Naslovnica Hepatitis C Tretman Razmatranje tretmana Tretman za osobe sa cirozom
Tretman za osobe sa cirozom Ispis
O hepatitisu
Četvrtak, 12 SEPTEMBER 2013 07:27

Tretman za osobe sa cirozom

Još uvijek postoje nejasnoće vezane uz tretman pacijenata sa cirozom kod kombinirane terapije, posebno kod onih sa dekompenziranom cirozom. Opće je mišljenje kako se ne savjetuje tretmana zbog toga što omjer SVR u ovom stadiju ima tendenciju da bude značajno niži. To znači da postoji rizik da lijekovi ubrzaju proces dekompenzacije. Također je moguće da dođe do ozbiljnih nuspojava kod osoba sa cirozom. Ali, nedavne studije ukazuju na to da tretman može koristiti osobama sa cirozom.
Ovo uključuje osobe sa kompenziranom cirozom kao i neke pažljivo odabrane pacijente sa dekompenziranom cirozom. Za ovu drugu kategoriju tretman se uobičajeno nudi samo osobama koje prethodno nisu bile na tretmanu i koje imaju vrlo malo opcija osim transplantacije jetara.
Tretman može dovesti do SVR kod skoro jedne trećine pacijenata te dovesti do smanjenja upale i fibroze. Za one sa dekompenziranom cirozom koji čekaju na transplantaciju jetara, tretman također može biti koristan prije podvrgavanja operaciji. Ako osobe mogu postići SVR prije operacije, postoje velike šanse kako se HCV neće vratiti nakon transplantacije. Kod osoba kod kojih je virus detektabilan u novim jetrima, skoro uvijek dolazi do ponovne infekcije nakon transplantacije.
Postoji potencijalna korist za odlazak na tretman kod osoba sa cirozom te posebno onih sa dekompenziranom cirozom Ali u ovom stadiju oboljenja mora se odvagati učestalost i ozbiljnost nuspojava pegiliranog interferona i ribavirina.
Postoje dokazi kako će tretman biti efikasan samo kod osoba sa cirozom ako prije nisu bile na tretmanu ili ako nisu imale relaps. Čini se kako ponovni tretman ima samo marginalne učinke kod osoba koje nemaju odgovor na tretman.


Kompenzirana ciroza

Studija iz 2004 godine se odnosila na 48 osoba sa premošćujućom fibrozom ili kompenziranom cirozom a koje su bile liječene sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Svi koji su bili na pokusu nisu prethodno bili liječeni. Rezultati su bili relativno ohrabrujući. U svim različitim režimima tretmana omjer SVR je kod genotipa 1 bio između 26-37%.
Za osobe sa genotipom 2 i 3, omjer SVR je varirao između 69-75%. Također je bilo poboljšanja kod fibroze i upale što sugerira kako interferonska terapija usporava progresiju oboljenja. Ovo može potencijalno smanjiti omjer dekompenzacije jetara i potrebu za transplantacijom jetara.


Dekompenzirana ciroza

U studiji iz 2005 godine koja je provedena na 32 osobe sa dekompenziranom cirozom autori su zaključili kako se antivirusna terapija čini sigurnom i efikasnom kod pažljivo odabranih pacijenata te da tretman može rezultirati SVR kod skoro jedne trećine pacijenata.
Tretman se sastojao od pegiliranog interferona i ribavirina (71.8% pacijenata), pegilirane monoterapije (12.5% pacijenata) ili interferona i ribavirina (9.4%) kroz prosječno37.8 tjedana. Svi pacijenti su bili liječeni zbog komplikacije vezane uz cirozu (pretežno ascites i varikoznost) prije početka tretmana.
Sveukupni prijavljeni omjer SVR je bio 31.3% (genotip 1 21.1%, ostali genotipovi 53.8%). ALT nivoi kod 40% osoba su se vratili u normalu. Ukupno 84.4% pacijenata u ovoj studiji je doživjelo neki oblik ozbiljnih nuspojava a šest pacijenata (18.8%) je prekinulo terapiju. Od samo jednog pacijenta se zahtijevalo prekid tretmana.
Najučestalije nuspojave su uključivale anemiju, neutropeniju, depresiju i infekcije. Kao rezultat tretmana, 5 pacijenata (15.6%) u ovoj studiji je bilo skinuto sa liste za transplantaciju zbog poboljšanja jetrenih funkcija. Niti jedan pacijent nije umro od posljedica terapije.
U drugoj studiji je 31 osoba sa HCV infekcijom i dekompenziranom cirozom bila liječena sa pegiliranim interferonom i ribavirinom. Tretman je trejao 24 ili 48 tjedana u zavisnostiod genotipa i ranog virološkog odgovora (early virologic response - EVR). 32% je postiglo stalni virološki odgovor. Smanjenje doze u cilju kontroliranja toksičnosti je bilo potrebno kod polovice pacijenata. Većina njih je također trebala smanjenje doze pegiliranog interferona zbog neutropenije. Tri osobe su bile prisiljene napustiti tretman zbog ozbiljnih nuspojava.

 

 

Google translate:

Copyright © 2006 - 2017 "Hepatos" - Pravne napomene
Doverska 29, 21000 Split, Hrvatska Tel/Fax: (021) 45 99 88 E-mail: hepatos@hepatos.hr I admin@hepatos.hr