Naslovnica Hepatitis C Tretman Razumijevanje testova
Razumijevanje testova Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:33

Razumijevanje testova

Testovi prije, za vrijeme i nakon tretmana su primarno dizajnirani kako bi se vidjelo da li trebate tretman, da li tretman djeluje te pratile nuspojave koje tretman može proizvesti.

Ovaj dio pokazuje ključne testove u odnosu na tretman i kako se oni interpretiraju.


Biopsija jetara

Nije neophodno provesti biopsiju kako bi se provjerilo da li oboljenje spada u umjerenu ili ozbiljnu kategoriju. Ipak, biopsija je potrebna zbog ostalih razloga.

Biopsija pokazuje upalu i ožiljke. Upala je indikacija trenutnog napada na jetra a uobičajeno se mjeri Ishakovom ljestvicom od 0 do 18 (gdje je 0 bez upale a 18 najveća upala). Ožiljci su rezultat oštećenja jetara u prošlosti i uobičajeno se mjeri Ishakovom ljestvicom od 0 do 6 (gdje 0predstavlja bez stanje ožiljaka a 6 cirozu) ili Metavir ljestvicom od 0 do 4 (gdje 0 predstavlja stanje bez ciroze a 4 cirozu). Raspon od stanja bez ožiljaka i ciroze se predstavlja brojevima koji označavaju stupanj fibroze. Što je veći broj, veći će biti stupanj fibroze.

Biopsija prije tretmana može biti korisna za usporedbu sa biopsijom koja se provede nakon završetka tretmana zbog toga što u nekim slučajevima interferon može prouzročiti reverziju kod upala i ožiljaka.


Genotip

Test genotipa je osnova za odluku o dužini tretmana:

  • Kod tipova 2 i 3 se preporučuje tretman od 24 tjedna
  • Kod tipova 1,4,5 i 6 se preporučuje tretman od 48 tjedana.


Test funkcije jetara

Test funkcije jetara mjeri veliki opseg funkcije jetara od kojih svi (do nekog stupnja) mogu ukazivati na stanje jetara. Za vrijeme tretmana posebnu pažnju na AST (aspartat aminotransferaza) i ALT (alanin aminotransferaza) nivoe. One su općenito iznad normalnih vrijednosti kod osoba sa hepatitisom C a očekuje se njihovo normaliziranje (0-40) ako tretman djeluje. Rani pad prema normalnim vrijednostima unutar prva 3 mjeseca je dobar znak ali ne mora doći do normalizacije sve do završetka tretmana.


Kompletna krvna slika

3 indikatora se trebaju pomno motriti jer je njihov nizak nivo vrlo opasan. Ako padnu prenisko, može se ukazati potreba za smanjenjem doze ili ukupnim prekidom tretmana:

  • Hemoglobin koji je potreban za prijenos kisika u tijelu. Pad hemoglobina ukazuje na anemiju a zbog toga što ribavirin može prouzročiti pad nivoa hemoglobina, može biti potrebno smanjenje doze ribavirina.
  • Trombociti koji su potrebni za zgrušavanje krvi. Pad trombocita može ukazivati na trombocitopeniju čiji uzrok može biti onterferon.
  • Neutrofili koji su dio bijelih krvnih stanica i koji se bore protiv infekcije. Pad neutrofila se zove neutropenia a to znači da osobe mogu biti u povećanom riziku od stjecanja infekcija. Interfron može dovesti do smanjenja neutrofila.


Rad štitne žlijezde

Test rada štitne žlijezde se koristi za provjeru mogućeg oboljenja štitne žlijezde. Rad štitne žlijezde može biti ili prekomjeran (hipertireoza) ili premalen (hipotireoza). Štitna žlijezda izlučuje hormone koji reguliraju rast i razvoj kontrolirajući metabolizam. Hipertireoza pojačava vaš metabolizam dok ga hipotireoza smanjuje. Ovo se mjeri relativnim nivoima hormona koji stimulira štitnjaču i tiroksinom.

Test će također izmjeriti da li imate antitijela štitnjače koji mogu ukazivati na tendenciju razvoja oboljenja žlijezde štitnjače što povremeno može prouzročiti interferon.


Trudnoća

Zbog opasnosti koju ribavirin predstavlja za fetus u maternici, potreban je test trudnoće prije početka tretmana (ako ste trudni, ne možete početi tretman) te redovito tijekom tretmana.


Kvalitativni PCR

Ovaj test pokazuje da li se virus može detektirati u krvi.


Kvalitativni PCR

Kvalitativni PCR test će izmjeriti količinu virusa u vašoj krvi. On se provodi prije početka tretmana kako bi se odredila referenca ili osnovni nivo. Naknadni test će se provesti nakon 6 mjeseci a ponekad i nakon 3 mjeseca. Ako tretman djeluje, trebate očekivati da će te vidjeti smanjenje od najmanje 100 puta (često spominjano kao pad od 2 log) kod vaše viremije. Prema tome, ako ste počeli tretman sa viremijom od 2 miliona jedinica po ml krvi, trebali bi očekivati pad na 20,000 ili manje, a sigurno manje od 100,000.

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr