Smanjeni rizik od nastanka raka jetre povezan sa povećanom konzumacijom kave

KavaNova, velika prospektna studija zasnovana na većoj populaciji potvrđuje obrnutu povezanost između konzumacije kave i rizika od nastanka raka jetre. Studija je također otkrila da je povećani nivo gama glutamil transferaza (GGT) u krvi povezan sa povećanim rizikom nastanka ove bolesti. Ovi rezultati su objavljeni u Srpanjskom broju Hepatology žurnala. Istraživači predvođeni Gang Hu sa Helsinškog Univerziteta su krenuli u istraživanje povezanosti između konzumacije kave i GGT u serumu sa rizikom nastanka raka jetre na velikom dijelu populacije.

Stanovnici Finske piju više kave po glavi stanovnika od Japanaca, Amerikanaca, Talijana i drugih Europskih naroda pa su u odnosu na to Hu i njegove kolege studirale 60 323 Finskih sudionika starosne supine između 25 i 74 godine kod kojih je kao polazište uzeta činjenica da nemaju rak. Finci su bili uključeni sedam nezavisnih unakrsno odabranih istraživanja izvršenih između 1972 i 2002 te u slijedu do 2006 godine.

Sudionici su dovršili upitnik putem emaila vezan uz njihovu medicinsku povijest, socioekonomske faktore te prehrambene i životne navike. Klinički podaci su bili raspoloživi za podgrupu sudionika uključujući nivo GGT u serumu. Podaci o kasnijim dijagnozama raka su prikupljeni iz Finskog registra oboljelih od raka.

Temeljeno na njihovim odgovorima na pitanje: "Koliko šalica kave popijete dnevno?" sudionici su bili podijeljeni u pet kategorija: 0-1 šalice, 2-3 šalice, 4-5 šalica, 6-7 šalica, i 8 ili više šalica dnevno. Nakon srednjeg perioda naknadnog praćenja od 19.3 godina, kod 128 sudionika je dijagnosticiran rak jetre.

Istraživači su zabilježili obrnutu vezu između konzumiranja kave i rizika primarnog raka jetre. Pronašli su da je omjer multivarijabilnog rizika od raka jetre padao za svaku grupu koja je pila više kave. Padao je od 1.00 za grupu koja je pila 0-1 šalice, do 0.66 za grupu od 2-3 šalice, do 0.44 za grupu od 4-5 šalica, do0.38 za grupu od 6-7 šalica do 0.32 za grupu od 8 ili više šalica dnevno. "Biološki mehanizmi koji stoje u pozadini povezanosti između konzumacije kave i rizika raka jetre su nepoznati",naglasili su autori.

Također su otkrili da da je nivo GGT u serumu bio povezan sa povećanim rizikom od raka jetre. Omjer rizika od raka jetre za najveći nasuprot najmanjem kvartilu GGT u serumu je bio 3.13. "Ipak, obrnuta povezanost između konzumacije kave i rizika od raka jetre je bila konzistentna kod sudionika na bilo kojem nivou GGT u serumu."

Prateći uvodnik koji je napisao Carlo La Vecchia iz Milana kaže sa HU-ova nova studija čvrsto potvrđuje obrnutu povezanost između pijenja kave i rizika od nastanka raka jetre iako još uvijek ne znamo da li je uzročna. Izjavio je da "nadalje, studija osigurava originalan i važan kvantitativni dokaz da su nivoi GGT povezani sa naknadnim pojavljivanjem raka jetre sa sveukupnim relativnim rizikom od 2.3."

La Vecchia je zabilježio da ipak "ostaje poteškoća kako prevesti obrnutu povezanost između konzumiranja kave i raka jetre koja je primijećena u epidemiološkim studijama u potencijalne implikacije za prevenciju raka jetre povećanjem konzumacije kave."


Izvor: www.medicalnewstoday.com

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)