Naslovnica Terapija Terapija za Hepatitis B Raspoložive terapije za liječenje hepatitisa B u Hrvatskoj
Raspoložive terapije za liječenje hepatitisa B u Hrvatskoj Ispis
Terapija za Hepatitis B
Srijeda, 14 DECEMBER 2011 09:28

Od 18.01.2011. primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljena u NN 1/11 od 03.01.2011., detalji ovdje i ovdje).

Od 10.05.2012. primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljena u NN 48/12 od 26.04.2012., detalji ovdje).

Od 30.05.2013. primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje objavljena u NN 47/13., 49/13. i 50/13., detalji ovdje). 

 

A) Interferon alfa 2a-2b

Indikacije za liječenje

Kronični HEPATITIS B bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina,


Kriteriji za ostvarivanje prava na liječenje

a. serološki profil- WILD type (HBeAg poz., HBV DNA poz), precore mutante (HBV DNA poz),
b. prisutna viralna replikacija > 6 mjeseci,
c. biokemijski perzistentno povišen ALT,
d. histološki ili fibroscanom dokaz kronične upale,
e. isključiti bolesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju interferonom,


Terapijski protokol

Lijek se primjenjuje u monoterapiji, pozitivni prediktivni čimbenici liječenja monoterapijom su HBeAg pozitivan KHB, visoka razina ALT-a, niža viremija, genotipovi A i D.
Interferon alfa 5 MU svakodnevno ili 10 MU 3x tjedno kroz 16 tjedana, djeca >2g 5 MU/m2 3x tjedno kroz 6 mjeseci.

 

 

B) Peginterferon alfa 2a

Indikacije za liječenje

Terapija se primjenjuje u bolesnika koji 12 mjeseci apstiniraju od i.v. droga i abuzusa alkohola te nemaju dekompenziranu cirozu i druge poznate kontraindikacije za primjenu pegiliranog interferona.
Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca.
Terapija uključuje bolesnike u dobi od 18 do 70 godina.


Kriteriji za ostvarivanje prava na liječenje

a. virološki kriteriji: HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma),
b. biokemijski kriteriji: povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja,
c. histološki kriteriji: dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa.
d. bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze pod Ishak Knodellu F >= od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa.


Terapijski protokol

Liječenje se provodi u dozi 180 mcg 1x tjedno sc. kroz 48 tjedana uz provjeru HBV DNA nakon 24 tjedna (ukoliko se ne postigne redukcija viremije za 100x od početne vrijednosti terapija se prekida).
Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 

 

 

C) Lamivudin

Indikacije za liječenje

Kronični HEPATITIS B: bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci, u dobi do 65 godina. Uključuje i liječenje perinatalne infekcije, djece starije od 2 godine, ciroze jetre, pretransplantacijskih, primatelja jetrenog presatka, imunosuprimiranih, bolesnika s hepatitis D i HIV koinfekcijom;


Kriteriji za ostvarivanje prava na liječenje

Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz slijedeće kriterije: 
a. HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma),
b. povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja
c. dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa.
d. bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze (F >= od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa).
Terapija uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom.


Terapijski protokol

Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno, do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka).
Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje.

 

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

Indikacije za primjenu za akutni fulminantni hepatitis B.
Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije.

 

Indikacije za primjenu za prevenciju vertikalne transmisije.
Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od 106 kopija/ml, te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice.

 

Indikacije za primjenu za prevenciju reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji.
Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno, te nastavlja najmanje 12 mjeseci po prekidu, ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBc pozitivnih bolesnika terapije se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu. 

 

 

D) Telbivudin

Indikacije za liječenje

Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), u bolesnika koji su razvili rezistenciju ili nuspojave na terapiju lijekom tenofovir, ili istovremeno uzimaju neki drugi nefrotoksični lijek.
Terapija se provodi u bolesnika starijih od 16 godina.


Kriteriji za ostvarivanje prava na liječenje

a. virološki kriteriji: HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma)
b. biokemijski kriteriji: povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja
c. histološki kriteriji: histološki dokaz nekroinflamatorne aktivnosti i/ili fibroze jednake ili veće od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (Fibroscan) više od 8 kPa
d. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovala fibroze po Ishak Knodellu >= od F4, odnosno Fibroscan veći od 14 kPa, ili kliničke znakove dekompenzirane ciroze.


Terapijski protokol

Terapija se provodi u dozi od 600 mg dnevno, do minimalno 3 mjeseca nakon serokonverzije HBsAg u anti HBs, ili 12 mjeseci po serokonverziji HBeAg u anti-HBe (uz nedetektabilnu HBV DNA) ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka).
Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove uz reevaluaciju 1x godišnje.

 

 

E) Tenofovir

Indikacije za liječenje

Liječenje se provodi u bolesnika starijih od 12 godina. Uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka).Kriteriji za ostvarivanje prava na liječenje

Indikacije za primjenu za kronični B hepatitis HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz
a. HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma),
b. povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja
c. dokaz histološke aktivnosti - fibroza >= od F2 ( po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa.
d. bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze po Ishak Knodellu >= od F4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa).

 

Terapijski protokol

Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje.
Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje.
Tenofovir je lijek izbora za liječenje bolesnika s kroničnim hepatitisom B koji nisu prikladni za liječenje pegiliranim interferonom alfa-2a, kao i bolesnika koji su prethodno liječeni drugim analozima nukleozida uz razvoj rezistencije.

 

**** **** **** **** **** **** **** **** ****

Indikacije za primjenu za akutni fulminantni hepatitis B.
Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije.

 

Indikacije za primjenu za prevenciju vertikalne transmisije.
Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od (10)6 kopija/ml te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice.

 

Indikacije za primjenu za prevencijureaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji može se provoditi tenofovirom u slučaju razvoja ili postojanja rezistencije na lamivudin.
Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno te nastaviti najmanje 12 mj po prekidu ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBc pozitivnih bolesnika terapija se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu. 

 

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr