Kombinirana terapija Entecavirom i Tenofovirom kod kroničnog hepatitisa B

entecavir tenofovirTerapija „spašavanja“ kod pacijenata sa uznapredovanom fibrozom i višestrukim prethodnim neuspješnim tretmanima. Rezultati iz međunarodne multicentralne kohortne studije.

Podloga studije: U prošlosti je liječenje kroničnog HBV sa nukleoz(t)idima analozima upotrebom sekvencijalne monoterapije dovodilo do selektivne višestruke mutacijske otpornosti, izlažući opasnosti pacijente sa uznapredovanim jetrenim oboljenjem zbog pogoršavanja hepatične upale.

Cilj ove kohortne studije je istraživanje efikasnosti i sigurnosti tenofovira i entecavira (1mg) kod do sada liječenih pacijenata. Kombinirana terapija je pokrenuta kao terapija spašavanja kod 39 suglasnih HBV mono inficiranih pacijenata sa sa višestrukom HBV otpornošću na lijekove ili sa samo djelomičnim  odgovorom na prethodne terapije i uznapredovanim jetrenim oboljenjem. Studija je provođena u 8 Europskih referentnih centara. ALT, HBV-DNA i HBsAg su bili kvantitativno mjereni u početku te svakih 3 mjeseca.

Rezultati: bilo je uključeno 39 pacijenata (23 HBeAg pozitivnih) prosječne starosti 48 godina i 3 linije predtretmana (medijan, raspon 1-6). Početni ALT medijan je bio 1.2 ULN (raspon 0.38-4.1) a HBV-DNA je bio 1.7x104 IU/ML (raspon 900-1x1011 IU/ml). Medijan trajanja tretmana nakon početka kombinirane terapije je bio 10.5 mjeseci (raspon 1-42 mjeseci), bez značajnih kliničkih nuspojava. Medijan nivo HBV-DNA je značajno pao za 3.5 log (raspon 0-8log; p<0.0001) a 31/39 pacijenata je postiglo nedetektabilnu HBV-DNA (<80 IU/ml). Ovo je bilo popraćeno sa značajnim padom ALT (medijan 0.68 ULN; raspon 0.2-2.9; p=0.001). Svi pacijenti sa detektabilnim HBV DNA su imali trajanje tretmana <6 mjeseci.

Tri pacijenta su izgubila HBeAg (nakon 18, 21 i 24 mjeseca) a jedan pacijent je imao HBs serokonverziju. Pacijenti sa cirozom jetre nisu razvili kliničku dekompenzaciju ali su dva pacijenta sa cirozom i nedetektabilnom HBV DNA razvili hepatocelularni karcinom.

Terapija spašavanja sa entecavirom i tenofovirom kod HBV mono-inficiranih pacijenta kod kojih je došlo do kompleksne virusne otpornosti ili koji su pokazali samo djelomični antivirusni odgovor na prethodne terapije je bila visoko efikasna, sigurna i dobro podnošena među pacijentima sa uznapredovanim jetrenim oboljenjem. Sigurno je potrebno još podataka kako bi se procijenila dugotrajna sigurnost, efikasnost, i sprečavanje pojavljivanja novih virusnih mutacija kod ove teško lječive populacije pacijenata.

Izvor: LINK

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)