Terapija Entecavirom poboljšava rezultate mjerenja krutosti jetara kod pacijenata sa kroničnim hepatitisom B

HBVPrema podacima iz nedavne studije, pacijenti sa kroničnim hepatitisom B su imali veće šanse za poboljšanje krutosti njihovih jetara kod terapije Entecavirom.

Istraživači su analizirali 233 pacijenata sa kroničnim hepatitisom B (HBV) koji su bili na terapiji Enecavirom (ETV) te prošli najmanje dva mjerenja gustoće jetara (liver stiffness measurements - LSM) u periodu od kolovoza 2008 i veljače 2012 godine na Kaohsiung Chang Gung Memorial hospital u Taiwanu. Srednja starost pacijenata je bila 51.4 godine (168 muškaraca i 65 žena). Prva grupa se sastojala od 132 (56.6%) pacijenta bez ciroze a druga grupa je uključivala 101 (43.4%) pacijenata sa cirozom. Terapija Entecavirom je davana pacijentima u dnevnim dozama od 0.5 mg. Kod svakog pacijenta je bilo korišteno deset LSM.

Prema rezultatima, druga grupa je imala veći omjer HBeAg – i početnu LSM vrijednost. Druga grupa pacijenata je bila duže liječena sa Entecavirom u usporedbi sa prvom grupom pacijenata (110 vs. 89.4 tjedana). Nakon terapije Entecavirom, nivo HBV DNA se smanjio u obje grupe ((3.64±2.6 IU/L na 1.26±0.6 IU/L u grupi 1 i 3.53±2.5 IU/L to 1.1±0.2 IU/L u grupi 2). Pacijenti bez ciroze su pokazali smanjenje HBsAg (3.22±0.9 IU/mL na 2.96±1.1 IU/mL) nakon terapije dok pacijenti sa cirozom nisu imali smanjenje. Obje grupe su imale smanjenje ALT, AST i LSM tijekom period praćenja u usporedbi sa početnim vrijednostima.

U multivarijantnoj analizi prve grupe, veća početna LSM vrijednost i evidentna HBsAg su doprinijeli smanjenju vrijednosti LSM. U drugoj grupi je došlo do povećanja vrijednosti LSM zbog dijabetes melitusa, dok su početne vrijednosti LSM i AST nivoa veće od 40 IU/L bili faktori koji su smanjili vrijednost LSM.

„Kao zaključak, osim AST i ALT nivoa, vrijednost LSM je također bila poboljšana kod pacinenata sa kroničnim hepatitisom B na terapiji Entecavirom,“ izjavili su istraživači. „Pokazalo se da je velika početna vrijednost LSM povezana sa značajno smanjenom LSM vrijednosti u periodu praćenja.. Ipak, ALT u periodu praćenja koji je bio veći od 40 IU/L se pokazala kao faktor koji pridonosi povećanju LSM kod pacijenata bez ciroze a prisutnost dijabetes melitusa se pokazala kao faktor koji pridonosi povećanju LSM kod pacijenata sa cirozom.“


LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)