjedan <10 IU/mL

12. tjedan <10 Iu/mL

4 tjedan ne-respondera 2

18 od 24

8 od 24

10 od 15

8 od 9

12 tjedan ne-respondera 2

7 od 10

5 od 10

5 od 5

3 od 3

djelomični responderi 3

18 od 19

15 od 19

9 od 9

1 od 1

znatan napredak 4

1 od 1

1 od 1

1 od 1

relapseri 5

5 od 6a

4 od 5b

6 od 6

2 od 21- svaka kategorija predstavlja drugu grupu pacijenata
2- nulti responderi definirani kao ne-responderi u 4-om tjednu (smanjenje <1 log HCV RNA u 4-om tjednu) ili kao ne-responderi u 12-om tjednu (smanjenje <2 log HCV RNA do 12-og tjedna)
3- djelomični responderi definirani kao smanjenje 2 log u 24-om tjednu; detektabilni HCV RNA u 24-om tjednu
4- značajan napredak definiran kao detektabilan HCV RNA za vrijeme tretmana nakon postizanja nedetektabilnog HCV RNA
5- relapseri definirani kao nedetektabilni HCV RNA na kraju tretmana ali sa recidivom a-nije dobiven jedan uzorak. b-ne uključuje uzorak koji nedostaje.

Primijećen je mali omjer virusnog napretka za vrijeme tretmana. Dva pacijenta u drugom tjednu su doživjela ponovno pojavljivanje virusa definirano kao povećanje HCV RNA tijekom tretmana od >1 log10 najnižeg stupnja ili povećanje do >100 IU/mL kod pacijenata kod kojih je prethodno bila nedetektabilna. Ponovno pojavljivanje virusa nije bilo primijećeno kod drugih pacijenata u ovoj privremenoj analizi podataka.
"Ovi podaci predstavljaju prvu demonstraciju potencijala HCV proteazno-inhibitorskog baziranog režima koji pružaju uvid u značajnu antivirusnu aktivnost kod pacijenata koji nisu postigli kontinuirani virološki odgovor sa trenutnim tretmanom," izjavio je dr. John Alam, izvršni potpredsjednik medicinskog razvoja i glavni medicinski referent Vertexa. "Iako će nam biti potrebni budući podaci o razvoju kako bismo potpuno razumjeli ulogu telaprevira u ponovnom liječenju HCV pacijenata, mi smo vrlo zadovoljni sa ovim ranim rezultatima. Ovo je značajan korak naprijed u istraživanju telaprevira u ovom važnom dijelu populacije pacijenata".

Moguće nuspojave

U ovoj privremenoj analizi negativne nuspojave su bile slične kao one uobičajene prilikom uzimanja pegiliranog interferona i ribavirina a uključuju umor, mučninu, osip, glavobolju, gastrointestinalne poremećaje i anemiju i konzistentne su sa prethodno prijavljenim kod pacijenata koji su bili liječeni sa telaprevirom u PROVE studiji. Dva pacijenta su prekinula tretman zbog ozbiljnih nuspojava uključujući prekid terapije zbog pleuritisa/tietzeovog sindroma a jedan zbog općenitog osipa.

O Telapreviru (VX-950)
Telaprevir (VX-950)je istražni oralni inhibitor proteaze, enzim neophodan za replikaciju virusa i najnaprednije istraživačko sredstvo u razvoju koji posebno cilja na HCV. Telaprevir je prvi inhibitor proteaze hepatitisa C u trećoj fazi kliničkog pokusa. Treća faza ADVANCE pokusa predviđa uključivanje 1050 do sada ne liječenih HCV pacijenata sa genotipom 1 i procjenjivati će 24 tjedni režim Telaprevira u usporedbi sa 48 tjednim kontrolnim dijelom tretmana. Vertex također provodi svjetsku 2b fazu kliničkog razvoja telaprevira uključujući PROVE 1 i PROVE 2 kod do sada neliječenih HCV pacijenta sa genotipom 1 a PROVE 3 studija kod HCV pacijenata sa genotipom 1 koji nisu postigli kontinuirani virološki odgovor sa prethodnom terapijom baziranoj na pegiliranom interferonu.

Vertex zadržava komercijalna prava na Telaprevir u Sjevernoj Americi. Vertex i Tibotec surađuju na komercijalnom razvoju Telaprevira u Europi, Južnoj merci, Australiji, Bliskom Istoku i drugim zemljama. Vertex surađuje i sa Mitsubishi Pharma kako bi razvio i komercijalizirao telaprevir u Japanu i određenim zemljama Dalekog Istoka.


*video snimke veće kvalitete možete pronaći u našoj arhivi

Izvor www.natap.org

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)