Naslovnica Terapija Alternativna medicina
Alternativna medicina Ispis
Terapija

Komplementarna i alternativna medicina u hepatologiji:
Pregled dokaza učinkovitosti

Herbs


Među pacijentima s jetrenim bolestima u posljednje vrijeme je izraženo povećanje uporabe dopunske i alternativne medicine, posebno terapije temeljene na biljnim pripravcima. Najčešće korišteni biljni preparat je silymarin.

U pokusima na životinjama mnogi od uobičajeno korištenih preparata pokazali su anti-upalne i anti-fibrozne učinke. Usprkos istraživanjima koja su provedena na ljudima, a koja su pokazala poboljšanja u subjektivnim simptomima (bolje osjećanje) i biokemiji jetre, nema čvrstih podataka koji bi ukazivali na sigurno histološko i (ili) virološko poboljšanje za većinu tih proizvoda.

Loše napravljene studije, heterogena populacija pacijenata, pomanjkanje standardiziranih priprema i loše definirani ciljevi mogu djelomično objasniti konfliktne izvještaje u literaturi.

Jetrena toksičnost i interakcija s lijekovima su uobičajene kod mnogih biljnih preparata te zbog toga liječnici moraju biti upoznati s potajnim uzimanjem alternativnih preparata od strane pacijenata. Jedino dobro organizirani, nasumični i kontrolirani pokusi mogu biti u mogućnosti utvrditi imaju li biljni preparati neku ulogu kod liječenja pacijenata s akutnim ili kroničnim jetrenim bolestima. Bez toga, uporaba biljnih preparata ne može biti preporučena kod pacijenata s bolestima jetre.

Kronična bolest jetre važan je uzrok raširenosti bolesti i smrtnosti u svijetu. Konvencionalne terapijske metode za većinu jetrenih bolesti, uključujući ne-alkoholne bolesti masne jetre i virusni hepatitis, imaju ograničenu učinkovitost i potencijalne nuspojave koje mogu biti opasne po život. Ovo je dovelo do povećanja zavisnosti od dopunske i alternativne medicine (u daljnjem tekstu DAM), posebno biljne terapije. Korištenje biljne medicine prvi put je zabilježeno 2100 godina prije Krista u drevnoj Kini (Xia dinastija) i Indiji (Vedsko razdoblje).

Usprkos njihovom nedokazanom terapeutskom potencijalu, prirodni pripravci predstavljaju samo u SAD tržište vrijedno 180 milijardi dolara. Amerikanci godišnje potroše više od 6 milijardi dolara na nutricionističke pripravke, a 1 milijardu dolara samo na trave i čajeve. Samo na jedan biljni pripravak, silymarin (korišten skoro jedinstveno za jetrene bolesti) godišnje se potroši 180 milijuna dolara u Europi (pretežno u Njemačkoj). Povećanje korištenja DAM dokumentirano je s mnogim istraživanjima i anketama. Ta istraživanja pokazuju da je korištenje DAM nezavisno od uzroka oboljenja jetre te da ga češće koriste žene s visokim primanjima ili s fakultetskom naobrazbom. Dalje, 31%-40% ispitanika je priznalo da uzimanje DAM skrivaju od svojih liječnika. Zbog toga je u SAD 1998 osnovan „Nacionalni Centar za Dopunsku i Alternativnu Medicinu“. On je dio nacionalnog zdravstvenog instituta i financiran je od strane Kongresa. Njegov je cilj informiranje javnosti s pouzdanom procjenom sigurnosti i učinkovitosti DAM te pomoć u integraciji dokazanih DAM proizvoda u konvencionalnu medicinsku službu. Dodatni cilj je pribavljanje sredstava za istraživanje DAM. Trenutne studije uključuju procjenjivanje učinkovitosti čaja od klica brokula u sprečavanju raka jetre. Druge studije uključuju korištenje silymarina kod osoba koje imaju virusno smanjeni imunitet te infekciju s virusom hepatitisa C (HCV).

Postoji puno razloga za povećanje zavisnosti o DAM u svijetu, uključujući i relativni nedostatak tj. ograničenje konvencionalne terapije za bolesti kao što su hepatitis C (HCV), hepatitis B (HBV), ne-alkoholna bolesna masna jetra, i hepatocelularni karcinom.; predodžba je DAM-a kao prirodan i zbog toga siguran oblik terapije s relativno malom cijenom terapije. Kritička analiza biljnih proizvoda uvijek predstavlja izazov za one koji prakticiraju konvencionalnu medicinu zbog toga što nasumično kontrolirani pokusi (NKP) koriste strukturno definirane i standardizirane pripreme s dobro definiranim krajnjim točkama kao osnovu za sigurno i efikasno propisivanje. Kao kontrast tome, DAM, posebno biljni preparati koji su često tvorevina različitih ekstrakta od kojih su mnogi nedefinirani. Dodatno, većina tih sastojaka nije prošla testiranje NKP nego je testirana u nekontroliranim studijama uz korištenje subjektivnih (npr. nečije subjektivno poboljšanje) simptoma umjesto objektivnih konačnih ciljeva (histologija jetre, izostanak virusa). Usprkos ovim ograničenima, u ovom pregledu se pokušalo predočiti kritički pregled DAM u pacijenata s jetrenim bolestima. Zbog brojnih raspoloživih oblika DAM-a ovaj se pregled fokusirao na najčešće korištene terapije koje su u vezi s hepatotoksičnosti.


 

Biljni proizvodi s dobro definiranim kemijskim formulama

 

Ekstrakt sikavice (čička) - Silimarin

Silymarin

Ekstrakt sikavice (Silybum marianum) dio je Asteraceae porodice biljaka. Aktivna komponenta silimarin uključuje 4 flavonoida, od kojih je glavni silibinin (također poznat kao silibin). On sačinjava 80%-90% biljke dok je ostatak kemijski nedefiniran.
Farmako-kinetičke studije pokazale su postojanje velike apsorpcije silibina nakon oralnog uzimanja s polu-životom od 6 sati.

Eksperimenti na životinjama dokazuju da silimarin ima anti-oksidativna svojstva i sprječava prorjeđenje glutationa i ozljeda jetre induciranih otrovom zelene pupavke, karbon tetrakloridom i paracetamolom. Također je poznato da Silimarin djeluje na smanjenje temperature. U laboratorijskim uvjetima, silimarin blokira razmnožavanje zvjezdastih stanica i snižava transformirajući faktor rasta. Kod laboratorijskih štakora, oralno uzimani silimarin smanjio je akumuliranje kolagena u doziranim oblicima. Dodatno, zadnje laboratorijske studije naslućuju da silimarin ima anti-upalna svojstva time što snižava pro-upalne leukotriene B4 u kupfferovim stanicama.

Usprkos eksperimentalnim dokazima, efikasnost silimarina ostaje većinom nedokazana zbog malog broja ispravno provedenih kliničkih pokusa. Štoviše, puno studija je provedeno kod akutnog virusnog hepatitisa kod kojeg je spontano izlječenje vrlo često. Dodatno, rezultati mnogih pokusa objavljeni su u ne-Engleskim publikacijama koje često nisu indeksirane od strane Pubmed ili Medline-a. Konačno, farmako-kinetičke studije koje su koristile različite pripravke silimarina, pokazale su velike varijacije u koncentraciji samog sastojka. Usprkos ovim ograničenjima, analizirali smo korištenje silimarina pri različitim jetrenim oboljenjima jer je taj lijek vrlo često korišten u SAD-u.


Akutni virusni hepatitis
U ranim pokusima sa silimarinom u slučajevima akutnog virusnog hepatitisa, dobivena su izvješća o znatno kraćim hospitalizacijama (23 nasuprot 30 dana) kao i vremenu razvoja imuniteta na HBV kod pacijenata kojima je davan silimarin u usporedbi s onima bez silimarina. Nasumično odabranim pacijentima (57) s akutnim virusnim hepatitisima A ili B, davana je doza od 70mg, 3 puta dnevno najmanje 3 tjedna te placebo. Bilirubin u serumu te nivo enzima (AST i ALT) bili su manji kod grupe kojoj je davan silimarin nego li kod onih kojima je davan placebo sa značajno većim postotkom pacijenata s normalnim bilirubinom (40 naprema 11) te nivo enzima (82 naprema 52). Ipak, silimarin nije imao nikakva utjecaja na proizvodnju antitijela kod HBV pozitivnih pacijenata. U slijedećoj kontroliranoj studiji pacijentima s akutnim virusnim hepatitisom (uzrok zaraze nije naveden) nisu pronađene značajnije razlike u jetrenim probama ili koagulacijskom profilu u grupi koja je uzimala silimarin u usporedbi s grupom koja je uzimala placebo. Trenutno ne postoje raspoloživi podaci o korištenju silimarina kod akutnog hepatitisa C. Temeljeno na trenutnim podacima, korištenje silimarina kod liječenja akutnog virusnog hepatitisa (A, B ili C) ne može biti preporučeno.


Kronični virusni hepatitis
Ne postoje kontrolirani klinički pokusi sa silimarinom kod pacijenata s kroničnim HBV. Kod kroničnog hepatitisa C postoje anegdotalski dokazi koji pokazuju da silimarin može smanjiti nivo transaminaza bez ikakvog utjecaja na nivo HCV RNA. U nedavnim kontroliranim studijama provedenim u Egiptu, 117 pacijenata s kroničnom HCV infekcijom nasumično su davani silimarini ili multivitamini. Poslije liječenja u trajanju od jedne godine, nisu primijećene nikakve razlike u poboljšanju kvalitete zdravstvenog stanja pacijenata, nivoa transaminaza, smanjenje broja virusa ili neinvazivnih markera hepatične fibroze. Usprkos popularnosti silimarina u javnosti, temeljem objavljenih dokaza, rutinsko uzimanje silimarina ne može biti potvrđeno kod kronične HBV ili HCV infekcije.


Jetrene bolesti prouzročene alkoholom
Provedeno je više placebo-kontroliranih pokusa kod jetrenih bolesti prouzročenih alkoholom ali je puno tih studija teško interpretirati zbog raznolikosti pacijenata i težine bolesti. Dodatno, većina studija nisu dostavila histološki slijed i apstinenciju od alkohola koristeći objektivne kriterije.
U najvećem pokusu, 170 pacijenata nasumično je davan silimarin (420 mg/dnevno – 87 pacijenata) te placebo (83 pacijenata) u periodu od 2-6 godina. Iako se biokemijski parametri nisu značajnije promijenili, preživljavanje se poboljšalo u liječenoj grupi (77% nasuprot 67% u 2 godine; 58% nasuprot 39% u 4 godine. Kao kontrast tome, zabilježena je jednaka rata preživljavanja kod grupa koje su uzimali silimarin ili placebo (17% nasuprot 12% u 2 godine; 19% nasuprot 16% u 5 godina) s oko 75% smrtnosti direktno povezane s jetrenom bolesti.
Zbog toga, trenutno ne postoje podaci koji bi podržavali korištenje silimarina kod jetrenih bolesti prouzročenih alkoholom usprkos sigurnosti upotrebe samog silimarina.


Primarna bilijarna ciroza
Postoji samo jedna studija koja se bavila utjecajem silimarina (420mg) kod pacijenata s primarnom bilijarnom cirozom bez biokemijske reakcije na ursodeoksikoličnu kiselinu. Nakon jednogodišnjeg promatranja nisu primijećena značajna poboljšanja. Ipak treba napomenuti da je sama studija bila označena kao loše provedena, na malom uzorku i kratkom periodu.


Hepatitis prouzročen lijekovima i toksinima
Silimarin se pokazao kao dobar u zaštiti jetre od različitih lijekova i otrova, kako kod studija provedenih na životinjama tako i na ljudima. U retrospektivnoj analizi provedenoj na 205 pacijenata s otrovanjem prouzročenim amanitom (pupavkom), u podgrupi od 30 pacijenata koja je intravenski primala silimarin, primijećena je manja stopa smrtnosti (12.8% nasuprot 22.4%). U drugoj nekontroliranoj studiji, 60 pacijenata je intravenski primalo silimarin (20mg/kg/dnevno) unutar 24-36 sati nakon konzumiranja pupavke i svi su preživjeli. Ostali pokusi istraživanja učinkovitosti silimarina u neutraliziranju toksina, uključivali su vrlo mali broj pacijenata te su dobiveni rezultati nekonzistentni.

 

Zaključci

Postoje zanimljivi eksperimentalni dokazi za preporuku budućih studija sa silimarinom kod slučajeva kroničnih jetrenih bolesti uključujući bolest ne-alkoholne masne jetre. Svejedno, ove studije moraju biti dobro organizirano klinički provedene. Trenutno ne postoji dovoljno dokaza koji bi opravdali uporabu silimarina kod akutnih ili kroničnih jetrenih bolesti bez obzira na uzrok bolesti.


 

Glycyrrhizin

Glycyrrhizin

Glycyrrhizin je vodenasti ekstrakt korijena sladića (tzv. gospino bilje) koji potječe iz Mediterana i Bliskog Istoka, a koristi se već više od 20 godina u liječenju različitih bolesti kao što su kašalj, gastritis i upala jetre. Aktivna komponenta glabre je glycyrrhizin koji je spoj od glucoronic kiseline i glycyrrhetinic kiseline. Ostale komponente uključuju flavonoide, isoflavonoide, kumarin, triterpenoid i fitosterole. Kod pacijenata s jetrenim bolestima, lijek ima farmakokinetiku do 200 mg. Aktivni metabolit glycyrrhetin kiselina sprječava hydroxysteroid dehidrogenazu, koji se vjerojatno računa kao njegov pseudoaldosteroni učinak. Glycyrrhizin je također sastojak drugih biljnih preparata uključujući Kampo, TJ-9 i biljnu medicinu 861. U Japanu, proizvod naveden kao jaki Neo-Minophagen C, sadrži glycyrrhizin, cistein i glicin, a koristi se za liječenje različitih jetrenih bolesti.

Kod pokusa na životinjama glycyrrhizin je pokazao da ima antioksidativna svojstva te da poboljšava razinu jetrenih enzima i smanjuje fibrozu jetre. Predloženi mehanizam uključuje djelovanje na faktoru jezgre, inhibiciju faktora nekroze tumora, induciranje unutarnje proizvodnje interferona i obuzdavanje izlučivanja površinskog antigena hepatitisa B (HBsAg).

Glycyrrhizin je primjenjivan kod pacijenata s kroničnim virusnim hepatitisom. Dvije studije su pokazale poboljšanje razine jetrenih enzima i histologije iako prava priroda jetrenih bolesti nije bila specificirana. U nedavnoj studiji kod kroničnih HBC pacijenata, jaki Neo-Minophagen C u dvije doze (40 i 100 mL za 4 tjedna te nakon toga oralni glycyrrhizin za još 4 tjedna) rezultirali su normalizacijom ALT nivoa u više od 50% u obje grupe iako su nedostajali detalji o razini HBV DNA.

Jaki Neo-Minophagen C bio je pojačano primjenjivan kod pacijenata s kroničnim hepatitisom C. Dvije studije s glycyrrhizinom provedene kod pacijenata s kroničnim hepatitisom C, iako su bile dobro provedene, rezultati su bili razočaravajući zbog toga što kod niti jednog pacijenta nije došlo do nestanka virusa. U Tsubota studiji pacijenti su primali ursodeoxycholic kiselinu te intravenski glycyrrhizin (200 mg 3 puta tjedno) ili sami glycyrrhizin, a oni na kombiniranoj terapiji pokazali su poboljšanje (AST, 23% nasuprot 9%; ALT, 33% nasuprot 10%) i normalizaciju jetrenih enzima (AST, 54% nasuprot 22%; ALT, 32% nasuprot 18%). U drugoj velikoj, retrospektivnoj ne-nasumičnoj Japanskoj studiji s 15-ogodišnjim razdobljem praćenja primijećen je znatno niži nivo ciroze (21% nasuprot 35%) i hepatocelularnog karcinoma (12% nasuprot 25%) u pacijenata kojima je davan Jaki Neo-Minophagen C. Ipak, u 10% pacijenata se razvila hipokalemija, a u 3% razvila se hipertenzija.
Nadalje, dostavljene su samo ograničene informacije o viremiji i rezultatima biopsije, a korištene su i varijabilne doze glycyrrhizin (200 mg 2-7 dana/tjedno).

Ovi klinički pokusi pokazuju da su korisni učinci glycyrrhizina bili većinom biokemijski (poboljšanje kod nivoa jetrenih enzima). Nuspojave (zadržavanje tekućine, hipokalemija) primijećeni su kod 20% pacijenata. Temeljeno na trenutnim nalazima, korištenje ovog preparata ne preporuča se kod pacijenata s jetrenim bolestima.


 

TJ-9 (Xiao-Chai-Hutang/Sho-Saiko-To)

Xiao-Chai-Hutang Sho-Saiko-To

TJ-9 je Kineski biljni medicinski preparat koji je u širokoj uporabi u Japanu, a koristi se za liječenje jetrenih bolesti te predstavlja dio Japanskog Kampo medicinskog sustava. To je sušeni pripravak od 7 trava (korijen grozničice – lat. scutellaria, sladića – lat. glycyrrhiza, zvinčac – lat. bupleurum, ginseng, pinella tuber, jujube voća i čvrsti korijen đumbira). Dva glavna alkaloida iz grozničice (lat. scutellaria), biacalin i biacalein su jaki inhibitori peroksidacije lipida. Drugi in vitro sprječavanje povećanja i indukciju apostoze u stanicama hepatoma. Kod pokusa na životinjama i zvjezdastim staničnim kulturama, TJ-9 pokazao se kao dobar inhibitor aktivacije zvjezdastih stanica te je smanjio jetrenu razinu kolagena.

Do sada je izvršeno tek nekoliko kliničkih pokusa na ljudima koristeći TJ-9. U jednom kliničkom pokusu 116 pacijenata s kroničnim hepatitisom liječeno je s aktivnim lijekom (5.4g kroz 12 tjedana), a 106 pacijenata s placebom (koji je također sadržavao 0.5g TJ-9) kroz 12 tjedana, sa slijedom prelaska na TJ-9 kroz idućih 12 tjedana. Funkcije jetre kod pacijenata su se značajno poboljšale nakon uzimanja TJ-9, a kod pacijenata s kroničnom HBV infekcijom primijećena je tendencija smanjenja hepatitis B antigena (HBeAg) te povećanja HBe antitijela. I što je još važnije, nisu primijećene nepovoljne nuspojave vezane uz sam lijek. Jedna studija je proučavala kemo-zaštitne učinke i utjecaje na preživljavanje vezano uz TJ-9 kod petogodišnje očekivane nasumične studije koja je uključivala 260 pacijenata s cirozom (37 HBsAg pozitivno, 76 HCV pozitivno), od kojih su pola primili TJ-9 (7.5g/dnevno) te konvencionalne lijekove, a ostatak je primao samo konvencionalnu terapiju. Sveukupna učestalost hepatocelularnog karcinoma bila je 25%, od kojih je 23 (23%) bilo u tretiranoj skupini, a 33 (34%) u kontroliranoj skupini. Ipak, pojavljivanje hepatocelularnog karcinoma u pacijenata bez HBsAg bilo je znatno manje u TJ-9 skupini u usporedbi s kontroliranom skupinom (22% nasuprot 39%). Omjer preživljavanja u periodu od pet godina bio je također veći u TJ-9 skupini i opet je razlika bila značajnija samo kod HBsAg negativnih pacijenata.

Nuspojave TJ-9 su rijetke ali uključuju interstialni pneumonitis (posebno kada se koristi u spoju sa interferonom za liječenje kroničnog hepatitisa) i hepato-toksičnost. Sastojak TJ-9 koji uzrokuje hepato-toksičnost do danas nije utvrđen. Dok ne bude prikupljeno više podataka, preporuka je izbjegavati TJ-9 kod pacijenata s jetrenim oboljenjima.


Phyllanthus amarus

Phyllanthus amarus

Phyllanthus amarus je biljka koja je komponenta Indijske ayurvedske medicine. Phyllanthus amarus je korišten za liječenje dijabetesa, bubrežnih i urinarnih problema, proljeva i virusnog hepatitisa. U Indiji je ova biljka također poznata kao bahupatra. Sadrži phyllantin, hypophyllantin i polifenol koji su poznati po antivirusnim svojstvima. Kod pokusa na životinjama ona sprječava HBV DNA polimerazu i smanjuje oslobađanje virusa tako što sprječava jačanje HBV aktivnosti. Kod ljudskih jetrenih stanica, phyllanthus amarus je obuzdavala HBsAg genetsku ekspresiju i produciranje HBsAg ali nije sprječavala produciranje HBeAg. Određena klinička studija je pokazala nestanak HBsAg u 59% kroničnih bolesnika koji su bili liječeni30 dana u usporedbi sa samo 4% (1 od 23) koji su dobivali placebo. Ipak u kasnijem istraživanju nisu se uspjeli ponoviti ti rezultati.

Analiza ujedinjenih podataka iz pregledanih 22 nasumična klinička pokusa u više od 1900 pacijenata sugerirala je pozitivne efekte phyllanthus amarusa u čišćenju HBsAg u usporedbi s ne uzimanjem iste ili drugih biljnih mješavina. Ipak, od 22 pokusa samo pet su razmotreni kao dobro provedeni i osim originalne indijske studije, druge 4 nisu pokazale pozitivne učinke u čišćenju HBV. Ovo je potvrđeno dodatnom studijom na nasumičnim pacijentima s kroničnim hepatitisom B (HBeAg pozitivni) koji su primali phyllanthus amarus 3 puta dnevno 6 mjeseci ili placebo. U analizi provedenoj u namjeri liječenja na kraju tretmana nije bilo značajnije razlike u smanjenju HBV DNA, HBeAg serokonverzije (0%, 9,1%, 8.3% i 16.7%) ili normalizacije ALT (0%, 0%, 8.3% i 33.3%) u grupama koje su primale placebo i phyllanthus amarus. Potrebna su daljnja istraživanja prije odobrenja uporabe ove biljke kod pacijenata s virusnim hepatitisom ili kroničnim bolestima jetre.


 

Gospina trava (lat. Hypericum perforatum)

gospina_trava

Ekstrakt biljke Hypericum perforatum (Gospina trava) koristi se već dugo vremena za veliki opseg simptoma uključujući poremećaje depresije. On sadrži najmanje 10 farmakološki aktivnih sastojaka od kojih je glavni pholoroglucinol derivat hyperforin. Ovaj derivat sprječava sinaptosomatično podizanje 5- hydroxytryptamina, noradrelina, dopamata, glutamata i amino-butirčne kiseline.

U nedavnoj anketi provedenoj na 207 uzastopnih HCV pacijenata, 10% je prijavilo korištenje Gospine trave, vjerojatno zbog njezinog učinka na podizanje raspoloženja. Ne postoje nasumični klinički pokusi s Gospinom travom kod pacijenata s jetrenim bolestima. Ipak, prva faza jedne studije procijenila je učinak hipericina (prirodnog derivata Gospine trave) kod HCV infekcije. Na kraju 8-tjednog razdoblja ispitivanja, kod subjekata nije došlo do promjene plazme HCV RNA nivoa u više od 1.0 log1091, a u 11 je došlo do razvoja fototoksične reakcije.Ostale nuspojave uključuju umor, sindrom serotonina i inhibicije citokrom P450 enzima. Posljednji je rezultirao ozbiljnom interakcijom s lijekom (uključujući akutno odbacivanje) nakon uspješne transplantacije organa.

Zbog potencijalnih nuspojava i nedostatka vjerodostojnih podataka, pacijentima s jetrenim bolestima ne bi se trebalo odobravati uporabu Gospine trave.

 


 

Biljni proizvodi s mješavinom trava od djelomično poznatih sastojaka

Ova grupa uključuje brojne lijekove koji se često koriste, a sastojci su samo djelomično poznati.

 

 

Kineska tradicionalna medicina

Kineska tradicionalna medicina prakticira se približno dvije tisuće godina, a bazirana je na homeostatskom konceptu ravnoteže yin i yanga, 2 aspekta koja su u suprotnosti i u suglasnosti, a njihova neuravnoteženost rezultira bolešću.. Ona uključuje biljnu terapiju, akupunkturu i moksibustiju (ne-iritirajuća kožna terapija). Kineska biljna terapija obuhvaća više od 100 000 zabilježenih tretmana, od kojih je otprilike 80% bila kombinacija biljnih mješavina. Većina mješavina sadrži 4-5 biljaka s 1-2 glavne aktivne komponente (kraljevske biljke). Slijedeće biljne mješavine korištene su kod kroničnih bolesti jetre.

 

Plantago asiatic

Plantago_asiatica

Sjemenje ove biljke sadrži aktivnu komponentu aucubin, koja sprječava replikaciju HBV. Kod pokusa na ljudima dovelo je do 10%-40% smanjenje HBV DNA ali se nakon prestanka terapije nivo vratio na prijašnju razinu.


 

Biljna medicina 861

Kineska mješavina 861 je vodenasti ekstrakt 10 trava od kojih su glavne Saliva miltiorrhiza, Astragalus membranaceous, i Spatholobus suberectus. Kod pokusa na životinjama, 861 je smanjila prijenos RNA za transformirajući nivo rasta 1 i tipove kolagena I, III i IV. Također sprječava povećanje i uzrokuje apostozu i van i unutar zvjezdastih stanica kod pacijenata s kroničnim hepatitisom. Dva klinička pokusa s 861 kod pacijenata s kroničnom HBV infekcijom pokazali su da smanjuje upalu jetre i fibrozu. Ovi pokusi su originalno objavljeni u Kini ali je nedavno pregled ponovno objavljen u Engleskoj od glavnog istražitelja – dobivene su minimalne informacije o nivou HBV DNA, snazi upalnog procesa ili korištenju alkohola. Usprkos tvrdnjama o antiupalnim efektima, potrebno je izvršiti bolje organizirane kliničke pokuse prije korištenja na pacijentima s kroničnim bolestima jetre.


 

CH-100

CH-100 je Kineska biljna formula koja sadrži 19 različitih biljaka, a koja se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa C. Njena proizvodnja danas je standardizirana, a poznat je kvalitet i kvantitet od svakog sastojka. Kod pokusa na životinjama u hepatitisu izazvanim alkoholom, CH-100 je smanjila proizvodnju TNF od CD4+ stanica. U dvostrukom nasumičnom kontroliranom pokusu kod pacijenata s kroničnim hepatitisom C zabilježeno je poboljšanje nivoa transaminaza u serumu iako nestanak virusa nije postignut. Nacionalni Centar za Komplementarnu i Alternativnu Medicinu (National Center for Complementary and Alternative Medicine) trenutno podržava istraživanje o kombinaciji 10 biljaka (3AR) kod pacijenata s kroničnim HCV koji ne zadovoljavaju kriterije za interferonsku terapiju. Cilj će biti vrednovanje simptoma kao što su umor, kvaliteta života i nivo HCV RNA.


 

Liv52

liv 52

Liv 52 je Indijski ayurcedski lijek koji je plasiran specijalno za liječenje jetrenih bolesti. To je biljna formulacija koja se sastoji od bodljikavog kapra (lat. Capparis spinosa), cikorije (lat. Cichorium intybus), arjuna (lat. Terminalia arjuna), Crna Pomoćnica (lat. Solanum nigrum), Stolisnik /lat. Achillea millefolium), Tamaris (lat. Tamarix gallica). Dokazano je na štakorima da štiti od karbon-tetraklorida i oštećenja izazvanih alkoholom te da poboljšava jetrene funkcije kod pacijenata s akutnim virusnim hepatitisom. U kliničkim istraživanjima kod biopsijom potvrđenog alkoholnog hepatitisa, pacijenti su primali ili 1200 mg Liv52 ili placebo. Kumulativno preživljavanje je bilo 74% kod liječene grupe nasuprot 86% kod placebo grupe, a preživljavanje je bilo najmanje kod grupe s uznapredovanom cirozom (53% nasuprot 81%) Dvadeset dva od dvadeset tri smrtna slučaja kod liječene skupine nasuprot 3 od 11 kod kontrolne skupine bili su povezani s komplikacijama prouzročenim krvarenjem.

Rezultati ove studije doveli su do hitnog povlačenja ovog lijeka sa SAD i Europskog tržišta.


 

 

Antioksidanti, Imuno Modulatori i dijetalne dopune prehrani

 

Imunološka disfunkcija je karakteristična osobina puno oblika kroničnih jetrenih bolesti. Kod bolesti jetre prouzročenih alkoholom postoji hiperprodukcija proupalnih citokina kao što su faktori nekroze tumora od perifernih krvnih monocita i jetrenik Kupferr-ovih stanica.
Antioksidanti kao što je vitamin E i glutationski predlijekovi (N-acetil cistein i procistein) sprječavaju proizvodnju citokina. Pacijentima sa stabilnom cirozom kojima je intravenski davan procistein rezultirao je povećanjem nivoa glutationa u krvi i smanjenjem proizvodnje monocita faktora nekroze tumora, interleukina 8 i interleukina 6.

Polifenol dobiven iz zelenog čaja također može imati ulogu imuno-modulatora. Konačno, dijetalne nadopune kao što su S-adenosyl-methionine (SAM) pokazale su kako imaju zaštitnu ulogu hepatotoksičnosti faktora nekroze tumora in vitro te kod laboratorijskih životinja s oštećenom jetrom. Pacijenti s alkoholom oštećenom jetrom moraju smanjiti nivo SAM-a koji može predisponirati smanjenje i disfunkciju mitohondričnog glutationa. Kod dvostukog kliničkog pokusa sa SAM-om (1.2g/dnevno oralno za dvije godine) kod 123 pacijenata s alkoholnom cirozom, sveukupna smrtnost transplantacije jetre bila je 30% u skupini s placebom te 16% u skupini sa SAM-om . Kada su iz analize isključeni pacijenti s napredovalom cirozom, ukupan mortalitet transplantacije jetre se značajno povećao u placebo skupini (29% nasuprot 12%) Ipak, slijedeći sustavan pregled baze podataka uključujući prethodno opisane studije nisu pokazale značajnije prednosti SAM-a na sveukupnu ili jetreno uzrokovanu smrtnost. Ovo naglašava potrebu za više kvalitetno provedenih kliničkih pokusa sa SAM-om kod jetrenih bolesti prouzročenih alkoholom.

 

Homeopatija

 

Drugi glavni oblik dopunske i alternativne medicine osim biljne terapije je homeopatska terapija čiji početak nalazimo približno prije 200 godina, a otkrio ju je njemački doktor Samuel Hahnemann. U prošlom desetljeću u SAD je došlo do naglog porasta prodaje homeopatskih proizvoda, od 170 milijuna dolara 1995. godine do 400 miliona dolara 1999. godine. Nedavna anketa provedena na pacijentima oboljelim od hepatitisa C u SAD otkrila je kako 4% njih koristi homeopatske proizvode. Do sada nije provedeno niti jedno kliničko istraživanje o uporabi homeopatskih proizvoda.

 

Akupunktura

Akupunktura

Akupunktura je tretman baziran na Kineskoj tradicionalnoj medicini. Nedavna anketa provedena na 207 pacijenata s HCV infekcijom otkrila je da je 9% pacijenata koristilo akupunkturu kao alternativni oblik liječenja. Na 60 pacijenata s kroničnom HBV infekcijom provedena je studija i primijećena je negativna stopa konverzije HBsAg i HBeAg o pozitivna stopa konverzije anti-HBe. Jedna druga studija je prikazala akupunkturu kao korisnu dopunsku terapiju za otklanjanje postoperativnih bolova kod pacijenata s rakom jetre. Ipak, trenutno ovaj oblik terapije ne može biti preporučen. Dodatna zabrinutost vezana za ovu terapiju je što je uključen povećani rizik prijenosa hepatitisa B i C.

 

 

Hepatotoksičnost biljnih proizvoda

 

Anketa Nacionalnog Instituta za informacije o toksičnosti (National Poison Information Service) provedena u razdoblju 1991-1995 dokumentirala je 785 slučajeva moguće ili potvrđene negativne reakcije na biljne proizvode među kojima je hepatotoksičnost bila najučestalija. U drugoj studiji, 1500 uzastopnih pacijenata koji su uzimali Kineske biljne lijekove zabilježeno je povećanje ALT nivoa, a učestalost je bila 1%.

Teško je dijagnosticirati hepatotoksičnost, a često nije niti zabilježena zbog toga što mnogi pacijenti ne informiraju svoje liječnike o uzimanju istih. Zbog toga je obaveza svih liječnika pitati u ne-prijetećem i nepristranom obliku svoje pacijente o uzimanju dopunske i alternativne terapije.
Veno-oklusivna bolest je poznata nuspojava pyrrolizidine alkaloida kao što su kostriš (lat. senecio), heliotropium, crotalaria i gavez (lat. symphytum). Germander također uzrokuje ozbiljnu hepatotoksičnost i zabranjen je u nekim Europskim zemljama.. Mnoge Kineske biljke su hepatotoksične i poznato je da uzrokuju akutno zatajene jetre. Osim hepatotoksičnosti kliničari također trebaju biti na oprezu zbog potencijalne interakcije između biljnih proizvoda i konvencionalnih lijekova.

Zbog usvajanja Dietary Supplement Health and Education Act 1994, biljni proizvodi nisu dobro regulirani od strane FDA (ureda za hranu i lijekove). Nema ni ekvivalenta postmarketing istraživanja za biljke. MEDwatch je program za liječnike, sponzoriran od strane FDA, kako bi se mogli prijaviti proizvodi pod nadzorom FDA uključujući i posebne nutricione nadomjeske. Pacijenti također mogu izvršiti slične prijave preko FDA ureda za te namjene. Konačno, iako Centar za kontrolu oboljenja istražuje hepatotoksičnost pripisanu CAM, mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni. Zavodi za zdravstvo su održavali workshopove za CAM za oboljenja jetre s ciljem povećanja svjesnosti među populacijom i medicinarima i također poboljšanja kvalitete kontrole i istraživanje na ovom području.

 

Zaključci

Postoji povećanje uporabe CAM kod pacijenata s bolešću jetre, a pretpostavlja se da podjednaki broj pacijenata to ne prijavljuje. Liječnici koji se bave bolestima jetre trebaju bolje razumjeti CAM, njegove potencijalne prednosti, nuspojave, i različite interakcije lijekova. Postoji eksperimentalni dokaz koji sugeriraju da CAM proizvodi imaju anti-upalne, anti-oksidacijske i imuno-modularne efekte. No ima tek nekoliko herbalnih RCT proizvoda i ti testovi pokazuju mali ili nikakav utjecaj na ishod (eliminaciju virusa, histologiju, i preživljavanje), iako postoji poneki napredak u količini enzima i subjektivnim mjerenjima. Pomanjkanje standardnih formulacija i dvojbenost aktivnih sastojaka dodatni su problemi u interpretaciji objavljenih radova. Hepatotoksičnost ostaje ozbiljna nuspojava biljnih terapija. Tako da usprkos povećanom korištenju CAM potaknutu nereguliranom industrijom, nije dobro zagovarati CAM pacijentima s bolestima jetre dok se ne pojave daljnji dokazi kvalitetnijih RCT.

 

Reference:
http://www.cghjournal.org/article/S1542-3565%2806%2901052-4/abstract
https://docs.google.com/open?id=0BxV4aHFfpAzWUjNkQzFwUktPZFk (cijeli dokument)
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0168-8278/PIIS0168827805005271.pdf

 


 

Čudotvorni Mineralni dodatak - Miracle Mineral Solution (MMS)

mms

Potrošači se savjetuju da ne piju proizvode koji se prodaju na internetu kao medicinski tretmani nakon konzumacije kojih su se neki korisnici razboljeli uključujući jednu osobu koja je imala po život opasne reakcije.

Američka agencija za hranu i lijekove (Food and Drug Administration - FDA) je navodi kako proizvod poznat kao Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement i MMS postaje snažna kemikalija koja se upotrebljava kao izbjeljivač kada se miješa prema uputama na pakiranju.

FDA je izjavila kako se proizvod prodaje od strane puno nezavisnih distributera na nekoliko web sajtova preko online prodaje. Kupci bi trebali biti upozoreni kada kupuju takav proizvod na internetu zbog toga što oznake na proizvodu, boje i logoi mogu varirati.

Prema stručnjacima u FDA, pijenje količine preporučene na etiketi proizvoda može prouzročiti mučninu, povraćanje, dijareju i simptome ozbiljne dehidracije. Neke etikete tvrde kako povraćanje i dijareja nisu neuobičajeni nakon što je proizvod konzumiran te se čak te reakcije mogu zadržati kao dokaz da MMS djeluje.

Stručnjaci FDA izjavljuju kako je MMS opasan te savjetuju potrošače da odmah prestanu upotrebljavati taj proizvod.

Opasna mješavina

Web stranice koje su distributeri MMS kao tekućine koja je 28% natrij klorid u destiliranoj vodi. Upute na proizvodu objašnjavaju kupcima da je potrebno izmiješati natrij klorid sa limunskom kiselinom (kao što je sok od limuna ili limete) ili drugom kiselinom prije pijenja. Kada se doda kiselina, mješavina postaje klor dioksid, snažni izbjeljivač, izjavio je dr. med. Charles Lee, stručnjak iz FDA.

Lee navodi kako su obje kemikalije aktivni sastojci u sredstvima za dezinfekciju te imaju puno ostalih industrijskih primjena.

Neki distributeri tvrde kako je MMS kada se izmiješa sa limunskom kiselinom antimikrobna, antivirusna i antibakterijska tekućina koja je lijek za prehladu, akne, karcinom, HIV/AIDS, hepatitis, H1N1 gripu i ostala oboljenja. Ali stručnjaci iz FDA navode kako nisu upoznati sa niti jednim istraživanjem koje bi pokazalo učinkovitost proizvoda u liječenju bilo kojeg oboljenja.

FDA je zaprimila nekoliko izvješća od potrošača koji su se razboljeli nakon pijenja mješavine MMS i limunske kiseline. Izvješća kažu kako su potrošači patili od mučnine, ozbiljnog povraćanja po život opasnog niskog krvnog tlaka prouzročenog dehidracijom.

Službenici FDA urgiraju na svakog tko je imao negativne reakcije da se konzultira sa liječnikom što je prije moguće.

Reference:
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm228052.htm

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr