Prisutnost rtA194T (alanin u treonin) u početnim vrijednostima ne smanjuje efikasnost Tenofovira (TDF- tenofovir disoproxil fumarate) kod pacijenata s otpornošću na Lamivudin (LAM)

Sažetak autora

AASLDrtA194T je otkrivena kod 10 pacijenata, do sada ne liječenih TDF s razvijenom otpornošću na Lamivudin s kroničnim hepatitisom B
- uvijek u povezanosti s L180M + M204V/I
- uobičajeno kao čista virusna vrsta ili miješana populacija

TDF samostalno ili u kombinaciji se koristio kao terapija spašavanja 7 pacijenata
- srednje vrijeme tretmana od 9.6 mjeseci
- HBV DNA nedetektabilna kod 4 pacijenta
- normalizacija ALT kod 5 pacijenta

Zaključak autora

Čini se kako rtA194T nije povezana sa smanjenom virusnom supresijom ili efikasnošću među HBV pacijentima s otpornošću na Lamivudin saniranim s TDF u kratkom period naknadnog praćenja.

Ovi rezultati sugeriraju kako rtA194T može predstavljati virusnu polimorfiju ili LAM kompenzacijsku mutaciju nego li naznaku TDF mutacije.

Potrebne su daljnje kliničke studije kako bi se potpuno karakterizirala antivirusna zamjena povezana s TDF otpornošću.

Pozadina

Tenofovir (TDF) je snažan oralni nukleotid analog adenozina.

TDF je prikazao sigurnost i efikasnost u ključnim studijama za tretman kroničnog hepatitis B.

Antivirusna-otporna mutacija povezana s virološkim probojem kod TDF terapije nije do sada potpuno karakterizirana.

Kod 2/45 (5%) HIV-HBV koinficiranih pacijenata liječenih s TDF i Lamivudinom nakon 48-77 tjedana je pronađena nova HBV  mutacija,  rtA194 (alanin u treonin) s povezanošću s L180M + M204V.

In vitro fenotipska analiza prikrivenih klonova A194T+L180M+M204V je otkrila 2 do 10 stupnjeva povećanje kod IC50 u TDF u usporedbi s divljim tipom virusa.

In vitro osjetljivost A194T zamjene je bila istražena u odvojenoj studiji.

Samostalni A194T nije prouzročio značajnije smanjenje kod TDF osjetljivosti.

Malo je vjerovatno kako kombinacija A194T/L180M/M204V uzrokuje kliničku otpornost na TDF kod HBV pacijenata.

Ipak, kod HBV monoinficiranih pacijenata nije opisana niti jedna otpornost na Tenofovir  povezana s mutacijama polimeraze.

Klinički značaj rtA194T zamjene je nepoznat kod pacijenata s kroničnim hepatitisom B.


Cilj

Određivanje efikasnosti rtA194T u odgovoru na tretman TDF300 mg dnevno kod pacijenata s HBV LAM otpornošću.

Pacijenti I metode
Odrasli HBV pacijenti koji su primali oralnu antivirusnu terapiju u University Health Network Liver Clinics (Toronto, Kanada) su bili praćeni za genotipsku antivirusnu otpornost.

Rutinsko vađenje krvi, HBV serologija i HBV DNA nivoi su bili mjereni svaka 3 mjeseca na tretmanu.

Testiranje na otpornost je bilo izvršeno na svim pacijentima kod kojih se razvio virološki proboj
- potvrđeni porast HBV dNA > 1log IU/mL u usporedbi s najnižom točkom
- kod onih pacijenata koji nisu uspjeli postići nedetektabilnu HBV DNA 6 mjeseci nakon početka antivirusne terapije

Genotipizacija i otkrivanje otpornih mutacija je izvršeno korištenjem linijskim probnim testovima
- InnoLiPA HBV DR v3 (InnoGenetics, Ghent, Belgium)

HBV DNA je mjeren korištenjem „real-time“ PCR (Roche, TaqMan 48, LLQ 12 IU/mL).

REZULTATI

Karakteristike pacijenata (n=10)

Srednja starost (godine)

48±17

Muškarci : Žene

7:3

% HBeAg-pozitivnih

40

Srednji ALT (U/L)

52±34

Srednji HBV DNA (IU/mL)

5.5±2.5

Srednja vrijednost trombocita (Bil/L)

207

% ciroze (na ultrazvuku ili biopsiji jetre)

70

HBV genotip (A/B/C/D)

2/3/3/2

prosječno vrijeme na Lamivudinu (mjeseci)

43±22Od 283 odraslih pacijenata s kroničnim hepatitisom B koji su prošli neprekinuti tretman i testirani na antivirusnu otpornost, 10 (3.5%)  se pojavio rtA194T.

Otkrivena je povezanost rtA194T  sa rtA194T rtL180M + rtM204V/I kod svih 10 pacijenata

Pacijent

Genotip

L80V

V173

L180M

M204V/I

A194T

1

C

+

-

+

+

prisutno

2

B

+

-

+

+

mješovito

3

D

-

+

+

+

prisutno

4

D

+

-

+

+

prisutno

5

A

+

-

+

+

mješovito

6

B

-

-

+

+

prisutno

7

B

-

-

+

+

prisutno

8

C

-

-

+

+

prisutno

9

C

-

-

+

+

mješovito

10

A

-

-

+

+

prisutno

 

Terapija spašavanja

Pacijent

Tretman

Srednje vrijeme

trajanja

(mjeseci)

Zadnji

ALT

(IU/mL)

Polazni

HBV-DNA

(log10 IU/mL)

Zadnji

HBV-DNA

(log10 IU/mL)

3

LAM+ADV

15

31

3.6

1.3

4

LAM+TDF

9

28

6.1

1.3

5

LAM+TDF

6

37

6.4

1.1

6

samostalni TDF

10

24

4.3

<1.0

8

FCT+TDF

12

51

5.9

<1.0

9

samostalni TDF

6

73

4.5

2.4

10

samostalni TDF

9

24

5.3

<1.0

LAM: lamivudin 100mg dnevno
ADV: adefovir 10mg dnevno
TDF: tenofovir 300mg dnevno
FTC: emtricitabine 200mg dnevno

Izvor: www.natap.org, originalni članak možete pročitati ovdje

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)