Otvoreno pismo HZZO-u povodom odluke da od 1.lipnja 2014.g. trošak lijekova za liječenje hepatitisa tereti proračune zdravstvenih ustanova

U nastavku teksta donosimo otvoreno pismo koje je Savez oboljelih od hepatitisa Republike Hrvatske uputio Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje povodom odluke kojom će, od 1. lipnja 2014. godine, trošak lijekova za liječenje hepatitisa ići na teret proračuna zdravstvenih ustanova, a ne, kao do sada, na teret sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji posebno skupih lijekova.

 

Poštovani,

obraćamo Vam se nastavno na informacije dobivene iz medija i potvrđene u kontaktu sa zdravstvenim ustanovama u kojima se liječe oboljeli od hepatitisa, da će se Odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) počevši od 1. lipnja 2014. godine  trošak lijekova za liječenje hepatitisa teretiti na proračune zdravstvenih ustanova, a ne kao do sada na teret sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji posebno skupih lijekova.
Imajući u vidu činjenicu da se radi o posebno skupim lijekovima za koje nisu osigurana odgovarajuća sredstva u proračunima zdravstvenih ustanova, ovakvom Odlukom dovodite u pitanje ne samo liječenje novih bolesnika s hepatitisom već i nastavak liječenja onih bolesnika u kojih je terapija već započeta. Odluka HZZO-a da se „do daljnjeg“ financiranje liječenja hepatitisa provodi na teret proračuna zdravstvenih ustanova, pacijentima znači „do daljnjeg“ NEDOSTUPNOST i obustavu liječenja te diskriminira oboljele od hepatitisa u odnosu na bolesnike s drugim dijagnozama za čije su liječenje potrebni posebno skupi lijekovi, a što je u suprotnosti s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije1.
Gospodine Varga, zahtijevamo da pacijentima oboljelim od hepatitisa vrate ukinuto im osnovno ljudsko pravo na liječenje i medicinsku skrb2.  Kao građani Republike Hrvatske, oboljeli od hepatitisa imaju zajamčena jednaka prava na liječenje kao i osobe oboljele od raka, hemofilije ili bilo koje druge bolesti čije liječenje se financira iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji posebno skupih lijekova.
U ime Hrvatske udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa (HULOH) „Hepatos“ i Saveza oboljelih od hepatitisa Republike Hrvatske (SOH RH) te kao povjerenik Svjetske zdravstvene organizacije za hepatitise u RH i predsjednica Europske asocijacije udruga pacijenata - European Liver Patient Association (ELPA)  naglašavam da je ovakva odluka neprihvatljiva iz nekoliko aspekata:

•    Sredstva iz grupacije posebno skupih lijekova osigurana su iz proračuna RH prije 10-tak godina upravo kako bi se omogućilo liječenje bolesnika oboljelih od teških bolesti i stanja (npr. maligna oboljenja, hemofilija, hepatitis i sl.) jer ni tada kao ni danas trošak liječenja ovih bolesti nije bilo moguće pokriti iz proračunskih sredstava zdravstvenih ustanova. Nepobitna je činjenica da je bolnički sustav u RH i danas financijski preopterećen te da će na ovaj način biti onemogućeno liječenje bolesnika oboljelih od hepatitisa.

•    Hrvatskim bolesnicima oboljelim od hepatitisa je posljednjih 10 godina bilo omogućeno liječenje iz sredstava posebno skupih lijekova, a od sredine prošle godine je bilo dostupno liječenje novom generacijom lijekova znatno bolje učinkovitosti kojom se omogućuje trajno izlječenje većine bolesnika. Lijekovi  nove generacije se zbog toga smatraju zlatnim standardom u svijetu  i prvi su izbor u liječenju kroničnog hepatitisa. Ovom Odlukom onemogućit će se izlječenje bolesnika koji će tako zbog kroničnog karaktera bolesti i komplikacija kao što su transplatacija jetre i karcinom jetre biti trajno i sve veće opterećenje za zdravstveni sustav, a time i za HZZO.

•    Kao što je već navedeno, dodatno zabrinjava činjenica da je ovom Odlukom, onemogućena dostupnost liječenju jedino bolesnicima oboljelim od hepatitisa čime nas se evidentno diskriminira u odnosu na druge bolesti i stanja liječenje kojih će se i nadalje pokrivati iz sredstava za posebno skupe lijekove. Nadalje, upitan je nastavak liječenja onih bolesnika koji su liječenje već započeli na teret sredstava za posebno skupe lijekove, a kojima će ovom Odlukom nastavak liječenja biti onemogućen.

•    Napisi u medijima o zlouporabi i neadekvatnom propisivanju lijekova netočni su jer opravdanost za primjenu posebno skupih lijekova u skladu sa smjernicama, utvrđenim Osnovnom listom lijekova HZZO-a, temeljem čega su se troškovi za te lijekove mogli teretiti iz sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji posebno skupih lijekova utvrđuje i odobrava Direkcija HZZO-a.

•    Ističemo da je hepatitis u Republici Hrvatskoj prepoznat kao javnozdravstveni problem te je Hrvatska usvojila Rezoluciju o borbi protiv virusnih hepatitisa 22. 05. 2009. godine i time obvezala sve nadležne institucije
-    da prepoznaju virusni hepatitis kao jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj,
-    da ukažu na važnost sprječavanja širenja infekcije virusima hepatitisa a u cilju zaštite zdravlja svih naših građana,
-    da naglase sve mjere sprječavanja širenja infekcije, uključivo mjere prevencije i liječenja, koje dovode do smanjenja izvor virusa hepatitisa u općoj populaciji,
-    da ukažu na činjenicu da smanjenje izvora virusa predstavlja troškovno najučinkovitiju dugoročnu strategiju stavljanja pod nadzor virusnih hepatitisa,
-    da naglase važnost ranog otkrivanja virusnih hepatitisa,
-    da naglase neophodnost promptnog i optimalnog liječenja virusnih hepatitisa,
-    da ukažu na važnost nadzora visokorizičnih skupina za virusni hepatitis radi učinkovitog sprječavanja razvoja ciroze i karcinoma jetre,
-    da potiču dostupnost liječenju teških posljedica virusnih hepatitisa,
-    da kontinuirano razvijaju i podižu razinu svijesti o virusnim hepatitisima što će utjecati na destigmatizaciju ove bolesti.
Sukladno navedenom, ovom Odlukom je zanemarena obaveza Republike Hrvatske da osigura jednake uvjete za dijagnosticiranje i liječenje virusnih hepatitisa u svim županijama, sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske o jednakoj dostupnosti zdravstvene zaštite svima.

•    Nadalje, napominjemo da je na 67. Skupštini Svjetske Zdravstvene Organizacije, 22. svibnja ove godine usvojena i nova Rezolucija o hepatitisima kojom je hepatitis prepoznat kao javnozdravstveni problem i kojom se pozivaju Vlade država da poduzmu odgovarajuće aktivnosti s ciljem prevencije, dijagnoze i liječenja virusnog hepatitisa.
U Rezoluciji se poseban naglasak stavlja na liječenje od hepatitisa C, obzirom da za hepatitis C ne postoji cjepivo, a trenutne terapije omogućuju visok postotak izlječenja koji se povećava s nadolazećim terapijama. Također, iako za hepatitis B postoji preventiva u obliku cjepiva, u Republici Hrvatskoj postoji preko 25.000 osoba kronično zaraženo virusom hepatitisa B kod kojih bi dostupne terapije prevenirale nastanak ciroze i primarnog raka jetre, a koji bi dodatno opteretili Hrvatski zdravstveni sustav ukoliko se ne liječe.
Slijedom svega navedenog zahtijevamo da se ova za pacijente štetna Odluka HZZO-a o daljnjem financiranju lijekova za liječenje hepatitisa iz sredstava bolničkih proračuna u hitnom postupku poništi budući da je ista zbog ograničenih sredstava bolničkih proračuna za oboljele od hepatitisa diskriminatorna, te da se bolesnicima oboljelim od hepatitisa u Republici Hrvatskoj omogući ravnopravna dostupnost liječenju kao i svim drugim bolesnicima čije se liječenje provodi na teret sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji posebno skupih lijekova.

 1 Članak 1., 2.  8. i  9.st.1 Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN broj 85/08 i 112/12) - http://www.zakon.hr/z/490/Zakon-o-suzbijanju-diskriminacije

 2 Članak 25. OPĆE DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA  -  http://www.uljppnm.vlada.hr/images/pdf/medjunarodni/opca_deklaracija_o_ljudskim%20pravima.pdf

S poštovanjem,


mr.sc.Tatjana Reić, dr.med.vet

O tome obavijest:
-    Ministarstvo zdravlja, ministar prof. dr. sc. Rajko Ostojić;
-    Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović;
-    Vlada Republike Hrvatske;
-    Hrvatski zavod za javno zdravstvo
-    Pučki pravobranitelj RH;
-    Ured Svjetske zdravstvene organizacije u RH;
-    Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH;
-    institucije, zdravstveni stručnjaci i društva (u RH i inozemstvu);
-    mediji u RH.

Predsjednica Društva ponovo u Gruziji

Po 9. put Predsjednica Društva mr.sc. Tatjana Reić, kao savjetnica, sudjelovala je u radu Technical Advisory Group u Tbilisi, Gruzija. U vremenu 15.-17.05.2024. navedena grupa, koju čine 8 savjetnika...

Mobilni InfoHep Centar

Mobilni InfoHep Centar je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu. Njegovim radom, a u suradnji sa stručnjacima regionalnih Zavoda za Javno Zdravstvo i bolničkih centara diljem Republike Hrvatske, po prvi put kompletna i izvrsna usluga (povjerljivo i anonimno savjetovanje i testiranje, pretraga jetre elastografijom te zakazivanje termina kod liječnika specijaliste) dovodi se na teren korisnicima.

Pročitaj više
info-icon
info-icon

PODRŠKA

PRIMATELJ:
ime - HEPATOS
adresa - Doverska 29, 21 000 Split
banka - OTP banka
IBAN - HR5224070001100573436

PODRŠKA

Na ovom mjestu ćemo sa velikim zadovoljstvom objavljivati popis osoba i poduzeća koji su „Hepatosu“ ukazali povjerenje i ponudili svoju pomoć na način na koji su najbolje mogli. Netko nam je financijski pomogao, netko je pomogao u uređivanju prostora, netko je pomogao u stručnom usavršavanju djelatnika, netko je poklonio dragocjene trenutke svog slobodnog vremena, netko toplu ljudsku riječ.

SVIMA VAM OD SRCA HVALA! BEZ VAS BI RAD NAŠEG DRUŠTVA BIO NEODRŽIV!

pogledaj više

Online savjetovalište

info-icon

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja na našem forumu. U našoj novoj rubrici „On-line savjetovalište“ na Vaša pitanja odgovarat će vodeći stručnjaci iz područja hepatologije. Na neke upite, na žalost, nećemo moći odgovoriti te ćete se za odgovore na neka pitanja specifično vezana za vaš zdravstveni problem morati obratiti svom liječniku.

Da bismo Vam mogli poslati odgovor na Vaše pitanje, morate nam ostaviti Vašu e-mail adresu. Ukoliko ne želite ostaviti svoju privatnu e-mail adresu, otvorite novu na nekom od mnogih besplatnih e-mail servisa (google, yahoo, net.hr)